WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації - Реферат

Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації - Реферат


Реферат
на тему:
Визначення, принципи і функції маркетингу у фармації
Визначення та зміст маркетингу. Наука і мистецтво діяльності в умовах ринкової економіки концентрується в понятті маркетингу.
Використовується декілька визначень маркетингу, найбільш поширеними серед них є такі:
Маркетинг - це процес планування і втілення ідеї, ціноутворення, просування і реалізації товарів та послуг шляхом обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій.
Або: маркетинг - ринкова концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємства, спрямована на вивчення ринку і економічної кон'юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтація на них товарів і послуг, що виробляються.
Цілями маркетингу є формування і стимулювання попиту, забезпечення обгрунтованості управлінських рішень і планів роботи підприємства (фірми), а також збільшення обсягу продажу, ринкової частки і прибутку. Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється, - головний лозунг маркетингу. Іншими словами, підприємство повинно здійснити вивчення потреби конкретних споживачів, відповідно до отриманих даних доопрацювати та вдосконалити товар і тільки потім вийти з цим товаром на ринок. А не навпаки: виробити товар, а потім відчувати серйозні труднощі його продажу.
Маркетинг - це не нав'язування і проштовхування товару, а науково розроблена концепція аналізу і врахування вимог покупців, вимог конкретного сегменту ринку, розроблення відповідно до виявлених вимог нового товару; це система організації його продажу, включаючи заходи щодо стимулювання збуту та реклами; це також і система каналів просування товарів (посередники, філії та ін.).
Маркетинг як концепція управління склався в 60-70 роки, хоча перші його вияви спостерігалися наприкінці 20-х і безпосередньо після другої світової війни. Це пов'язано в першу чергу з активним розвитком НТП у галузі інформаційної інфраструктури і комп'ютеризацією внутрішньофірмового управління, а також з виникненням значних усклад-нень збуту на більшості товарних ринків (фармацевтичний ринок не є винятком). У значній мірі маркетингова концепція спрямована на видозмінення та згладжування конкурентної боротьби шляхом виявлення цільового ринку, ринкового "вікна" та ринкової "ніші", ще вільних для впровадження нового або вдосконаленого товару, щоб уникнути прямої або агресивної конкуренції і працювати в режимі суворого розподілу його сегментів.
В умовах переходу до ринкової економіки діяльність підприємства може бути орієнтована переважно на концепцію збуту або маркетингу.
Схематично співставлений концепцій маркетингу та збуту наведено на рисунку 1.
Концепція маркетингу відображає відданість фірми теорії суверенітету споживача. Підприємство чи компанія виробляють те, що необхідно споживачеві, і отримують прибуток за рахунок максимального задоволення його потреб. Для перетворення фірми, яка орієнтована на збут, в компанію, спрямовану на задоволення потреб ринку, необхідний значний період напруженої роботи.
Рис. 1. Порівняння концепцій збуту і маркетингу в управлінні виробництвом
Виходячи з визначення, у маркетингу виділяються три взаємопов'язані сфери:
? перша - прийняття рішень з вибору споживача, виробництва чи реалізації певного товару та ринку;
? друга - "три кити" маркетингу: збут, реклама, сервіс;
? третя - внутрішнє управління маркетингом на фірмі (планування, фінансування, організація виробництва відповідних товарів).
Система маркетингу передбачає вирішення таких завдань:
? комплексне вивчення ринку;
? виявлення потенційного попиту і незадоволених потреб;
? планування товарного асортименту і цін;
? розроблення заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;
? планування і здійснення збуту;
? розроблення заходів з удосконалення управління та організації виробництва.
Маркетингове управління стає необхідним в умовах насичення конкурентного ринку товарами і послугами, перевищення пропозицій над попитом, тобто створення ринку покупця.
Порівняння ринку продавця і ринку покупця свідчить, що на ринку продавця товарний асортимент збіднілий, конкуренція відсутня, покупець знаходиться в повній залежності від продавця. На ринку покупця - протилежна ситуація.
Ринок насичений різними товарами і послугами. Товаровиробники і продавці конкурують між собою в боротьбі за покупця. Покупець сам вирішує, що і коли купувати, і цим визначає, які товари слід виробляти.
Принципи маркетингу. Основним принципом маркетингу є орієнтація кінцевих результатів виробництва на реальні вимоги і побажання споживачів.
На підставі загального підходу формулюються конкретні принципи у формі звернення до виробника чи реалізатора.
1. Поважай і бережи свого споживача; не стомлюйся шукати свого споживача. Цей принцип передбачає різнобічне вивчення стану і динаміки споживчого попиту на певний товар (послугу), пристосування виробництва до вимог ринку з метою підвищення ефективності функціонування під-приємства, випуск тих товарів, які необхідні споживачеві.
2. Добре в гостях, а дома краще: шукай власну ринкову нішу - будинок для своїх товарів. Мається на увазі поділ ринку на відносно однорідні групи споживачів (здійснення сегментації ринку) і орієнтація на ті сегменти, стосовно яких підприємство має найкращі потенційні можливості, випуск продукції з урахуванням особливостей окремих сегментів ринку, що характеризуються певним типом покупців і їх потреб.
3. Товар - це постійний привід для роздумів: а що з ним ще можна зробити? Це вказує на необхідність інновацій, розвитку творчого підходу до технічних і господарських проблем внаслідок маркетингових досліджень, особливо, вдосконалення і підвищення якості продукції та послуг, своєчасність розроблення нової, високотехнологічної продукції, досягнення переваг у конкурентній боротьбі за рахунок підвищення технічного рівня і якості продукції.
4. Збут, реклама, сервіс - система просування твого товару, утримуйте її в порядку. Необхідно впливати на ринок і споживацький попит за допомогою всіх доступних засобів з метою формування його в необхідних для підприємства напрямках, сприяти торговим посередникам, забезпечуючи їх складськими приміщеннями технічними та засобами та навчанням персоналу з метою якнайшвидшої поставки товару споживачам. Не забувай пізнавати себе, свій маркетинг - це дзеркало твого підприємства. Потрібно використовувати отриману інформацію про ринок під час розроблення і прийняття науково-технічних, виробничих і господарських рішень, забезпечувати цільове управління всім процесом: "наукові розроблення-виробництво-реалізація-сервіс". Доцільно використовувати організацію управління за товарним принципом, що сприяє засвоєнню персоналом на-вичок управління виробництвом і збутом конкретних видів продукції та підвищує відповідальність керівників за роботу на окремих товарних ринках.
Головне в маркетингу - цільова орієнтація і комплексність, тобтопоєднання підприємницької, господарської, виробничої і збутової діяльності.
Цільова орієнтація і комплексність маркетингу - це злиття в один потік усіх складових елементів маркетингової діяльності для досягнення стійкої рентабельності.
Комплексність означає, що застосування маркетингу забезпечує ефект лише в тому разі, коли він використовується як система. Застосування окремих маркетингових дій, як правило, не дає позитивних результатів.
Функції маркетингу. Виходячи з загальної методології маркетингу як ринкової концепції управління і збуту, можна використати універсальний підхід до визначення маркетингових функцій. Внаслідок їх угрупування виділяється чотири групи функцій і низка підфункцій.
Аналітична функція:
? вивчення ринку;
? вивчення споживачів;
? вивчення фірмової структури;
? вивчення товару (товарної структури);
? аналіз внутрішнього середовища підприємства.
Виробнича функція:
? організація виробництва нових товарів, розроблення нових технологій;
? організація матеріально-технічного постачання;
? управління якістю і конкурентоспроможністю готової продукції.
Збутова функція (функція продажу):
? організація системи

 
 

Цікаве

Загрузка...