WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Управління збутом. Особливості збутової діяльності - Реферат

Управління збутом. Особливості збутової діяльності - Реферат


Реферат з маркетингу
Управління збутом. Особливості збутової діяльності
?
Управління збутом. Особливості збутової діяльності
Важливу роль в організації збутової діяльності відіграють посередники.
Посередник - це будь-яка особа, організація, що сприяє просуванню товару від виробника до споживача.
У світовій практиці виділяють залежні та незалежні збутові посередницькі організації.
Незалежні організації є самостійними і займаються придбанням продукції для подальшої її реалізації покупцям; залежні працюють за повним погодженням своїх дій з виробником.
До незалежних учасників системи розподілу належать оптові фірми, дистриб'ютори та маклери.
Агенти, брокери, комісіонери, закупівельні контори є залежними учасниками каналу розподілу.
Вибір торговельного посередника здійснюється на етапі оцінки різних варіантів побудови збутової мережі за допомогою переліку критеріїв (за Палеєм).
1. Фінансове становище. На користь того чи іншого посередника свідчить стійке фінансове становище, фінансові можливості, досвід у веденні справи.
2. Організація та основні показники збуту. Ефективна реалізація продукції можлива більшою мірою при наявності у посередника розгалуженої збутової мережі; високих темпів товароруху. Оцінюється рівень компетентності персоналу у технічній та комерційній сферах діяльності; чисельність працюючих; динаміка обсягу реалізації продукції за останні п'ять років.
3. Збут якої продукції здійснює посередник. Важливо знати, чию продукцію та якої якості продає посередник.
4. Загальна кількість товарів різних фірм, які продає посередник. Якщо їх багато, то слід переконатись, що вашому товару буде приділена належна увага.
5. Репутація посередника.
6. Охоплення ринку:
- у територіальному аспекті слід не допускати дублювання своєї збутової мережі та конфліктів між учасниками каналу розподілу;
- у галузевому аспекті збутова мережа повинна охоплювати основні групи споживачів даної продукції.
7. Наявність складських приміщень та управління запасами. Запаси слід підтримувати в такому стані, щоб будь-якої миті здійснити постачання продукції покупцеві. Складські приміщення мають бути добре оснащені.
8. Керівництво фірми-посередника.
Здійснивши аналіз діяльності різних посередників, працівники відповідних структур підприємства роблять висновки про доцільність співпраці з ними. На підставі цих висновків керівництво надає повноваження на укладання угод (контрактів) з одним або декількома обраними посередниками.
У контрактних відносинах між виробником та посередником обумовлюють цінову політику, умови продажу, права та обов'язки сторін, територіальні переваги, структуру послуг.
Природно, що кожен з учасників розподільчої системи має певні цілі (рис. 13.8).
Рис. 13.8. Цілі учасників розподілу
Особливе місце у вивченні особливостей збутової діяльності напежить дослідженню ролі оптової та роздрібної торгівлі.
Оптова торгівля включає в себе будь-яку діяльність з продажу товарів та послуг для подальшого перепродажу чи професійного використання.
Оптовий торговець виконує ряд функцій, які виробник не здатний виконувати самостійно через відсутність кваліфікованих кадрів, або через надмірні витрати на організацію збутових операцій:
1. Закупка та формування товарного асортименту.
2. Організація зберігання продукції.
3. Забезпечення постачання товарів в оптимальні строки (оперативність).
4. Забезпечення постачання виконання договірних зобов'язань.
5. Здійснення маркетингових досліджень.
6. Збут та його стимулювання.
7. Поділ великих партій товару на дрібні.
8. Кредитування.
9. Прийняття ризику.
10. Послуги з управління та консультації [138].
Розрізняють три загальні категорії організації оптової торгівлі:
I. Оптова діяльність організації-виробника.
II. Комерційна оптова діяльність, яка заснована на тому, шо комерційні фірми купують продукцію, отримують право власності на неї з метою подальшого перепродажу'.
III. Продаж через агентів та брокерів.
У свою чергу, оптово-торговельні підприємства поділяють на два основні види: оптовики з повним циклом обслуговування та оптовики з обмеженим циклом обслуговування (рис. 9).
Рис. 9. Кпасифікація організацій оптової торгівлі [153]
Зв'язки, що встановлюють оптовики, поділяються на прямі та непрямі.
Прямі зв'язки виникають при реалізації продукції самими виробниками, при цьому можливе досягнення ряду переваг:
- можливе коригування товарного асортименту;
- легше узгоджувати графік виробництва;
- зменшується документообіг.
Звичайно такий продаж здійснюється при транзитному постачанні партій товарів великого обсягу.
Непряма оптова торгівля відбувається із залученням посередницьких організацій з метою реалізації товарів в одиничних випадках або в обсягах, що є меншими ніж транзитні партії.
Оптові торговці обов'язково повинні приймати ряд важливих маркетингових рішень, основні з яких стосуються: вибору цільового ринку, формування товарного асортименту, формування сервісного комплексу, ціноутворення, стимулювання, вибору місця розташування оптової фірми.
В останні роки зростанню оптової торгівлі сприяло декілька значних тенденцій в економіці. Насамперед, це перехід України до ринкових відносин; масове виробництво на крупних підприємствах (в Україні та за її межами), віддалених від основних користувачів готової продукції; збільшення обсягів виробництва не для виконання конкретних замовлень; збільшення числа проміжних рівнів між виробниками і споживачами; загострення необхідності пристосовувати товари до потреб проміжних та кінцевих споживачів з точки зору кількості, упакування та різновидів.
Звідси можна окреслити тенденції розвитку оптової торгівлі:
> внаслідок об'єднання кількість фірм, які займаються оптовою торгівлею, значно зменшиться;
> поширення вертикальної інтеграції;
> стирання розбіжності між великими оптовими фірмами та великими роздрібними фірмами;
>збільшення послуг з оптимізашї ціноутворення в роздрібній торгівлі;
> використання комп'ютерної техніки та автоматизованих систем;
> підвищення якості обслуговування споживачів;
> розвиток спільних з роздрібною торгівлею дій шодо реклами, надання інформації з маркетингу та управління;
> вихід великих оптових фірм із внутрішнього ринку на зовнішній.
Роздрібна торгівля - це будь-яка діяльність з продажу продукції безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого не комерційного споживання. Роздрібна торгівля також виконує ряд важливих функцій:
- дослідження кон'юнктури товарного ринку;
- проведення сортування товару при складанні потрібного
асортименту;
- аналіз попиту та пропозицій з кожного окремого товару;
- проведення операцій з приймання, маркування та
встановлення кінцевої ціни на товар;
- наданнятранспортно-експедиційних послуг. Підприємства роздрібної торгівлі класифікуються за різними
ознаками (рис. 10):
1. За товарним асортиментом, що пропонується (універмаг, універсам, спеціалізований магазин тощо).
2. За відносною увагою до цін (магазин знижених цін, склад-магазин

 
 

Цікаве

Загрузка...