WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Положення про відділ маркетингу - Реферат

Положення про відділ маркетингу - Реферат

науково-дослідних і навчальних заснувань, а також робітників підприємства для проведення досліджень по вивченню кон'юнктури ринку, продажів, освоєнню нових ринків, організації виставок і рекламних заходів.
4.6. Розробляти і подавати на затвердження керівництву підприємства посадові інструкції робітників відділу маркетингу.
4.7. Права відділу реалізуються його начальником або по його дорученню іншими робітниками відділу.
5. Відповідальність
5.1. Відділ відповідає за:
o забезпечення стійкого фінансового положення підприємства;
o здійснення продажів продукції;
o забезпечення постачань і цілість ресурсів для потреб підприємства;
o розробку прогнозів потреб ринку в випускаємій продукції;
o достовірність звітних даних.
5.2. Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ задач і функцій несе начальник відділу.
5.3. Ступінь відповідальності інших робітників установлюється їхніми посадовими інструкціями.
6. Структура відділу
6.1. Структура відділу маркетингу подана на мал. 1.
6.2. Основні обов'язки робітників відділу маркетингу:
Начальник, відділу -
Ринкові дослідження; планування виробництва по асортименті й обсягу продукції; реалізація продукції; керування стимулюванням збуту, матеріально-технічним постачанням, ціновою політикою, методами продажів, формування сприятливої суспільної думки про продукцію і підприємство серед покупців і партнерів по бізнесу.
Маркетолог -
Маркетингові дослідження; аналіз ринку; прогноз продажів, цін, діяльності конкурентів; розробка пропозицій по удосконалюванню методів конкурентної боротьби.
Менеджер по рекламі -
Створення переконливими, насичених емоціями рекламних текстів і оголошень; організація реклами в засобах масової інформації; дослідження рекламних проблем і виробітку рекомендацій по ефективному стимулюванню продажів, дизайну, упаковуванню продукції.
Менеджер по продажах -
Стабільна реалізація продукції; вибір ринкових партнерів; підготування проектів договорів із визначенням ціни й умов продажів продукції; організація транспортування продукції, погрузо-розгрузочних робіт, експедирування, торгівлі в кредит, торгових знижок, пільгових угод; аналіз і прогноз розвитку ринку, діяльності конкурентів, цін; представлення звітності про продану продукцію.
Менеджер по ресурсах -
Дослідження ринку необхідних ресурсів; визначення альтернативних джерел ресурсів; вибір постачальників; підготування проектів договорів і контрактів; одержання ресурсів; оформлення необхідної документації на вантажі і транспорт; організація і здійснення контролю слушності використання і збереження ресурсів; розробка заходів щодо ресурсозбереження; підготування необхідних звітних матеріалів.
Економіст -
Розробка планів ресурсного забезпечення і продажів, їхнє обгрунтування; визначення потреби підприємства в ресурсах по їхніх видах, обсягам і термінам постачання; розробка норм витрати і запасів ресурсів; підготування матеріалів по претензіях до постачальників і транспортників; участь у розробці заходів щодо ресурсозбереження; підготування необхідних звітних матеріалів про діяльність відділу.
Обліковець -
Оперативне урахування продажів, оптових покупців, магазинів, постачальників ресурсів, транспортних витрат, витрат на організацію і стимулювання продажів, наявності продукції по асортименті й обсягам, наявності сировини і ресурсів по найменуваннях і обсягам; представлення необхідних довідок, зведень, відомостей, звітів.
Експедитор -
Приймання продукції відповідно до супровідних документів; контроль санітарного стану транспорту, слушності виконання вантажно-розвантажувальних робіт, розміщення й укладки продукції; супровід транспортування продукції до місця призначення; забезпечення цілості вантажу і супровідних документів; оформлення приймально-здавальної документації.
Комірник -
Приймання, збереження, відпустка й урахування ресурсів і продукції по кількості, якості і номенклатурі; оформлення необхідної документації.
Вантажник -
Забезпечення вантажно-розвантажувальних робіт.
Схема структури відділу маркетингу
7. Взаємовідносини відділу маркетингу з підрозділами підприємства
Відділ маркетингу отримує Відділ маркетингу надає
Планово-економічний відділ
Плани виробництва для висновку договорів із покупцями і постачальниками ресурсів.
Затверджені ціни на вироблену продукцію, розміри знижок, націнок, умов продажів.
Проекти цін на нові види продукції.
Затверджені кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.
Положення по оплаті і стимулюванню праці. Штатний розклад. Колективний договір. Звіти про продажі, залишках готової продукції і ресурсів.
Дані про недопоставки продукції і ресурсів.
Пропозиції по зміні цін на продукцію виходячи зі стана ринку і попиту.
Пропозиції по удосконалюванню організації і стимулюванню праці робітників відділу.
Пропозиції по зміні обсягів і асортименту продукції на поточний період і на перспективу.
Відділ кадрів
Плани підготування і підвищення кваліфікації робітників відділу. Заявки на потребу в кадрах і підвищення кваліфікації робітників відділу.
Юрисконсульт
Завізовані проекти:
господарських договорів, контрактів, наказів, розпоряджень і інших документів правового характеру.
Висновки і відповіді на заявлені контрагентами претензії і позови з приводу неналежного виконання договорів, контрактів, окремих зобов'язань.
Підготовлені претензії, позови до інших підприємств, організаціям, фізичним особам. Проекти господарських договорів, контрактів, наказів, розпоряджень для перевірки їхньої відповідності вимогам чинного законодавства.
Претензії і позови контрагентів із приводу неналежного виконання договірних зобов'язань підприємства.
Матеріали для заяви претензії і позовів до інших підприємств, організаціям і фізичним особам.
Документи, довідки, розрахунки, обгрунтування й інші дані, необхідні для виконання задач, покладених на юрисконсульта.
Бухгалтерія
Результати інвентаризації готової продукції і ресурсів.
Заробітну плату.
Відомості про покупців, що допустили прострочення оплати рахунків за відвантажену продукцію. Дані про наявність на складах відділу готової продукції іресурсів на перше число кожного місяця.
Товарно-транспортні накладні і що прикладаються до них документи на відвантаження готової продукції.
Табелі обліку робочого часу.
Кошториси витрат на рекламу і стимулювання продажів.
Звіти про проведення рекламних заходів.
Договори про постачання продукції і ресурсів.
Головний інженер
Інструкції з техніки безпеки вантажно-розвантажувальних робіт, охорони праці, санітарії. Пропозиції по удосконалюванню технологічних процесів, якості продукції, її упаковування і цілості.
Звіти про виконання розпоряджень, вказівок і розпоряджень із питань охорони праці, техніки безпеки, санітарії.
Лабораторія якості
Сертифікати якості на продукцію підприємства.
Сертифікати якості на сировину і ресурси.
Виробничі підрозділи
Заявки на сировину, ресурси.
Готову продукцію.
Сировина, матеріали, ресурси. Акти-претензії, обумовлені низькою якістю виготовлення, упаковування і збереження продукції.
Претензії про зрив термінів постачання продукції.
Транспортні підприємства (підрозділи)
Транспортні засоби Договори на транспортне обслуговування.
Заявки на подачу транспортних засобів, контейнерів на рік, квартал, місяць, день.

 
 

Цікаве

Загрузка...