WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

виконуються за формулою:
П = Р * К * Х, де
П - загальна потреба в специфічному препараті на рік;
Р - витрати препарату на курс лікування для 1 хворого;
К - кількість курсів лікування на рік, що проводиться 1 хворому;
X - кількість хворих, для лікування яких використовується даний препарат.
З багатьох видів захворювань були затверджені і розробляються зараз методичні рекомендації, в яких передбачаються найбільш оптимальні методи лікування з використанням певного переліку медикаментів, з зазначенням їх кількості, термінів приймання і т.п. Останнім часом в Україні такі методики розроблені для визначення потреби в лікарських засобах для лікування гастроентерологічних, пульмонологічних, дерматологічних, психоневрологічних, серцево-судинних та інших захворювань.
Як правило, при визначенні потреби в препаратах специфічної дії повинні використовуватись дані про рівень захворюваності населення певними хворобами, методики лікування і кількість медикаментів, що використовуються для цього, тобто найбільш прийнятним є нормативний метод. Крім того, нерідко застосовуються методи економіко-математичного моделювання, які дозволяють враховувати різні фактори, що впливають на потребу в препаратах.
Визначення потреби в лікарських засобах, застосування яких обмежено відповідними нормами. До цієї групи належать наркотичні, психотропні лікарські засоби і етиловий спирт.
Для визначення потреби в препаратах даної групи використовуються норми споживання наркотичних і психотропних лікарських засобів на 1000 населення на рік у перерахунку на діючу речовину, затверджені Мі-ністерством охорони здоров'я. До цього часу використовуються такі нормативи: морфіну гідрохлориду - 0,3, промедолу - 5,0, омнопону - 0,3, кокаїну гідрохлориду - 0,2, етилморфину гідрохлориду - 0,1, етаміналу-натрію (барбамілу) - 20,0, циклобарбіталу - 0,5, естоцину гідрохлориду - 0,3. У вихідних даних цих нормативів ураховано багато факторів, що впливають на потребу в цій групі препаратів: захворюваність, структура і спеціалізація ліжкового фонду, доступність стаціонарної і амбулаторно-поліклінічної допомоги та ін.
Розрахунок потреби виконується за такою формулою:
, де
П - максимально допустимий розмір потреби в даному лікарському засобі на рік;
Н - норматив потреби для даного лікарського препарату на 1000 осіб на рік;
Ч - чисельність населення.
При визначенні річної потреби в наркотичних і психотропних лікарських засобах беруться до уваги наявні запаси препаратів на аптечних складах і в аптечній мережі з перерахуванням на чисту речовину.
Потреба в етиловому спирті також визначається на підставі встановлених нормативів: на 1 ліжко на рік залежно від виду спеціалізованої медичної допомоги; на 1000 амбулаторно-поліклінічних відвідувань; на 1000 виїздів швидкої допомоги; на 1 місце в дитячих закладах; на 1000 учнів шкіл.
Річна норма споживання етилового спирту розраховується множенням кількості відповідних показників на встановлений норматив.
Розрахунок потреби в препаратах широкого спектру дії. До цієї групи належать препарати, які використовуються при багатьох захворюваннях. Це антибіотики, сульфаніламідні препарати, похідні нітрофурану, окислювачі, солі важких металів, феноли та ін. Сюди ж відносяться симптоматичні препарати, що застосовуються для лікування різних розладів функціональних систем організму, які мають однакові прояви або різну етіологію. До таких лікарських засобів належать анальгезуючі і жарознижуючі, збуджуючі центральну нервову систему, снодійні, седативні і нейролептичні, місцевоанестезуючі, обволікаючі і адсорбуючі, в'яжучі, блювотні і відхаркуючі, послаблюючі, серцево-судинні, вітаміни, гормональні препарати та ін.
Розрахунки потреби в препаратах даної групи базуються на відомостях про фактичне їх використання з урахуванням повноти задоволення попиту.
У зв'язку з розширенням асортименту лікарських засобів на ринку України, появою різноманітних лікарських форм одного препарату доцільно проводити аналіз динаміки споживання в перерахунку на діючу речовину. У ході аналізу слід установлювати можливі зміни в попиті на препарати даних фармакотерапевтичних груп, а також ураховувати тенденції заміни окремих препаратів.
Робота з визначення потреби в препаратах широкого спектру дії має два етапи:
1) збір необхідних вихідних даних і їх аналіз;
2) проведення розрахунків для визначення розмірів потреби в окремих лікарських засобах.
З метою наукової обгрунтованості даних потреби в лікарських засобах широкого спектру дії використовуються сучасні методичні підходи: визначення річної і квартальної потреби з урахуванням квартальних індексів, з використанням економіко-математичних методів, за допомогою методу колективних експертних оцінок.
Обгрунтування потреби в лікарських засобах на рівні закладів охорони здоров'я. Під впливом розвитку децентралізованих зв'язків між лікувально-профілактичними, аптечними закладами та підприємствами-виробниками і оптовими фірмами все більшого значення набуває визначення потреби в лікарських засобах на рівні організації (підприємства). З цією метою найбільш доцільне застосування нормативного, індексного і методу експертних оцінок. Здійснюється в основному поточне планування на місяць, квартал і рік. У розрахунках усі лікарські засоби поділяються на дві групи: а) тривалого застосування (або споживання яких рівномірне); б) короткочасового застосування.
Потреба в лікарських засобах, споживання яких рівномірне, визначається за середньою величиною споживання за попередній період
, де
П - потреба на місяць, квартал,
Р - сума витрат препарату за п місяців (кварталів),
п - час, за який аналізуються витрати (кількість місяців, кварталів)
Для лікарських засобів, споживання яких коливається в залежності від періоду року, розрахунки здійснюються з використанням фактичних їх витрат за досить великий період часу, який дозволяє встановити за-кономірності змін у споживанні Для обліку сезонних коливань необхідно взяти до уваги коефіцієнт сезонності
П = Р * С, де
П - потреба на місяць, квартал,
Р - середні витрати за місяць (квартал) за період аналізу,
С - коефіцієнт (індекс) сезоних коливань, який визначається за формулою
С = , де
Рф - фактичні витрати за місяць (квартал),
Рсер - середні витрати за період аналізу (місяць, квартал)
На рівні лікувально-профілактичного закладу основним показником, який характеризує споживання лікарських засобів, є фактичне їх використання за певний період Джерелом накопичення такоїінформації є листи призначень із історій хвороб, проте безпосереднє узагальнення даних з листів призначень за рік ускладнено у зв'язку з різноманітністю і великим обсягом такої інформації 3 метою оперативного і достовірного збору інформації про витрати лікарських засобів (стосовно специфічних препаратів) доцільно щомісячно накопичувати в спеціальному журналі або комп'ютерній базі відомості про призначення специфічних лікарських засобів При складанні заявки на специфічні препарати накопичені дані узагальнюються в таблиці з обліку цих засобів

 
 

Цікаве

Загрузка...