WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

(табл 3.1.).
Таблиця 3.1. Узагальнюючі відомості з обліку витрат специфічних лікарських засобів
____________________________________________________________________
(найменування лікувально-профілактичного закладу)

п/п Назва
лікар-
ського
засобу Одини-
ця вимі-
рюван-
ня Шифр Усього
витра-
чено Усього
хворих Усього
курсів
ліку-
вання Середня
кількість
препарату на
курс лікування Середня
кількість
курсів на
одного хворого
Середні дані в зведеній таблиці наводяться на основі розрахунків. Середня кількість препарату, витраченого на один курс лікування (Рк), визначається за формулою:
, де
Р - загальна кількість препарату, витраченого на всіх хворих;
К - загальна кількість курсів лікування для всіх хворих.
Середня кількість курсів лікування на 1 хворого ( ) визначається за формулою:
, де
К - загальна кількість курсів лікування для всіх хворих;
Хф - фактична кількість хворих, які приймали даний препарат у звітному періоді. Потреба в будь-якому специфічному препараті, яка пов'язана в основному з розрахунками фактичних витрат і прогнозу захворюваності, визначається за формулою:
Пс/ПЛЗ = , де
Пс/ЛПЗ - потреба лікувально-профілактичного закладу в специфічному препараті;
Хп - передбачувана кількість хворих, які потребують даний препарат;
- середня кількість курсів лікування на 1 хворого;
- середні витрати препарата на курс лікування.
Кількість хворих, яким показаний даний препарат, визначається як відношення кількості хворих, що приймали даний препарат у минулому році, до загальної кількості хворих, які лікувались протягом року.
Визначення потреби в специфічних лікарських засобах на рівні аптеки базується на встановленні питомої ваги медичної допомоги на різних етапах лікування: амбулаторному, стаціонарному і санаторно-курортному. При цьому виявляється кількість хворих, котрі вживали певний специфічний препарат у стаціонарі лікувально-профілактичного та санаторно-курортного закладу, і розраховується кількість осіб, котрі вживають препарат в амбулаторних умовах.
Визначення потреби в нових лікарських засобах. Під кутом зору ринкової новизни виділяють три групи лікарських препаратів: принципово нові препарати, за допомогою яких можуть виліковуватись раніше невиліковувані хвороби; препарати, які по-новому задовольняють існуючі потреби (розширення спектру дії, скорочення протипоказань і т.ін.); нові модифікації відомих ліків (нова лікарська форма, дозування тощо). Принци-пово нові лікарські препарати на фармацевтичному ринку з'являються дуже рідко, значно рідше, ніж на інших товарних ринках.
Процес створення нового лікарського препарату невід'ємно пов'язаний з визначенням можливих обсягів його споживання, тобто встановленням розмірів потенційного ринку.
Кафедрою менеджменту та маркетингу у фармації Української фармацевтичної академії розроблені методичні підходи до визначення потреби в нових лікарських засобах. Методика опробована на прикладі нових препаратів для лікування шлунково-кишкових, дерматологічних, алергічних і грибкових захворювань та інфекцій різного походження.
Вихідними даними для визначення потреби в новому лікарському препараті є показання для його використання, доза разового прийому та тривалість курсу лікування ним, препарати-аналоги за призначенням та рівнем терапевтичної ефективності, наявність чи відсутність протипоказань та побічної дії.
Запропонована методика передбачає розрахування максимальної, оптимальної та мінімальної потреби в новому лікарському препараті.
Максимально можлива потреба визначається з урахуванням кількості препарату на курс лікування і прогнозного числа хворих того чи іншого профілю в Україні. Прогнозування числа хворих проводиться за допомогою методу екстраполяції тренду динамічного ряду, визначеного за минулий період (5 років).
Для препаратів, які не мають препаратів-аналогів на ринку, визначається тільки величина максимальної потреби.
Для розрахунку оптимальної потреби в препаратах, що мають аналоги, проводиться аналіз листів призначення хворим певного профілю, яким були прописані існуючі аналоги. Установлюється показник частоти призначення аналогу. З урахуванням даного показника і величини максимальної потреби визначається оптимальна потреба в новому препараті. Значення оптимальної потреби може бути відкоректовано відповідно до числа випадків супутніх патологій та протипоказань.
Мінімальну потребу в нових ліках розраховують, виходячи з того, що не всі споживачі відмовляться від уже існуючого препарату і віддадуть перевагу новому. Тому попередньо необхідне анкетування лікарів-спеціалістів з метою диференціації їх на тих, хто з моменту впровадження нового препарату буде користуватись тільки ним, і хто буде призначати і новий, і існуючі препарати-аналоги.
Відповідно і маркетинг нових ліків повинен проводитись по-різному, залежно від ступеня новизни лікарського засобу. Найбільших витрат на маркетингові заходи вимагає виведення на ринок принципово нового лікарського препарату.
Здійснення робіт з визначення потреби в нових лікарських засобах та впровадження їх на фармацевтичному ринку повинно виконуватись висококваліфікованими фахівцями.
6. Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів
Основними складовими ринкового механізму є попит, ціна і пропозиція товарів на ринку. Взаємодія цих елементів детально буде розглянута в розділі, присвяченому ціноутворенню в системі маркетингу. У даному розділі наведено методи дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів як важливих напрямків вивчення економічної кон'юнктури, безпосередньо пов'язаних з задоволенням потреб споживачів.
Попит розглядається як сукупність вимог на товари з боку споживачів, підкріплена купівельною спроможністю. Розрізняють декілька видів попиту: негативний, відсутній, прихований, що знижується, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний.
Негативний попит. Ринок знаходиться в стані негативного попиту, якщо більша частина його недолюблює товар (послугу) і погоджується навіть на певні витрати, тільки б уникнути його (це щеплення, стоматологічні процедури, деякі операції, наприклад, по видаленню жовчного міхура).
Негативний попит може мати місце на деякі лікарські препарати, які мають значний побічний ефект.
Завдання маркетингу - проаналізувати,чому ринок відчуває неприязнь до товару і чи може програма маркетингу змінити негативне ставлення ринку за рахунок переробки товару, зниження цін і більш активного стимулювання.
Відсутність попиту. Цільові споживачі можуть бути не зацікавлені в товарі або байдужі до нього. Завдання маркетингу - відшукати способи поєднання властивих товару переваг з природними потребами або інтересами людини.
Прихований попит. Бажання споживачів, які неможливо задовольнити за допомогою товарів або послуг, які є на ринку. Завдання маркетингу - визначити величину потенційного ринку і створити ефективні товари і послуги, здатні задовольнити попит.
При існуванні попиту, що знижується, - завдання маркетингу -

 
 

Цікаве

Загрузка...