WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління збутом. Особливості збутової діяльності - Реферат

Управління збутом. Особливості збутової діяльності - Реферат

тощо).
3. За характером торговельного обслуговування (торгівля на розніс, торговельні автомати, торгівля поштою).
4. За належністю до певного магазину.
Рис. 10. Види підприємств роздрібної торгівлі [138]
На відміну від оптовиків, роздрібні торговці є дуже помітним елементом ланцюжка розподілу. Наприклад, у США де дуже багато магазинів; за 12 років розміри виробничих площ роздрібних торговельних центрів майже подвоїлись, у той же час як чисельність населення збільшилась всього на 13 %.
"Колесо роздрібної торгівлі" - одна з теорій, які пояснюють постійну еволюцію у світі роздрібної торгівлі (рис. 1 1).
Рис. 11. Концепція роздрібної торгівлі
Дуже цікавим, з точки зору маркетингу, є прагнення роздрібної торгівлі в сьогоднішніх умовах до певних стратегій, спрямованих на створення іміджу, що призначений для досягнення визначених ринкових цілей (таблиця 1).
Таблиця 1 Види стратегій роздрібної торгівлі
Результати проведених маркетингових досліджень останнього часу свідчать, що масовий споживач розрізняє два види товарів: безпроблемні, стандартизовані, які відомі споживачу (йому не потрібний сервіс, скромний асортимент - головне ціна та якість) та товари індивідуального споживання, тобто, носії престижу та символ статусу (споживача очікує широкий вибір, сервіс, консультації).
Методи продажу в роздрібній торгівлі більш різноманітні, ніж в оптовій. Чітко розмежувати всі форми важко, оскільки багато хто використовує одні й ті самі методи продажу.
Різноманіття форм, які існують у роздрібній торгівлі, є виразом різних концепцій маркетингу, що використовує підприємство для розв'язання своїх проблем.
Методи продажу: за допомогою продавців; самообслуговування; часткове самообслуговування.
Критеріями вибору форм пішриємств роздрібної торгівлі служать:
- асортимент; .
- розміри підприємства;
- спосіб продажу (пересування чи постійне місце продажу);
- політика цін;
- обсяг послуг;
- розташування;
- фінансування;
- правова форма.
Якщо спробувати упорядкувати роздрібну торгівлю за цими критеріями, то можна швидко з'ясувати низьку стабільність цих ознак.
Найчастіше враховують асортиментну ознаку. Товари об'єднують у відповідні групи за ознакою виробничого походження або споживчого призначення (рис. 12).
Рис. 12. Класифікація різних торговців залежно від послуг, які надаются споживачам [46]
Велике значення для роздрібного торговця (як і для інших посередників) має імідж підприємства торгівлі.
Імідж - сукупність всіх уявлень, знань, досвіду, почуттів, бажань, пов'язаних із певним предметом (у даному випадку з роздрібним підприємством).
Імідж має такі складові:
- Вартість створення та функціонування магазину. Менший комфорт клієнтів
- менша вартість.
- Ефективність. Пов'язана з категорією часу надання послуг відповідно до вимог покупця.
- Якість обслуговування.
- Оздоблення підприємства торгівлі.
- Портфель видів діяльності магазину: скільки сегментів ринку охоплює торговельний суб'єкт.
У практичному маркетингу надається особлива увага розташуванню торговельного підприємства. Воно визначається купівельною спроможністю регіонів, шо знаходяться під впливом цього підприємства.
З метою вирішення цього завдання використовують формулу Рейлі, зміст якої полягає в тому, що для кожного місця між містами А і Б можливо оцінити розподіл сфер впливу таким чином [73]:
де V - обсяг товарообороту; В - чисельність населення міста; Д - відстань до міста;
п - за емпіричними розрахунками Рейлі дорівнює 2. Фактори, що впливають на привабливість торговельної точки:
- кількість споживачів у зоні впливу;
- потік людей, що минають зону розташування точки за
годину;
- площа вітрини;
- можливість доставки товару;
- наявність комунікаційних громадських сполучень:
транспорт, зв'язок;
- наявність стоянок для транспорту та інше. Діяльність будь-якого посередника характеризується
певними кількісними показниками:
1. Товарооборот, який складається з:
а) суми залишку продукції на початок планового періоду та обсягу матеріалів, що надійшли для реалізації за мінусом очікуваного залишку на кінець планового періоду;
б) товарооборот оптової реалізації
де Q - обсяг продукції, що надійшла для реалізації; К- залишок на початок планового періоду; Зд - нормативний запас дня.
2. Витрати, пов'язані з продажем продукції. Вони є сумою матеріальних витрат, витрат на оплату праці; соціальні заходи, витрати на транспортування, амортизацію, відсоток за кредит.
3. Рентабельність - відношення прибутку до витрат, що пов'язані з реалізацією.
4. Прибутки підприємства.
5. Продуктивність праці (обсяг реалізації/чисельність працюючих).
6. Фондовіддача.
7. Тривалість обороту запасів.
8. Завантаження складських приміщень.
9. Механізація робіт.
10. Показники використання обладнання.
До якісних показників, що характеризують діяльність посередників, можна віднести:
- рівень компетенції персоналу;
- рівень професійної підготовки персоналу.
Таким чином, можна зробити висновок, що збутова політика будь-якого підприємства (фірми) - це комплекс заходів, спрямованих на організацію дієвої та результативної збутової мережі з метою підвищення ефективності продажу продукції, що має органічно поєднуватись з іншими елементами комплексу маркетингу: ціновою, товарною та політикою просування.
Саме ефективне управління збутом у діяльності будь-якого підприємства здатне значно зменшити вплив таких факторів, як постійне зростання витрат, які пов'язані з реалізацією продукції, посилення конкуренції на ринках збуту, підвищення вимог споживачів до якості сервісного обслуговування тощо.
Використана література
1. Багиев Г. Л. Маркетинг. - М.: Экономика, 2007.
2. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
3. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.
4. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
5. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 1994.
6. Голубков Е. 77. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.
7. Дихтль Е., Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. - М.: Высш. шк., 1995.
8. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Анализ, планирование, внедрение и контроль. - СПб.: Питер, 1998.
9. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. - СПб.: Наука, 1996.
10. Балабанова Л. В.Оптовая торговля: маркетинг и коммерция. - М.: Экономика, 1990.
11. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
12. Гаркавенко С. С. Маркетинг: Підручник. - К.: Лібра, 2002.
13. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. - К.:Вищашк., 1994.
14. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. - М.: Междунар. коммерческие отношения, 1996.
15. Голубков Е. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. - М.: Дело, 1995.
16. Дегтяренко В. Г. Основы логистики и маркетинга. - М.: Гарда-рика, 1996.

 
 

Цікаве

Загрузка...