WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Інформаційні маркетингові системи. Маркетинговий контроль - Реферат

Інформаційні маркетингові системи. Маркетинговий контроль - Реферат

МІС, як правило, мають доступ до зарубіжних та вітчизняних автоматизованих баз даних через сучасні комунікативні канали зв'язку.
Розвиток ринку лікарських засобів супроводжується формуванням та структуризацією ринку фармацевтичної інформації, яка забезпечує потреби фармацевтичного маркетингу.
У фармацевтичній галузі створюються численні маркетингові інформаційні системи різного масштабу та призначення. Незалежно від мети функціонування таких систем основу їх інформаційної бази складають відомості про лікарські препарати, які звичайно готуються у вигляді паспорта або карти на кожний з них. Інформація про лікарський засіб повинна бути найбільш повною: фірма та країна-виробник, форми випуску, кількість в упаковці, дози, синоніми, належність до фар-макотерапевтичної групи, реєстраційний номер і дата реєстрації. Цю ж інформацію бажано доповнити опрацьованими результатами експертних оцінок лікарських засобів, які дозволяють визначати ранги препаратів за їх терапевтичною ефективністю, рівнем попиту, забезпеченістю лікувально-профілактичних та аптечних закладів, за поінформованістю лікарів пропевні препарати.
Окремі розділи фармацевтичних МІС містять інформацію про вітчизняні та іноземні фірми-виробники з наведенням їх реквізитів, асортименту фармацевтичної продукції та цін.
Для визначення прогнозних кількісних характеристик ринку лікарських засобів (ємкість ринку, обсяги випуску та закупівлі, потенційного сегменту ринку для нового препарату) доцільно формувати банки типових (стандартних) схем лікування певних захворювань, статистичних даних про захворюваність, необхідних для її прогнозування, про реальну платоспроможність населення з розподілом на окремі групи та регіони
Сучасні МІС повинні мати також програмне забезпечення математичного моделювання
У зв'язку з децентралізацією фармацевтичної інформації широко практикується створення регіональних довідково-інформаційних служб з єдиною автоматизованою мережею Такі системи використовуються як для задоволення інформаційних потреб спеціалістів і населення, так і для упорядкування взаємодії суб'єктів фармацевтичного ринку (аптек, аптечних складів, оптових чи оптово-роздрібних фірм тощо)
Широкого розповсюдження в аптечній мережі набула система, яка поєднує між собою комп'ютер, касовий апарат, сканер для штрих-кодування та ш Це дозволяє аптеці здійснювати повний облік руху товарів
Постачальницько-збутова діяльність аптечних закладів та підприємств потребує наявності єдиного інформаційного простору Тому в окремих містах створюються регіональні інформаційні комп'ютерні мережі, призначені для виконання операцій щодо прийому-подання пропозицій постачальників та замовлень покупців, а також надання інформації про властивості лікарських засобів та їх наявність у регіоні Мережа дозволяє здійснювати міжкомп'ютерний обмін інформацією, підвищувати ефективність постачальницько-збутової діяльності Використання інтегрованих баз даних сприяє збільшенню товарообігу, зростанню прибутку, підвищенню рівня задоволення попиту на лікарські засоби
В Україні вирішується проблема створення єдиного інформаційного поля На державному рівні необхідно володіти інформацією з питань виробництва, споживання, імпорту та експорту 3 цією метою створено Всеукраїнський інформаційний фармацевтичний центр (ВІФЦ) У рамках цього центру працює система реєстрації контрактів з імпорту лікарських засобів, здійснюється аналітична та синтетична обробка інформації Створюються системи, які дозволять контролювати експорт лікарських засобів, їх виробництво та реалізацію в Україні
4. Система маркетингового контролю
Контроль, як одна із функцій управління, завершує процес маркетингової діяльності і дозволяє визначити, наскільки ефективно працює фірма. Перш за все, це форма цілеспрямованої дії на колектив підприємства, систематичне спостереження за його діяльністю, порівняння фактичних результатів з запланованими.
Контроль (ревізія) маркетингу представляє собою глибоку аналітичну роботу, внаслідок якої керівництво підприємства вишукує нові методи управління маркетингом, засоби та механізми дії або адаптації до факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
Основними об'єктами контролю є обсяг продажу продукції, розміри прибутку та витрат, реакція споживачів на нові товари та послуги, відповідність запланованих та фактичних результатів виробничо-комерційній діяльності. Маркетинговий контроль дозволяє підприємству визначити повноту та ефективність використання маркетингових можливостей. Здійснення контролю повинно відповідати вимогам достатності та своєчасності.
Складові системи маркетингового контролю наведені на рисунку 4.
У рамках управління маркетингом на підприємстві контроль повинен здійснюватись за такими напрямками:
1. Відповідність плановим показникам фактичних результатів.
2. Контроль прибутковості виробничо-комерційної діяльності підприємства.
3. Стратегічний контроль та ревізія маркетингу. Відповідність плановим показникам фактичних даних виробничо-комерційної діяльності має на меті встановлення відповідності чи відхилення від запланованих показників обсягів реалізації товарів та послуг, доходу та прибутку, рентабельності як у цілому, так і за окремими товарами, їх асор-тиментними групами, за певними групами споживачів, періодами часу, цінами, методами та формами збуту тощо. При проведенні контролю збуту маркетологи користуються звітними даними та рахунками.
Рис.4 Система маркетингового контролю
Аналіз збуту на підставі кількісних його показників передбачає оцінку сприйнятливості маркетингової стратегії підприємства. Основними джерелами даних є рахунки, які містять інформацію про споживача, замовлену кількість товару, сплачену ціну, умови купівлі, регіон, дату купівлі, умови транспортування.
Здійснюється аналіз співвідношення витрат на проведення маркетингових заходів з фактичною реалізацією продукції, тобто оцінка ефективності витрат на маркетинг.
Важливим для підприємства є контроль за поведінкою споживачів продукції підприємства, Зокрема, встановлення рівня задоволення потреб покупців, контроль за поведінкою конкурентів, ступенем їх впливу на стан підприємства на ринку.
За контроль виконання планових показників та прийняття корегуючих заходів відповідають керівники вищої та середньої ланки.
Контроль прибутковості та аналізу маркетингових витрат передбачає контроль рентабельності

 
 

Цікаве

Загрузка...