WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат

Вивчення фармацевтичного ринку (науковий реферат) - Реферат


Науковий реферат
на тему:
Вивчення фармацевтичного ринку
1. Дослідження ринку лікарських засобів
2. Визначення ємкості товарного ринку
3. Сегментація ринку
4. Дослідження споживачів і типології споживання лікарських засобів
5. Визначення потреби в лікарських засобах
6. Дослідження попиту і пропозиції лікарських засобів
1. Дослідження ринку лікарських засобів
Ринкові дослідження виступають як інформаційна основа досягнення таких цілей, як реалізація певного обсягу продажу, створення і виведення на ринок нових товарів, збільшення ринкової частки.
Першочергового значення в дослідженні ринку набуває вивчення товарної структури. У даному випадку поняття "ринок" ототожнюється з поняттям "товарний ринок". Під товарним ринком слід розуміти сферу реалізації конкретного товару (або групи товарів), пов'язаних між собою певними властивостями виробничого або споживчого характеру. До такого виду ринку належить і ринок лікарських засобів та товарів аптечного асортименту.
Предметом дослідження ринку окремих товарів є співвідношення попиту і пропозицій цих товарів при певних економічних і соціальних умовах.
Для вітчизняних фармацевтичних підприємств важливим є вивчення ринку лікарських засобів у зв'язку з усе далі більшим його насиченням вітчизняними та імпортними препаратами, зростанням конкуренції. До того ж, на фармацевтичних підприємствах має місце ситуація, за якої одні препарати знаходять попит, а інші осідають на складах внаслідок розірвання минулих зв'язків з колишніми союзними республіками, відсутністю або обмеженням потреби та появою більш ефективних препаратів на ринку.
Зміст та спрямованість комплексного дослідження ринку:
? вивчення вимог ринку до товару, тобто вимог покупців і, що особливо важливо, кінцевих споживачів до споживацьких властивостей продукту;
? комплексне дослідження ринку, що зумовлює ретельне вивчення економічної кон'юнктури;
? аналіз ринкової сегментації та дослідження окремих ринкових сегментів з метою наступного виявлення цільових ринків;
? вивчення фірмової структури ринку, тобто визначення основних груп фірм, які працюють на даному ринку: фірми-партнери (покупці), фірми-конкуренти, фірми-нейтрали, які ще не виявили зацікавленості по відношенню до даного товару, але можуть розглядатися як потенційні покупці або активні партнери. Стосовно кожної фірми проводяться відповідні дослідження ступеня її надійності, платоспроможності, конкурентних вад тощо;
? дослідження форм та методів торгової практики щодо даного товару на даному ринку і його сегментах (як виконується більшість угод купівлі-продажу, які форми посередницьких домовленостей типові, які види угод застосовуються);
? аналіз соціально-психологічних особливостей покупців та споживачів на конкретних ринках, їх мотивації щодо прийняття рішення про купівлю, типів покупців залежно від ставлення до купівлі, соціально-психологічних типів покупців, розподілу ролей у різних групах споживачів та покупців.
Вивчення ринку лікарських засобів грунтується на виділенні окремих фармакотерапевтичних груп препаратів, угрупуванні препаратів для лікування певних захворювань (наприклад, гастроентерологічних, пульмонологічних, психоневрологічних, цукрового діабету тощо) або за лікарськими формами (розчини для ін'єкцій, таблетки, аерозолі та ін.). З метою виконання фармацевтичними підприємствами та аптечними закладами соціальних функцій зараз має значення вивчення ринку препаратів у порівнянні з Переліком життєво важливих лікарських засобів, який затверджується Міністерством охорони здоров'я України.
Окремі позиції посідають інші фармацевтичні товари - перев'язочні матеріали, предмети догляду за хворими, предмети санітарії і гігієни.
Важливим завданням дослідження ринку є визначення його ємкості.
2. Визначення ємкості товарного ринку
Під ємкістю товарного ринку слід розуміти можливий обсяг реалізації товару (конкретної продукції підприємства) при даному рівні і співвідношенні цін. Ємкість ринку характеризується розмірами попиту населення і величиною товарних пропозицій.
Для визначення ємкості вітчизняних товарних ринків застосовується формула:
Є = П + І - Е + Тз, де
Є - ємкість ринку;
П - обсяг виробництва товару (препарату);
І - імпорт;
Е - експорт аналогічного товару із країни;
Тз - товарні запаси.
Ємкість ринку лікарських препаратів залежить від різних факторів. До загальних, тих що впливають на реалізацію товарів масового споживання, належать рівень цін, чисельність і матеріальне благополуччя населення, його культурний рівень та ін.
У той же час, споживання лікарських препаратів має свої відмінності і головними факторами, що його зумовлюють, є захворюваність населення, інші особливості споживання, пов'язані з чисельністю лікарів, рівнем і доступністю медичної та лікарської допомоги, методиками лікування, появою нових ефективних препаратів та ін.
Ємкість ринку не залишається незмінною, вона у певній мірі залежить від економічної кон'юнктури.
При падінні кон'юнктури ємкість ринку знижується, і будь-яке форсування постачання товарів на ринок призводить до насторожений покупців, що звичайно прискорює зниження цін. При підвищенні кон'юнктури ємкість ринку зростає, і форсування продажу може викликати лише уповільнення зростання цін. Тому при постачанні товарів на ринок фірма повинна співвідносити свою частку ринку з об'єктивними рамками його ємкості.
Підвищення частки ринку є ключовим фактором у досягненні лідируючої позиції в галузі.
Висока частка ринку дозволяє досягти значного обсягу виробництва, що у свою чергу дає змогу розширити умовну активність фірми, а також збільшити бажаний прибуток. Існує тісний зв'язок між часткою ринку, що належить фірмі, та нормою прибутку на вкладений капітал:
частка ринку, що належить фірмі х 100%
обсяг продажу фірми/обсяг попиту
Збільшення частки ринку - складне з декількох причин завдання. Найбільш важливими умовами підвищення частки ринку є ціна, нові товари, обслуговування, масштаби і якість маркетингу, реклама. До них слід віднести також покращення якості товару і загального "іміджу" фірми. Якість та новизна товару як фактори конкурентоспроможності впливають на споживацький попит і обсяг продажу. Важливим є також визначення періоду часу, протягом якого фірма має намір досягти збільшення частки ринку.
3. Сегментація ринку
Поглиблена сегментація ринку передбачає необхідність його розгляду як диференційованої структури залежно від груп споживачів і споживчих властивостей товару.
Сегментація ринку - це поділ споживачів на групи відповідно до певних критеріїв і ознак. Сегментація проводиться з метою максимального задоволення попиту споживачів у різних товарах, а також раціоналізації витрат підприємства-виробника на розроблення програми виробництва, випуск і реалізацію товару.
При сегментації споживацьких ринків використовують такі принципи:
1. Географічний (поділ ринків на країни, штати, регіони, округи, міста і т.ін.).
2. Демографічний (поділ споживачів за статтю, віком, розміром сім'ї,

 
 

Цікаве

Загрузка...