WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління виробничим потенціалом - Курсова робота

Управління виробничим потенціалом - Курсова робота

моментом в діяльності підприємства є збільшення маса грошових коштів на 40тс.грн., що збільшує коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства; також збільшилась дебіторська заборгованість, яка в кінцевому випадку може перетворитися в готівку підприємства.
Аналіз взаємозв'язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства.
Як відомо, між статтями активу і пасиву балансу існує тісна взаємозалежність. Кожна стаття балансу має свої джерела фінансування. Джерелом фінансування довгострокових активів, як правило, є власний капітал і довгострокові позичені кошти. Не виключається випадок формування довгострокових активів і за рахунок короткострокових кредитів банку.
Поточні активи формуються як за рахунок власного капіталу, так і за рахунок короткострокових позичених коштів.
В залежності від джерел формування загальну суму поточних активів (оборотного капіталу) прийнято ділити на дві частини:
1. Змінну частину, яка складена за рахунок короткострокових зобов'язань підприємства;
2. Постійний мінімум поточних активів, який формується за рахунок власного і довгострокового позиченого капіталу.
Як відомо, власний капітал в балансі відображається загальною сумою. Щоб визначити, скільки його використовується в обороті, необхідно від загальної суми по першому і другому розділах пасиву балансу відрахувати суму довгострокових активів.
Таблиця № 8
На початок року На кінець року
Загальна сума постійного капіталу
Загальна сума позаоборотних активів
Сума власних оборотних засобів 240994
234880
6114 241881
231653
10228
Суму власного оборотного капіталу можна розрахувати і таким чином: від загальної суми поточних активів відрахувати суму короткострокових фінансових зобов'язань. Різниця може показати, яка сума поточних активів сформована за рахунок власного капіталу чи що залишається в обороті підприємства, якщо погасити всю короткострокову заборгованість кредиторам.
Таблиця № 9
На початок року На кінець року
Загальна сума поточних активів
Загальна сума короткострокових боргів підприємства
Сума власного оборотного капіталу
Доля в сумі поточних активів, %:
" Власного капіталу;
" Позиченого капіталу. 19407
13293
6114
31,5
68,5 25099
14871
10228
40,7
59,3
Аналізуючи дані таблиць 8,9 можна сказати, що на кінець року в порівнянні з початком доля власного капіталу зросла на 9,2% (31,5-40,7), або на 4114тис.грн. (6114-10228), що свідчити про зменшення фінансової залежності підприємства і нестійкості його стану. Цей фактор є позитивним для даного підприємства, так як збільшення власного капіталу відбулося за рахунок збільшення суми поточних активів.
Якщо підприємство буде і в майбутньому такими темпами накопичувати власний капітал, то скоро воно досягне оптимального співвідношення власних і позичених коштів.
Розраховується також структура розподілення власного капіталу, а саме доля власного оборотного капіталу в загальній його сумі. Відношення власного оборотного капіталу в загальній його сумі отримало назву "коефіцієнта маневрування капіталу", який показує, яка частина власного капіталу знаходиться в обороті, в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими засобами.
Таблиця № 10
На початок року На кінець року
Сума власного оборотного капіталу
Загальна сума власного капіталу (Іп.)
Коефіцієнт маневрування власного капіталу 6114
240891
0,02 10228
241881
0,04
На аналізуючому підприємстві по стану на кінець року частка власного капіталу, яка знаходиться в обороті зросла на 0,02 % (0,02-0,04), але це є незначне зростання для підприємства. Підприємство далі залишається з малою часткою власного оборотного капіталу, що не забезпечує підприємству достатню гнучкість у використанні власного капіталу.
Важливим показником, який характеризує фінансовий стан підприємства і його стійкість є забезпеченість матеріальними оборотними засобами власними джерелами фінансування. Вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів.
Таблиця № 11
На початок року На кінець року
Сума власного оборотного капіталу
Сума матеріальних оборотних фондів
Процент забезпеченості 6114
15575
39 10228
21176
48
Звідси видно, що процент забезпеченості зріс на 9% (39-48), що є позитивним для підприємства, так як залежність підприємства від зовнішніх інвесторів знизився.
Надлишок чи недостача джерел коштів для формування запасів і затрат (матеріальних оборотних фондів) являється одним з критеріїв оцінки фінансової стійкості підприємства.
Існує чотири типи фінансової стійкості:
" абсолютна стійкість фінансового стану (якщо запаси і затрати (З) менші суми власного оборотного капіталу (ВК) і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності (КР) ;
" нормальна стійкість (якщо запаси і затрати (З) дорівнюють сумі власного оборотного капіталу (ВК) і кредитів банку під товарно-матеріальні цінності (КР);
" нестійкий, передкризовий фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів (Д);
" кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на межі банкруцтва), при якому:
З>ВК+КР+Д
;
Проаналізувавши фінансовий стан на ВАТ "ТеКЗ" ми бачимо, що підприємство знаходилося у 1996році в кризовому фінансовому стані, це видно з наступних розрахунків: за 1996 рік
15575 > 6114+0,39*15575+(182+160) => 15575 > 12530,25;
за 1997 рік:
21176 > 10228+0,48*21176+182+323 => 21176 > 208997,48
Рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці , судам банку, постачальникам, бюджету і т.п.
Рівновага фінансового стану може бути відновлена шляхом:
" прискорення оборотності капіталу в поточних активах, в результаті чого пройде відносне його зменшення на гривень товарообороту;
" обгрунтованого зменшення запасів і затрат (до нормативу);
" поповнення власного оборотного капіталу за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.
У звітному році відбувається незначне покращення фінансової стійкості, що видно з наступних розрахунків:
21176 > 10228+0,48*21176+182+323 => 21176 > 208997,48
,
що свідчить про те, що підприємство перейшло в нестійкий (передкризовий) фінансовий стан. При цьому фінансова нестійкість рахується допустимою, якщо виконуються наступні умови:
" виробничі запаси плюс готова продукція рівні або перевищують суму короткострокових кредитів, які приймають участь в формуванні запасів - ця умова виконується, так як ІІа>ІІІп.
" Незавершене виробництво плюс витрати майбутніх періодів рівні або менші від суми власного оборотного капіталу - умова виконується.
Оскільки наявність власного оборотного капіталу і його зміни мають дуже велике значення в забезпеченні фінансової стійкості підприємства, доцільно провести факторний аналіз його динаміки.
Таблиця № 12 Аналіз впливу факторів на зміни наявності власного оборотного капіталу.
Фактор Розрахунок впливу Рівень впливу

 
 

Цікаве

Загрузка...