WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

анкет).
Поняття "потреба", "попит" і "споживання" взаємопов'язані між собою, і перш ніж описувати методичні підходи до їх дослідження, наведемо визначення цих понять.
Потреба - нужда в будь-чому, об'єктивно необхідному для життєдіяльності і розвитку особистості, соціальної групи, суспільства в цілому.
Попит - суспільна чи особиста потреба в матеріальних благах і послугах, у засобах виробництва і предметах споживання, забезпечена грошовими коштами.
Споживання - використання продукту в процесі задоволення потреб, заключна фаза процесу відтворення.
Для прогнозування показників потреби, попиту і споживання на першому етапі дослідження і аналізу використовується найбільш об'єктивний критерій - споживання. У його дослідженнях виділяють такі аспекти: зміни в споживанні (динаміка), розміри і структура стосовно різних споживацьких одиниць (наприклад, на 1 жителя, на 1 або 1000 хворих, на 1 ліжко-день тощо); причини диференціації споживання; визначення мінімуму споживання (або оптимальних величин).
Споживання лікарських засобів оцінюється різними критеріями залежно від мети його визначення, суб'єкту ринку, відносно якого виконується аналіз. Показник споживання може визначатись у кількісному або грошовому вираженні. Особливістю ліків як продуктів споживання є те, що вони не можуть бути обрані самим хворим (окрім лікарських засобів, дозволених для відпуску без рецепта лікаря), - необхідно призначення їх спеціалістом. При цьому потрібне звернення хворого до амбулаторно-поліклінічного чи стаціонарного лікувального закладу. Крім того, на застосування окремих найменувань лікарських препаратів впливає підвищення культурного і санітарного рівня населення, що позначається на споживанні ліків з профілактичною метою та виробів санітарно-гігієнічного призначення.
На споживання лікарських засобів впливають запровадження нових методів лікування, рівень забезпеченості аптечної мережі медикаментами, індивідуальний вибір лікарями окремих лікарських засобів або їх груп, зменшення або повне припинення попиту на деякі препарати внаслідок заміни їх більш ефективними та ін.
Розрізняють три види споживання лікарських засобів:
1) споживання хворими, що звернулись за медичною допомогою в амбулаторно-поліклінічні заклади, у тому числі безоплатний і пільговий відпуск ліків;
2) споживання хворими, що знаходяться на стаціонарному лікуванні;
3) споживання лікарських засобів, що відпускаються без рецепта лікаря.
Для встановлення закономірностей споживання окремих груп лікарських препаратів і розроблення методів визначення потреби в них необхідно вивчення особливостей їх застосування. Як правило, з цією метою аналізуються рецепти, виписані лікарями, історії хвороб і листи призначень, типові схеми лікування окремих нозологічних форм захворювань.
Показники споживання фармакотерапевтичних груп лікарських засобів визначаються на підставі автоматизованого обліку їх просування на аптечному складі, оптово-роздрібній фірмі, в аптеці. Дані можуть викорис-товуватись і аналізуватись як в кількісних показниках, так і в грошовому вимірі.
В умовах ринкової економіки, особливо на її перехідному етапі, практично неможливе узагальнення і централізація відомостей про споживання лікарських засобів на рівні регіону, країни в цілому. З цією метою повинна бути проведена значна підготовча правова і технологічна робота. У той же час у деяких зарубіжних країнах ці відомості узагальнюються. Наприклад, у Франції медична група експертів вимагає щорічно від 1600 лікарів (від кожного 20-го лікаря), які працюють з приватною клієнтурою, виписувати протягом 1 тижня рецепти в спеціальній відривній книжці з корінцями, що дозволяє одночасно отримувати дублікат рецепта і певну інформацію, записану на корінці, де зазначаються, зокрема, особливості хворого, діагноз, терапевтична дія, очікувана від призначених ліків і т.ін. Раз на 3 місяці проводиться опитування лікарів. Крім того, група експертів "Медична і статистична інформація" подає щомісячний звіт. Стати-стичні відомості, одержані в цих дослідженнях, грунтуються на закупках, зроблених за 12 місяців, у оптовиків на підставі вибірки від 307 аптекарів (усього на французькому ринку працює понад 170 тис. аптекарів), які що-місячно надсилають усі свої рахунки.
При аналізі споживання фармакотерапевтичних груп лікарських препаратів встановлюються причини його змін, які пов'язуються з даними про впровадження нових лікарських засобів, методів лікування, зміною асортиментної структури ліків, реалізації та ін.
Споживання специфічних лікарських засобів повинно узгоджуватись зі змінами виявленої захворюваності, відомостями про добові дози і середню тривалість лікування для кожної нозологічної форми захворювання, поінформованістю лікарів про медикаменти, забезпеченістю взаємозамінними лікарськими засобами, упровадженням нових препаратів.
5. Визначення потреби в лікарських засобах
Проблема вивчення потреби в лікарських засобах була однією з найактуальніших в умовах централізовано-розподільчої системи Зараз, незважаючи на радикальні зміни в структурі лікарського забезпечення на-селення, постачання, зв'язку з виробником, для кожної ланки торгово-виробничого ланцюга має практичне значення визначення потреби в лікарських засобах
Методики, які пропонуються і використовуються в даному напрямку, можна умовно згрупувати таким чином
1. За тривалістю планового періоду методи, що використовуються для поточного, короткострокового, перспективного планування і довгострокового прогнозування
2. За специфікою групи лікарських засобів методи для планування потреби в препаратах широкого спектру-дії, специфічних препаратах і препаратах, споживання яких обмежено спеціальними нормами
3. За сутністю метода, що використовується при аналізі споживання і визначенні потреби нормативний (нормативи на 1000 жителів, на один ліжко-день або на 1 ліжко на рік, на 1 хворого та ін.), моделювання - трендове (вирівнювання рядів динаміки з екстраполяцією за рівнянням тенденції, експоненційне згладжування), багатофакторне (динамічне, статис-тичне), метод експертних оцінок та ін.
Зупинимось на характеристиці найбільш часто використовуваних методик визначення потреби в медикаментах
Визначення потреби в лікарських засобах специфічної дії До цієї групи належать лікарські засоби, ефективні стосовно окремих збудників хвороб (протитуберкульозні, протималярійні, антигельмінтні, протигрибкові та ін.) або такі, що вибірково діють на окремі функціональні системи організму (використовуються для лікування діабету, гастроентерологічних захворювань, жовчогінні, стимулюючі мускулатуру матки та ін.).
Споживання цих препаратів повністю залежить від захворюваностінаселення даними хворобами і досягнутого рівня медичної допомоги при цих видах захворювань.
Розрахунки потреби в препаратах специфічної дії слід виконувати для кожного окремо. При цьому враховується кількість хворих, для лікування яких застосовується даний препарат, витрати ліків на курс лікування і приблизна кількість курсів лікування протягом року з розрахунку на 1 хворого.
Розрахунки

 
 

Цікаве

Загрузка...