WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Положення про відділ маркетингу - Реферат

Положення про відділ маркетингу - Реферат

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ
1. Загальні положення
1.1. Маркетинг (від англійського слова: маркет - ринок) - подає собою систему організації і збуту продукції, орієнтовану на задоволення потреб покупців і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки заходів щодо поліпшення товару, його асортименту, вивчення покупців, конкурентів, цінового політики, формування попиту, стимулювання збуту і реклами.
Основними принципами маркетингу, що відбивають його сутність і припускають ефективне досягнення його цілей, є:
o виробництво продукції, засноване на точному знанні потреб покупців, ринкової ситуації і реальних можливостей підприємства;
o ефективна реалізація продукції і послуг на визначених ринках у запланованих обсягах і в намічені терміни;
o забезпечення довгострокової результативності (прибутковості) виробничо-комерційної діяльності підприємства, що припускає постійний заділ науково-технічних ідей і розробок для підготування товарів ринкової новизни;
o єдність стратегії і тактики поводження підприємства з метою активної адаптації до вимог покупців, що змінюються, при одночасному впливі на формування і стимулювання їхніх потреб.
1.2. Відділ маркетингу є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується безпосередньо директору підприємства.
1.3. Відділ маркетингу очолюється начальником відділу, що призначається і звільняється від посади директором підприємства.
1.4. Структура і штати відділу затверджуються директором підприємства, виходячи з особливостей виробництва, а також обсягу робіт, покладених на відділ.
1.5. Відділ керується у своїй роботі чинними законодавчо-нормативними актами,наказами і розпорядженнями по підприємству і дійсному Положенню.
2. Задача
2.1. Задачами відділу маркетингу є:
o комплексне вивчення ринку і розробка на основі його результатів довгострокових, середньострокових і короткострокових прогнозів потреб у що випускається продукції;
o забезпечення стійкої реалізації продукції;
o ринкова орієнтація виробництва - у виробництво запускается тільки та продукція, що продається;
o формування і проведення в життя товарного, цінового і збутового політики; визначення і реалізація заходів щодо формування попиту і стимулюванню збуту;
o забезпечення потреб підприємства в сировинних і матеріально-технічних ресурсах;
o своєчасне підготування і висновок договорів на постачання готової продукції і ресурсів;
o контроль і урахування відвантаження продукції і постачань ресурсів;
o орієнтація керівництва підприємства і виробництва на виконання вимог покупців до що випускається продукції.
3. Функції
3.1. Обов'язком відділу маркетингу є реалізація трьох функцій:
o аналітичної, що включає дослідження ринку;
o продажі продукції;
o забезпечення потреб підприємства ресурсами.
3.2. Реалізація аналітичної функції припускає вивчення ринку і прогноз його розвитки, аналіз вимог покупців до якості і споживчих властивостей продукці,^ аналіз найбільше ефективних методів продажів і реклами.
Вивчення ринку і прогноз його розвитки може містити аналіз і прогноз кон'юнктури, ємності, розвитки структури ринку, аналіз діяльності і якісних характеристик продукції конкурентів, аналіз поводження покупців, партнерів по бізнесу, цін.
Аналіз вимог до якості і споживчих властивостей продукці включає:
o аналіз впливу науково-технічного прогресу на що випускається продукцію; вивчення можливих змін технічного і технологічного напрямку;
o відповідність показників якості і споживчих властивостей продукції вимогам покупців;
o визначення конкурентноздатності продукції на різноманітних ринках; виявлення і реалізація передових тенденцій у світовому виробництві.
Аналіз методів продажів і реклами припускає вивчення й оцінку каналів товароруху їх розміщення, наявності складських і інших, що забезпечують процес продажів, помешкань, витрат на організацію продажів, стимулювання продажів, продажів із відстрочкою платежів, пільгових продажів, аналіз ефективності рекламних заходів.
3.3. Основною функцією відділу маркетингу, як і всього підприємства є продаж продукції, що включає:
o організацію оптового продажу продукції і просування її до споживача в те місце, де вона потрібна, у той час, коли вона потрібна, у таких кількостях, у яких вона затребувана, і такої якості, що задовольняє покупців;
o добір покупців і висновок договорів постачання;
o вибір місця збереження запасів готової продукції й організація належного її збереження;
o визначення системи переміщення готової продукції до місць збереження і продажі;
o впровадження автоматизованої системи керування запасами;
o впровадження автоматизованої системи опрацювання замовлень, договорів;
o вибір засобів і маршрутів транспортування продукції до місць продажів;
o організацію вантажно-розвантажувальних робіт;
o організацію системи формування попиту, стимулювання збуту, реклами;
o проведення цілеспрямованого асортиментної політики;
o проведення цілеспрямованого цінової політики;
o узгодження з зацікавленими підрозділами підприємства асортименту й обсягів продукції, цін, знижок і надвишок до них, витрат на рекламні заходи і ресурси;
o розгляд і задоволення претензій і рекламацій, що поступили від покупців і партнерів по бізнесу на продукцію підприємства;
o формування попиту і реалізація продукції на нових ринках України й інших країн;
o організацію участі і проведення виставок, ярмарків, виставок-продажів і інших заходів щодо формування споживчого попиту на продукцію підприємства;
o підготування щоденних довідок про продажі, щомісячних, квартальних і річних звітів про продажі.
3.4. Забезпечення потреб підприємства ресурсами припускає:
o визначення джерел ресурсів.
o забезпечення скоординованих із планом виробництва по термінах, обсягам і асортименту постачань сировини і матеріально-технічних ресурсів;
o виробітку і реалізацію найбільше раціональних схем ресурсного забезпечення;
o організацію найбільше повного й ощадливого використання на підприємстві матеріальних ресурсів, як-от: контроль за раціональним використанням сировини, матеріалів, дотримання норм їхньої витрати;
o встановлення обгрунтованих нормативів виробничих запасів;
o скорочення втрат і максимальне використання виробничих відходів;
o вивчення можливості і доцільності встановлення тривалих господарських зв'язків із постачальниками;
o організацію належної цілості матеріальних ресурсів і високого рівня механізації транспортно-складських операцій;
o здійснення належного урахування ресурсів і представлення достовірних звітних даних.
4. Права
4.1. Жадати від підрозділів підприємства представлення матеріалів, необхідних для здійснення роботи відділу маркетингу.
4 2. Подавати підприємство в іншихпідприємствах і організаціях під час обговорення питань реалізації продукції, матеріально-технічного постачання, реклами продукції і що робляться послуг.
4.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства про застосування санкцій у відношенні керівників підрозділів, відповідальних за порушення договірних термінів виготовлення і продажі продукції.
4.4. Вносити пропозиції керівництву підприємства, що враховують вимоги покупців по підвищенню якості і конкурентноздатності що випускається продукції, а також про припинення виробництва продукції, що не має збуту.
4.5. Залучати у встановленому порядку спеціалістів

 
 

Цікаве

Загрузка...