WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців - Курсова робота

Комерційна діяльність торгового підприємства по продажу товарів і обслуговуванню покупців - Курсова робота

відділах, залах товарних зразків, комерційних павільйонах АРМ для оперативної обробки комерційної інформації і управління комерційними процесами. Це забезпечує автоматизацію обліку постачання і реалізації товарів по внутрігруповому асортименті, звільняє товарознавців від рутинної, ручної роботи з ведення картотеки обліку і руху товарів, вивільняє час для реальної комерційної роботи з постачальниками і покупцями, підвищує продуктивність праці комерційних працівників.
Комп'ютеризація обліку роздрібного продажу товарів у магазинах забезпечує безупинний контроль за ходом реалізації товарів і видачею замовлень на поповнення і підтримку торгового асортименту в оптимальних розмірах.
Комп'ютеризація комерційних операцій дозволить створити інформаційну систему обробки і передачі комерційної інформації, що складає технічну основу ринкової, маркетингової діяльності в сфері товарного обігу.
2. Характеристика торгового підприємства "Вест Лайн"
Приватне підприємство "Торговий Дім "Вест Лайн" (м. Київ) створене на основі діючого законодавства України прогосподарські товариства. Статутний фонд підприємства складається з внесків учасників, величина яких визначається установчими документами товариства.
Майно підприємства складається з основних фондів (приміщення, обладнання, техніка), а також оборотних коштів (товарні запаси, грошові кошти), які забезпечують безперервну діяльність підприємства на ринку.
Підприємство було створене в цілях сприяння розвитку в країні ринкових відносин, формування ринку товарів та послуг, та насичення його за рахунок розвитку сфери виробництва, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій, зовнішньоекономічних зв'язків, з метою вирішення економічних та соціальних проблем.
Основним видом діяльності підприємства є роздрібна торгівля продуктами харчування та предметами першої необхідності.
Загалом в Торговому домі "Вест Лайн" працює близько 300 чоловік (на 01.11. 2001р. - 298 штатних осіб), які включають в себе керівний персонал, менеджерів-консультантів, бухгалтерію, відділ маркетингу, операціоністів, продавців та ін.
Підприємство забезпечує потребу населення Мінського та інших районів м. Києва у предметах першої необхідності, а саме продуктах харчування, побутовій хімії та ін. Крім того, Торговий дім "Вест Лайн", як супермаркет, задовольняє попит населення у недорогій та високоякісній продукції, яка проходить щільну перевірку, перш ніж попадає на прилавки супермаркету.
Супермаркет "Вест Лайн" має спеціальний підрозділ, який займається комерційною роботою, доставкою товарів та їх розміщенням у торговельній залі.
На підприємстві всі кадрові питання вирішує директор за поданням керівників відділів або без такого подання.
Функціонує посада економіста, до обов'язків якого входить аналіз та планування економічної і комерційної діяльності підприємства.
Головний бухгалтер веде облікову та статистичну роботу, несе відповідальність за своєчасне подання фінансової і податкової звітності до відповідних державних органів, в повному обсязі сплату всіх податків і платежів згідно чинного законодавства України.
Оперативно-торговельний персонал підприємства та керівники всіх відділів мають спеціальну освіту (вищу освіту - 183 чол.; середню спеціальну - 98 чол.). Не мають спеціальної освіти окремі технічні працівники, допоміжний персонал.
Основними джерелами аналізу господарської діяльності підприємства є бухгалтерська звітність:
Ф.№1 Баланс підприємства;
Ф.№2 Звіт про фінансові результати (додатки 1- 2);
Всі доходи в 2000 році підприємство одержало від основної діяльності, рівень валового доходу (результату від звичайної діяльності) до товарообороту становить 6,2% (62,1 тис. грн.).
Обсяг витрат обігу в 2000 році становив 26,1 тис. грн. (2,6% від товарообороту). В тому числі: адміністративні витрати 10,9 тис. грн.; витрати на збут 5,9 тис. грн.; інші операційні витрати 9,3 тис. грн.).
Структура запасів ТОВ "Вест Лайн" має наступний вигляд (таблиця 2):
Таблиця 2
Динаміка та структура запасів ТОВ "Вест Лайн"
Показники
На 1.01.2000 р.
На 1.01.2001 р.
Відхилення, +/-
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Запасів всього, в т.ч.
73
100
216,5
100
+143,5
+308,2
Виробничі запаси
16
21,9
28,7
13,3
+12,7
-8,6
Запаси товарів
57
78,1
187,8
86,7
+130,8
+8,6
Отже, як показують дані таблиці, обсяг запасів підприємства в 2000 році зріс на 143,5 тис. грн., в т.ч. за рахунок виробничих запасів - на 12,7 тис. грн., за рахунок товарних запасів - на 130,8 тис. грн. Змінилась також структура запасів: на 8,6% зросла частка товарних запасів підприємства в загальній їх структурі; відповідно скоротилась частка виробничих запасів.
Оборотність товарів є показником, який визначається виходячи з обсягів товарообороту та залишків товарних запасів на початок аналізованого періоду. Оборотність визначається за формулою:
Об = ТО:ТЗсер
де Об - оборотність запасів (в кількості оборотів за період);
ТО - товарооборот за період, тис. грн.
ТЗсер - середні залишки запасів за період.
Динаміка оборотності запасів свідчить про ефективність (або неефективність) використання запасів підприємства та його діяльності в цілому. Підвищення оборотності (прискорення - збільшення кількості оборотів або скорочення періоду одного обороту) свідчить про зростання ділової активності підприємства (таблиця 3).
Таблиця 3
Показники оборотності запасів ПП "Вест Лайн"
в 2001 р.
Показники
На поч. року
На кінець року
Відхилення
1 Товарооборот, тис. грн.
856,1
999,8
+143,7
2. Середні залишки запасів, тис. грн. 115,1
122,4
+7,3
3. Оборотність запасів, оборотів
7,44
8,2
+0,76
4. Оборотність запасів, днів 49,1
44,5
-4,6
Загальна величина майна підприємства зросла з 206 тис. грн. до 373,2 тис. грн. на кінець 2001 року.
Таким чином всі проаналізовані показники говорять про певну стабільність діяльності підприємства "Вест Лайн" та подальші перспективи розвитку на ринку в Україні.
3. Організація роздрібного продажу продовольчих і непродовольчих товарів на торговому підприємстві
Закупівельна робота - одна з найбільш відповідальних функцій торгових підприємств. Правильно організована, вона не тільки сприяє задоволенню споживчого попиту, але і дозволяє зменшити імовірність комерційного ризику, пов'язаного з відсутністю збуту товарів.
Проведенню закупівельної роботи повинні передувати:
o вивчення і прогнозування купівельного попиту;
o визначення потреби в товарах;
o виявлення джерел надходження товарів і вибір постачальників;
o

 
 

Цікаве

Загрузка...