WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Розміщення і планування обладнання роздрібного торгового підприємства - Курсова робота

Розміщення і планування обладнання роздрібного торгового підприємства - Курсова робота

м2; S ТЗ - площа торгового залу, м2.
Цей показник не може безмежно збільшуватися, тому що від його завищення може постраждати раціональна організація технологічних процесів, погіршитися видимість товарів. Вважається, що найбільш прийнятними відносинами між площею викладення товарів і площею торгового залу в магазинах самообслуговування є 0,7-0,75, чи 70-75 %.
Частина площі торгового залу приділяється під зони для проходів покупців. Ширина проходів установлюється Будівельними нормами і правилами. Однак при визначенні ширини проходів у кожнім конкретному магазині варто враховувати щільність купівельного потоку, тобто число покупців, що приходяться на одиницю площі. Для створення комфортних умов переміщення покупців необхідно від 4 до 10 кв. м торгової площі на покупця.
Розрізняють наступні основні варіанти технологічних планувань торгового залу: лінійну, боксову і змішану. Вибір відповідного варіанта технологічного планування здійснюється з урахуванням розмірів і конфігурації торгового залу, асортименту реалізованих товарів і методів їх продажу.
Лінійне планування торгового залу є найбільш раціональним для продажу товарів за допомогою самообслуговування.
При боксовому плануванні всю площу торгового залу розбивають на ізольовані друг від друга бокси (відділи).
Змішане планування передбачає розміщення обладнання в торговому залі з використанням комбінацій лінійного і боксового планування.
Планування робочих місць продавців у магазинах, що застосовують традиційні форми обслуговування покупців, залежить від асортименту реалізованих товарів, типу підприємства. Розміщають робочі місця продавців ближче до приміщень, у яких здійснюються збереження і підготовка до продажу товарів.
Планування вузла розрахунку повинні забезпечувати безперешкодний напрямок руху купівельних потоків, виключати зустрічні потоки. Касові кабіни повинні розташовуватися таким чином, щоб потік покупців проходив ліворуч від робочих місць контролерів-касирів. При організації єдиного вузла розрахунку необхідно передбачати застосування сполученої системи "вхід - вихід".
При розробці схеми технологічного планування для конкретного магазина варто враховувати його тип, розмір торгової площі, конфігурацію торгового залу і т.д. Технологічна схема повинна відповідати наступним основним вимогам: створювати для покупців умови безперешкодного вибору товарів у мінімально короткий термін; оптимально використовувати торгові площі; створювати необхідні умови працівникам магазина для раціональної організації торгово-технологічного процесу.
Важливу роль в організації безперебійного торгово-технологічного процесу магазина грають приміщення для приймання, збереження і підготовки товарів до продажу. Склад і розміри цієї групи приміщень залежать від типу і розміру магазина, характеру виконуваних технологічних операцій.
Для розвантаження транспортних засобів у магазинах повинні бути обладнані спеціальні місця.
Приміщення (зони) для приймання товарів по кількості і якості повинне примикати до місця розвантаження. Зона для приймання товарів повинна бути зв'язана з приміщеннями для збереження і підготовки товарів до продажу. Крім того, приміщення для приймання товарів повинні мати по можливості найкоротший зв'язок з торговим залом для доставки товарів, що надійшли в тарі-устаткуванні, безпосередньо в зал.
Приміщення для збереження товарів по своєму устрою повинні відповідати вимогам раціонального збереження необхідних запасів товарів. Розмір площі цих приміщень, їхній склад залежать від асортименту реалізованих товарів і встановлюються до Будівельних норм і правил. Зони збереження товарів можуть розміщатися в підвальних приміщеннях чи у приміщеннях, що знаходяться на рівні торгового залу. Рідше такі приміщення розташовуються над торговим залом (на верхніх поверхах будинку). Приміщення для збереження оснащуються відповідним технологічним обладнанням - стелажами, підтоварниками і т.д.
2. Торгово-технологічне обладнання магазинів
2.1. Меблі для торгових залів магазинів
Меблі для торгових підприємств відіграють важливу роль у раціональній організації торгово-технологічного процесу в магазині. Вони широко застосовується при виконанні різних операцій, зв'язаних із прийманням, збереженням і продажем товарів.
Меблі для торгових підприємств прийнято класифікувати по наступним найбільш важливим ознакам: місцю застосування; призначенню; товарному профілю; конструкції.
По місцю застосування торгові меблі підрозділяють: для торгових залів, підсобних приміщень і дрібнороздрібних підприємств.
По призначенню торгові меблі підрозділяються на наступні види: для приймання товарів по якості (столи для бракеражу); підготовки товарів до продажу (столи для фасування товарів); показу товарів (вітрини); викладення і продаж товарів (гірки, прилавки, прилавки-вітрини, вішала); транспортування і продаж товарів (тара-обладнання); розрахунків з покупцями (касові кабіни); для обслуговування покупців.
По товарному профілі розрізняють універсальні і спеціалізовані торгові меблі.
По конструкції торгові меблі виготовляють нерозбірні і збірно-розбірні.
Розміри і конструкція торгових меблів повинні бути тісно ув'язані з параметрами приміщень магазинів, чому в значній мірі сприяють її типізація, уніфікація і стандартизація.
Під типізацією розуміють систему заходів, спрямованих на усунення зайвого різноманіття і добір найбільш раціональних типів торгових меблів.
Меблі для торгових підприємств поділяється на наступні основні типи: пристінні й острівні гірки; секції замкнутих зон усередині торгового залу; інші товароносії.
Найбільш розповсюдженими типами торгових меблів є пристінні й острівні гірки, що можуть встановлюватися в торговому залі окремими секціями чи суцільним фронтом.
Рис. 2.1. Горки пристінні й острівні: а- гірка пристінна універсальна; б - гірка пристінна для парфумерії; у - гірка пристінна для парфумерії, галантерей, канцелярських і інших товарів; а - гірка пристінна для одягу; д - гірка острівна для взуття; е - гірка острівна для головних уборів; ж - схема зборки острівної гірки: 1 - регульована опора; S - стійка перфорована; 3 - подшкафник; 4 - задня стінка; 5- полку; 6- кронштейн для полиці; 7- штанга сполучна (стяжка).
Розрізняють універсальні, призначені для викладення і продажу різних продовольчих і непродовольчих товарів,і спеціалізовані гірки. Установлюють пристінні гірки уздовж стін, острівні - у середній частині торгового залу.
Прилавки використовують для відпустки різних товарів, розміщення кошиків і сумок покупців, а також для упакування товарів.
Рис. 2.2. Прилавок для відпуску товарів
Прилавка-вітрини на відміну від прилавків мають частково чи цілком засклену верхню частину.
Вішала бувають одне- і двох'ярусні, стаціонарні і пересувні.
Рис. 2.3. Вішало двох штангове двох'ярусне
Касові кабіни є робочим місцем контролера-касира. Вони оснащуються обертовим стільцем з піднімальним сидінням.
Для оснащення підсобних приміщень застосовують стелажі, підтоварники, піддони, вішала.
Меблі, виготовлені з уніфікованих деталей, легко монтується як у виді окремих секцій, так і суцільним фронтом, що приводить до економії коштів за рахунок скорочення числа

 
 

Цікаве

Загрузка...