WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

рівнем прибутку, родом занять і т.ін.).
3. Психографічний (поділ споживачів за належністю до суспільного класу, способом життя, характеристикою особистості, соціальним статусом).
4. Поведінки або облік факторів стилю життя (поділ споживачів залежно від знань, стосунків, характеру використання товару і реакції на цей товар).
Частіше за все сегментацію ринків проводять за різними типами кінцевих споживачів товару і за значенням замовника.
При вивченні ринку лікарських препаратів найбільш часто використовуються географічний і демографічний принципи, разом з тим здійснюється сегментація споживачів за захворюваністю.
Поряд із сегментацією ринку практичне значення мають поняття "цільовий ринок", "ринкове вікно", "ринкова ніша".
Цільовий ринок - охоплює декілька сегментів, відібраних для маркетингового вивчення і для маркетингової діяльності даної фірми.
Ринкове вікно - це сегмент ринку, яким знехтували виробники відповідної продукції, це незадоволені потреби споживачів. Ринкове вікно являє собою групи споживачів, конкретні потреби яких не можуть бути прямо задоволені спеціально створеним для цього товаром, а задовольняються внаслідок використання інших товарів.
Найбільш наочним прикладом ринкового вікна у сфері лікарського забезпечення населення є відсутність достатнього асортименту дитячих лікарських форм вітчизняного виробництва. Потреба дітей, як правило, задовольняється за рахунок дозованого застосування лікарських препаратів, призначених для дорослих. Проблеми розроблення дитячих лікарських форм - серед найбільш актуальних для науково-практичної фармації.
Ринкова ніша - сегмент ринку, для якого найбільш оптимальними і відповідними є товари даної фірми та її можливості постачання.
Сегментація, як правило, використовується в цільовому маркетингу. Наступним етапом його є вибір цільових сегментів ринку. Це оцінка і відбір підприємством одного або кількох сегментів ринку для виходу на них зі своїми товарами.
Для фірм найбільш виправданою є диверсифікація своєї діяльності, охоплення кількох різних сегментів ринку.
За таким принципом в основному будується діяльність фармацевтичних підприємств і аптек, хоч має місце і спеціалізація.
Наприклад, фірма виявила, що одна із самих привабливих ідей - ринок "засобів від головного болю". При цьому керівництво може вважати, що введення в асортимент засобів від головного болю в повній мірі відповідає і цілям, і ресурсам фірми. Існує потужний штат продавців, розгалужена мережа розповсюдження товарів, що складає маркетингові переваги фірми. Крім цього, фірма повинна бути впевнена, що успішно спрацюється з найбільш важливими представниками ринку засобів від головного болю; зуміє налагодити гарні стосунки з постачальниками вихідних хімічних речовин, необхідного обладнання та інших матеріалів для нового виробництва; що має міцні зв'язки з основними маркетинговими посередниками, які будуть постачати її препарат клієнтам; що розробить такий засіб від головного болю, який буде привабливіший на відміну від подібних препаратів, які пропонуються конкурентами.
До того ж кожну можливість необхідно вивчити під кутом зору величини і характеру ринку. Процес цей складається із чотирьох етапів: заміри і прогнозування попиту, сегментація ринку, відбір цільових сегментів ринку і позиціонування товару на ринку.
4. Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів
Самостійною групою досліджень є дослідження споживання, споживацьких потреб населення і мотивів його поведінки на ринку.
Дослідження мотивації і поведінки споживачів здійснюються з застосуванням моделювання цих процесів. У цілому поведінка споживачів на ринку відрізняється за потребами і цілями закупок, дій на ринку, мотивації і т.п. Разом з тим поведінка споживачів має і деяку спільність. На ринку їх поведінка може бути виражена через систему економічних, соціальних і психологічних факторів, які характеризують певні потреби.
На поведінку споживачів впливають різноманітні фактори і, перш за все, фактори зовнішнього середовища. Важливого значення набувають фактори індивідуальних відмінностей споживачів: доходи, мотивація, рівень знань, відданість і захоплення, особистий спосіб життя, демографічні характе-ристики та ін.
Звичайно виділяють організації-споживачі і кінцевих споживачів. Вони відрізняються тим, як використовують товари і послуги і що купують.
До організацій (підприємств)-споживачів належать виробничі підприємства, підприємства оптової і роздрібної торгівлі, державні структури та інші некомерційні організації.
У сфері фармацевтичної діяльності - це хіміко-фармацевтичні підприємства, аптечні склади (бази), оптові фірми-посередники, аптеки, лікувально-профілактичні заклади. Як правило, попит цих організацій зале-жить від попиту кінцевих споживачів.
Кінцеві споживачі - це особи (індивідуальні споживачі), сім'ї, домашні господарства (одна або кілька сімей, об'єднаних спільним господарством).
Поведінка кінцевих споживачів знаходиться під постійним впливом факторів соціально-економічного, культурного, психологічного характеру.
Особливістю споживачів лікарських засобів є те, що їх поведінка в значній мірі залежить від призначень лікарів, пов'язаних з захворюваннями або їх профілактикою. Тому при проведенні заходів формування попиту на препарати, стимулювання їх збуту важливе значення має робота з медичним персоналом.
Основне завдання спеціаліста з маркетингу полягає у виявленні суб'єктів, які приймають рішення про придбання товарів.
"Споживач" і "покупець" у маркетингу мають чітко визначений зміст. Покупці - це особи, які безпосередньо здійснюють купівлю. Споживач - поняття більш широке, під ним розуміють суб'єкти ринку, що задовольняють свою потребу.
В основі оцінки потреб, споживання і попиту лежать різні теорії. Це теорії мотивації, економічні, теорії раціонального споживання.
Маркетингова діяльність має справу з цілісною системою особистих потреб, зміст і форми прояву котрих досить багатогранні, оскільки вони знаходяться під впливом різних факторів і процесів об'єктивного та суб'єктивного характеру. Завдання полягає в тому, щоб у практичній діяльності підприємство могло чітко виявити, вивчити і оцінити ту конкретну потребу, на задоволення якої спрямована його діяльність.
Через те, що на поведінку споживачів лікарських засобів значний вплив мають лікарі, вивчення їх вимог до препаратів, оцінки існуючого асортименту ліків є серед найпоширеніших у складі дослідження фармацев-тичного ринку. Практика свідчить, що лікарі із значного арсеналу ліків використовують тільки найбільш популярні лікарські засоби, що призводить до невиправдано обмеженого використання інших препаратів.
З метою вивчення терапевтичної ефективності лікарських засобів, вимог до їх лікарської форми, умовзастосування, дозування, упаковки тощо, широко використовується метод експертної оцінки. Застосовуються індивідуальні експертні оцінки ("інтерв'ю" і аналітична експертиза) і колективні (метод відкритої дискусії "комісій", "мозкової атаки", найчастіше - опитування за допомогою

 
 

Цікаве

Загрузка...