WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Проблеми ціноутворення в Україні. Характеристика різних підходів до ціноутворення на ЛЗ в різних країнах - Курсова робота

Проблеми ціноутворення в Україні. Характеристика різних підходів до ціноутворення на ЛЗ в різних країнах - Курсова робота

регулювання цін на ЛЗ, вартість яких підлягаєвідшкодуванню, і оптимізації витрат МОЗ України на придбання ліків.
У рамках системи ціноутворення у країні має діяти єдина методологія для всіх рівнів встановлення цін, тобто основні положення і правила формування цін не повинні змінюватися залежно від того, хто і на який термін їх встановлює. Це є необхідною передумовою створення системи ціноутворення і єдиної підсистеми цін, діючих в економіці країни.
Види цін, що входять як складові елементи в єдину підсистему цін, формуються під впливом безліч чинників, що визначають стан відповідного ринку. Результати фармако-економічного аналізу ЛЗ також можуть розглядатися як чинники, що впливають на ціни.
У системі ціноутворення, яка розглядається, ціноутворюючі чинники (ЦУЧ) і проведення фармако-економічного аналізу ЛЗ виділяються як самостійні підсистеми нижче лежачого рівня ієрархії порівняно з підсистемою цін.
В умовах ринкової економіки серед безлічі чинників, що впливають безпосередньо або опосередковано на ціну ЛЗВМП, можна виділити такі основні шість груп: чинники макроекономічної кон'юктури; чинники, що визначаються державними органами при регулюванні цін; чинники попиту; чинники пропозиції; чинники зумовлені альтернативними виробничими можливостями; інші чинники.
Усі зазначені ціноутворюючі чинники спрямовують далеко не рівноцінний вплив на процес формування цін на ЛЗВМП. Системний аналіз сукупності ЦУЧ дозволяє провести їх ранжування за важливістю. Результати ранжування ЦУЧ подано на схемі 2.
Схема 2. Підсистема ціноутворюючих чинників, що впливають на процес формування цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення
Зрештою, домінуючий вплив на формування цін справляють чинники, що формують ціни умовами ринку, які об'єктивно складаються. Це насамперед чинники макроекономічної кон'юктури, що визначають напрям і темпи зміни цін або їх стабілізацію. Основними макроекономічними ЦУЧ є кредитно-грошова політика, темп інфляції, рівень бюджетного дефіциту, стан виробництва (зростання, падіння) тощо.
У даний час основними напрямами реформування охорони здоров'я в усіх цивілізованих країнах є соціалізація, підвищення ролі держави у процесах забезпечення доступності якості медичної допомоги, в т. ч. ЛЗ. Оскільки у більшості країн світу немає достатніх фінансових ресурсів для покриття потреб національної охорони здоров'я, оптимізація витрачання коштів є загальною світовою проблемою. У той же час фармакоекономічні дослідження, будучи інструментом контролю цін на ЛЗ, дозволяють оптимізувати планування ресурсного забезпечення охорони здоров'я, тому створення в системі ціноутворення на ЛЗ в Україні підсистеми фармако-економічного аналізу лікарських препаратів (ЛП) дозволить перевести процес оптимізації витрат на лікарське забезпечення на науково обґрунтовану базу не тільки без втрат, але і з підвищенням якості надання медичної допомоги населенню. Основними блоками підсистеми фармако-економічного аналізу повинні стати моніторинг фармакоекономічних досліджень ЛЗ і оцінка їх споживчої вартості. Блок оцінки споживчої вартості ЛЗ передбачає проведення оцінки їх споживчих властивостей (терапевтичної ефективності, безпеки, надійності, тощо). Блок моніторингу фармакоекономічних досліджень передбачає клініко-економічну оцінку ефективності фармакотерапії на основі аналізу вартості (витрат) і ефективності застосування ЛП. Реалізація даного блоку підсистеми дозволить при встановленні цін на ЛЗ урахувати їх споживчу вартість та фармакоекономічні ефективність.
У запропонованій концептуальній організаційно-функціональній моделі системи ціноутворення на ЛЗВМП (схема 1) на одному ієрархічному рівні з підсистемою цін розташовуються нормативно-правова, інформаційно-довідкова й організаційно-контрольна підсистеми.
Нормативно-правове забезпечення системи ціноутворення на ЛЗВМП засноване на сукупності нормативно-правових актів і нормативних документів у цій галузі. Так, основні принципи формування і застосування цін в Україні встановлені Законом "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90 р. (із змінами від 04.01.92 р.), даний закон визначає застосування вільних цін і тарифів, державних фіксованих та регульованих цін і тарифів, застосування переліків продукції, що підлягає регулюванню цін. На ЛЗВМП встановлення вільних і регульованих цін визначається Постановою КМ України від 25.12.96 р. №1548 (із змінами та доповненнями).
Для забезпечення реалізації організаційно-контрольної підсистеми необхідна наявність двох вхідних в неї підсистем: підсистеми, основу якої становлять органи виконавчої влади, і підсистеми, що включає в себе органи контролю за ціноутворенням. На виконання постанови КМ України №1499 від 16.11.01 р. стосовно розробки в Україні системи державної реєстрації цін на ЛП, включені в Національний перелік основних (життєво необхідних) ЛЗВМП, необхідно створити в організаційно-контрольній підсистемі Центр державної реєстрації цін. На дану структуру повинні бути складені функції по узгодженню (експертизі) цін, що реєструються, проведенню державної реєстрації цін і моніторингу цін на ЛЗВМП.
Інформаційно-довідкова підсистема включає інформацію, необхідну і достатню для вирішення поставлених завдань у рамках системи ціноутворення на ЛЗВМП. Використовуються як внутрішні, так і зовнішні джерела інформації. Наприклад, для ефективного проведення реєстрації цін на ЛЗВМП необхідне створення і введення баз даних інформаційно-довідкового забезпечення проведення експертизи цін, що реєструються.
Застосування системного аналізу дало можливість визначити основні завдання системи ціноутворення на ЛЗВМП, спрямовані на підвищення ефективності її функціонування. Так, принципового значення для нормативно-правової підсистеми ціноутворення в сучасних умовах набуває прийняття концепції формування системи ціноутворення на ЛЗВМП в Україні, затвердження методичної бази державної реєстрації цін на ЛЗВМП, опрацювання механізму реєстрації цін, затвердження методичної бази формування цін на ЛП з урахуванням їх споживчої вартості і фармакоекономічної ефективності тощо.
2. Проблематика реєстрації цін виробника основних ЛЗ в Україні
Державну реєстрації цін на ЛЗ, які включені в Національний перелік основних (життєво необхідних) ЛЗ і ВМП, планується проводити у відповідності з Постановою Верховної Ради України від 21.06.2001року №2564-III "Про інформації Кабінету Міністрів України про проведення політики державного регулювання цін на ЛЗ і ВМП", Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2001 рок № 1499 "Про внесення змін в деякі постанови Кабінету міністрів України" і Указом Президента України від 07.02.2003 № 91/2003 "Про способи вдосконалення забезпечення, а також підвищенню ефективності державного управління в цій сфері".
У відповідності з положенням про Державну службу ЛЗ і ВМП, затвердженим Постановою КМУ від 2 червня 2003р. № 789, із змінами,

 
 

Цікаве

Загрузка...