WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Проблеми ціноутворення в Україні. Характеристика різних підходів до ціноутворення на ЛЗ в різних країнах - Курсова робота

Проблеми ціноутворення в Україні. Характеристика різних підходів до ціноутворення на ЛЗ в різних країнах - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Проблеми ціноутворення в Україні. Характеристика різних підходів до ціноутворення на ЛЗ в різних країнах
ПЛАН
Вступ ……………………………………………………………………………. 3
1. Особливості системи ціноутворення на лікарські засоби та
вироби медичного призначення в Україні ………………………………… 4
2. Проблематика реєстрації цін виробника основних ЛЗ в Україні ………... 9
3. Ціноутворення в аптеці ……………………………………………………. 18
4. Цінова політика фармацевтичних фірм …………………………………... 22
4.1. Визначення цілей і задач ціноутворення ……………………………… 22
4.2. Визначення цінової еластичності попиту ……………………………... 25
4.3. Вибір методів і стратегій ціноутворення для продукції компаній …... 27
4.4. Оцінка рівня витрат виробництва при різних можливих об'ємах
випуску і реалізації товару ……………………………………………... 31
5. Ціноутворення на ГЛЗ в Країнах Центральної та Східної Європи ……... 34
5.1. Ціноутворення у Чеські Республіці ……………………………………. 34
5.2. Ціноутворення у Словаччині …………………………………………... 35
5.3. Ціноутворення у Словенії ……………………………………………… 35
5.4. Ціноутворення в Угорщині …………………………………………….. 36
5.5. Ціноутворення у Польщі ………………………………………………. 37
5.6. Ціноутворення у Румунії ……………………………………………….. 38
5.7. Ціноутворення у Росії …………………………………………………... 39
6. Світовий досвід ціноутворення …………………………………………… 41
7. Експериментальна частина
Висновки
Список використаної літератури
ВСТУП
Ціноутворення - основний важіль стабільності фармацевтичного ринку. Політика ціноутворення вимагає аналітичного підходу, узагальнення та наукового дослідження процесів, що відбуваються на вітчизняному фармацевтичному ринку.
Лікарські засоби і вироби медичного призначення мають особливості ціноутворення. Ліки - це особливий товар: з однієї сторони - виробники ЛЗ, торгові компанії, аптеки в нових умовах господарювання повинні отримувати прибуток, а з другої - всі верстви населення повинні мати можливість отримання необхідної медичної допомоги. Ці два аспекти фармацевтичної галузі часто вступають в противоріччя, особливо при відсутності прогресивної системи соціального захисту населення, адже основними споживачами ЛЗ частіше за все являються люди похилого віку, інваліди, хронічні хворі з обмеженою працездатністю, тобто найбільш вразливі і малозабезпечені категорії населення.
Фармацевтичний ринок України має більш ніж 10- літню історію розвитку в пострадянський період. Незважаючи на досить молодий вік українського фармацевтичного ринку, обсяг реалізації ЛЗ за цей період не раз перебував у стані кризису і підйому.
1. Особливості системи ціноутворення на лікарські засоби та
вироби медичного призначення в Україні
Ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення (ЛЗВМП) відноситься до однієї із найскладніших організаційно-економічних систем, діючих на фармацевтичному ринку. У світовій практиці є в основному, такі системи ціноутворення:
- централізована, яка передбачає утворення цін державними органами на основі витрат виробництва й обігу ( регульована система ціноутворення);
- ринкова, заснована на взаємодії попиту і пропозиції ( вільна система ціноутворення).
Змішана система ціноутворення ґрунтується на поєднанні вільних та регульованих цін. Системі ціноутворення змішаного типу властивий такий порядок управління, коли державні органи створюють ефективну систему регулювання цін, не порушуючи при цьому механізму ринкового регулювання. Як показує міжнародний досвід, у більшості країн на ЛЗВМП використовуються саме змішані системи ціноутворення.
Величезна кількість чинників, що впливають на процес формування цін, необхідність управління даним процесом, щоб не допустити стихійності ціноутворення і зростання цін, зумовлюють важливість проведення системних досліджень у цій галузі на основі використання методології системного аналізу.
Ураховуючи, що до цього часу не існує загальновизнаного поняття "система ціноутворення", і виходячи з основних принципів системного аналізу, при якому об'єкт дослідження розглядається як система, дане поняття може бути визначене як ієрархічний комплекс підсистем, що дозволяє здійснювати певним способом процес формування цін в існуючих умовах функціонування народного господарства країни і в умовах, що прогнозуються.
Системний аналіз ціноутворення на ЛЗВМП дозволяє також визначити комплекс основних завдань, від вирішення яких залежить ефективність функціонування всієї системи ціноутворення.
Виходячи з "Концепції розвитку охорони здоров'я населення України", основну мету системи ціноутворення на ЛЗВМП відносно забезпечення потреби країни в ліках можна сформулювати як досягнення гарантованої економічної доступності ефективних ЛЗ для всіх верств населення при одночасному забезпеченні умов ефективного розвитку вітчизняного виробництва шляхом гармонізації ринкових механізмів з механізмами соціального захисту людини. Тому функціонування всіх підсистем, що входять у структуру системи ціноутворення на ЛЗВМП, і вирішення відповідних завдань, що стоять перед цими підсистемами, повинно бути спрямоване на забезпечення реалізації цієї мети.
Центральною процедурою в системному аналізі є побудова узагальненої моделі досліджуваної системи, яка відбиває основні чинники та взаємозв'язки реальних умов, що можуть виявлятися у процесі діяльності. Нами пропонується концептуальна організаційно-концептуальна модель системи ціноутворення на ЛЗВМП змішаного типу, яку можна подати у вигляді взаємопов'язаних підсистем (схема 1). Система ціноутворення на ЛЗВМП, що розглядається, є підсистемою більш великої системи, яка включає цінові процеси народного господарства загалом . У свою чергу, остання є підсистемою в системі, що охоплює економіку всієї країни.
Схема 1. Концептуальна організаційно-функціональна модель системи ціноутворення на лікарські засоби та вироби медичного призначення
Одне з центральних місць у системі ціноутворення займає підсистема цін. Усі діючі в економіці ціни взаємопов'язані й утворюють єдину підсистему, яка знаходиться в постійному русі під впливом безліч ринкових чинників. Ця підсистема складається з окремих блоків взаємозалежних і взаємодіючих цін. Найважливішими й основними блоками єдиної підсистеми цін є оптові, закупівельні та роздрібні ціни, тарифи на послуги, ціни, що реєструються та еталонні (референтні) ціни.
В умовах введення в системи державної реєстрації цін на ЛЗ, включені в Національний перелік основних (життєво необхідних) ЛЗ і ВМП, важливого значення набуває створення блоку цін, що реєструються. Аналогічно в умовах функціонування системи медичного страхування і відшкодування вартості ліків виникає необхідність у створенні блоку еталонних цін.
Це забезпечить можливість непрямого

 
 

Цікаве

Загрузка...