WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації - Реферат

Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації - Реферат

товаропросування;
? організація сервісу;
? організація системи формування попиту і стимулювання збуту;
? здійснення цілеспрямованої товарної політики;
? здійснення цілеспрямованої цінової політики.
Функція управління і контролю:
? організація стратегічного і оперативного планування на підприємстві;
? інформаційне забезпечення управління маркетингом;
? організація системи комунікацій на підприємстві;
? організація контролю маркетингу (зворотні зв'язки, ситуаційний аналіз).
Види, суб'єкти і завдання фармацевтичного маркетингу. Забезпечення комерційного успіху виробника фармацевтичної продукції залежить від глибокого і різнобічного вивчення форм, типів і видів ринків. Вивчення ринку здійснюється з двох позицій: з позиції його особливостей, потреб і можливостей і з позиції його ємкості, ступеня насиченості, стану конкуренції, вірогідності появи товарів-аналогів і товарів-замінників тощо. Перевага тієї чи іншої позиції приводить або до маркетингу, орієнтованого на продукт, або до маркетингу, орієнтованого на споживача.
Маркетинг, орієнтований на продукт, використовується, коли діяльність підприємства спрямована на створення нового товару або вдосконалення того, що випускається. Головне завдання в цьому випадку зводиться до спонукання споживачів купувати нові або вдосконалені товари.
Маркетинг, орієнтований на споживача, використовується, якщо діяльність підприємства спрямована на задоволення потреб, що йдуть безпосередньо від ринку. Тут головне завдання маркетингу - вивчення потенційних потреб, пошук ринкової ніші.
У господарській діяльності виробничого підприємства доцільно використовувати обидва типи маркетингу одночасно. Така комбінована маркетингова діяльність, що дозволяє аналізувати можливості виробництва і ринку, має назву інтегрованого маркетингу.
У роботі підприємства застосовуються декілька інших видів маркетингу: демаркетинг, конверсійний маркетинг, протидіючий маркетинг, маркетинг, що розвивається, ремаркетинг, синхромаркетинг, концентрований маркетинг, масовий маркетинг, промисловий маркетинг, пробний маркетинг.
Демаркетинг - вид маркетингу, спрямований на зменшення попиту на товари чи послуги, який не може бути задоволений через недостатній рівень виробничих потужностей, обмеженість товарних ресурсів і сировини. В основному демаркетинг використовується щодо престижних, найбільш популярних товарів або в період розвитку виробництва, особливо нових товарів, моделей і т.ін. Для зменшення попиту можуть застосовуватись такі засоби, як підвищення ціни на товар, відмова від реклами і стимулювання продажу.
Конверсійний маркетинг - маркетинг при негативному попиті, тобто при такій ситуації на ринку, коли всі чи більшість сегментів відмовляються від даного товару.
Протидіючий маркетинг - реалізується з метою забезпечення добробуту споживача чи суспільства в цілому, коли попит на окремі товари може вважатись ірраціональним.
Маркетинг, що розвивається, - можливий в умовах попиту на товари, який формується, тобто, коли процес перетворення потенційного попиту в реально існуючий є головним завданням.
Ремаркетинг - необхідний у ситуації зниження попиту, характерного для всіх видів товарів і будь-якого періоду часу залежно від фази життєвого циклу товару.
Синхромаркетинг - орієнтований на умови, коли попит значно перевищує виробничі потужності або, навпаки, обсяги виробництва даного товару виявляються більше потреб ринку.
Концентрований маркетинг - передбачає зосередження маркетингових зусиль на значній частині ринку або кількох субринків.
Масовий маркетинг - пов'язаний з забезпеченням масового виробництва, розповсюдження і стимулювання збуту одного і того ж товару для різних покупців.
Промисловий маркетинг - забезпечує взаємодію фірми з організаціями-споживачами, що купують товари для їх подальшого використання у виробництві або перепродажу іншим споживачам.
Пробний маркетинг - пов'язаний з реалізацією продукту в одному чи кількох обраних регіонах і спостереженням за реальним розвитком подій у рамках можливого плану маркетингу.
Залежно від сфери застосування розрізняють такі види маркетингу:
? внутрішній (у межах однієї країни);
? експортний (дослідження зарубіжних ринків збуту);
? науково-технічний (стосується специфіки продажу і купівлі патентів та ліцензій, пов'язаний з підготовкою цих матеріалів до продажу);
? маркетинг прямих інвестицій (вивчення умов зарубіжної інвестиційної діяльності, специфіки організації продажу на зовнішньому ринку);
? міжнародний маркетинг (інколи називають зовнішньоекономічним, зовнішньоторговельним. Відрізняється глобальністю завдань та наявністю транснаціональних компаній);
? маркетинг за видами товарів та послуг або товарний маркетинг;
? маркетинг у некомерційній сфері діяльності (пов'язаний з завданнями створення позитивної громадської думки у відношенні конкретних організацій або окремих осіб).
У практичній діяльності підприємств фармацевтичного профілю принципи та функції маркетингу реалізуються за допомогою конкретних організаційних структур управління єдиною системою. У фармацевтичній системі аптечні підприємства покликані виконувати значний обсяг маркетингових досліджень. Результати цих досліджень необхідні і для аптек, і для виробничих підприємств. Замовлення аптек на лікарські засоби повинні бути для підприємств основою планування випуску продукції медичного призначення.
Систематизація підприємств та осіб, які працюють у фармацевтичній галузі, дозволяє виділити суб'єкти фармацевтичного маркетингу (рис. 2.).
У кожного із суб'єктів своя роль. Маркетингові функції можуть делегуватися ними, однак усі вони повинні виконуватися.
Завданнями фармацевтичногомаркетингу є:
? дослідження, аналіз та оцінка потреб реальних та потенційних споживачів лікарських засобів, окремої фірми або підприємства;
? маркетингове забезпечення розроблення нових лікарських препаратів;
? аналіз, оцінка стану і прогнозування розвитку ринків, на яких оперує або буде оперувати фірма щодо фармацевтичної продукції;
? розроблення цінової політики на лікарські препарати;
? стимулювання збуту лікарських препаратів та інших виробів медичного призначення;
? комунікації маркетингу: реклама та інформація про лікарські препарати, фірми, налагодження стосунків з лікарями, хворими, аптечними працівниками;
? розроблення заходів удосконалення управління та організації виробництва лікарських засобів.
Сутність маркетингової концепції єдина, однак містить специфічні особливості застосування залежно від сфер діяльності фірми, що змінює кількість та характер конкретних функцій і завдань, які виконуються маркетинговими службами.
Рис. 2. Основні суб'єкти фармацевтичного маркетингу
Список використаної літератури
1. Украина. Законы. О лекарственных средствах: Закон // Голос Украины. -1996. - 7 мая.
2. Азарян Е.М. Международный маркетинг.- Киев: "Студ-центр", 1998.-200с.
3. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика.- М.: Изд-во "Финпрес", 1998.-416с.
4. Громовик Е.П. Особливості, проблеми та перспективи вітчизняного фармацевтичного підприємництва // Фар-мац. журн.- 1997.-№4.~С.З-П.
5. Дяченко С. ВІФЦ : інформація на вітчизняному фармацевтичному ринку //Ліки України.-1998.-№ 4.-С.32.
6. Каракай І.О. Зарубіжний досвід маркетингу у фармації // Фармац. журн.-1993.-М5.-С.25-27.
7. Каракай І.О., Каракай Ю.В. Деякі аспекти аналізу світового фармацевтичного ринку // Фармац. журн.-1996.-№2.-С.47-53.
8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.
9. Криков В.И., Прокопишин В.И. Организация и экономика фармации: Учебник.-М.: Медицина, 1991.- 624с.
10. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.
11. Мнушко З.М., Ткаченко О.М., Страшний В.В. Методичні рекомендації по прогнозуванню збуту фармацевтичної продукції- X.: УкрФА, 1997.-20с.
12. Створення фармацевтичної маркетингової системи / З.М.Мнушко, В.П. Польщикова, І.А.Шевченко та ін. // Вісник фармації. -1996. -№1-2. - С. 96-101.

 
 

Цікаве

Загрузка...