WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Види стратегії конкуренції - Реферат

Види стратегії конкуренції - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Види стратегії конкуренції
ПЛАН
1. Загальні конкурентні стратегії (за М. Портером)
2. Стратегія "лідирування на основі зниження витрат цін"
3. Стратегія диференціації
4. Стратегія фокусування
5. Види стратегій залежно від позицій підприємств у галузі
Список використаної літератури
1. Загальні конкурентні стратегії (за М. Портером)
Запропоновані М. Портером у книзі "Стратегія конкуренції" (1980 р.) загальні конкурентні стратегії мають універсальний характер, оскільки, як показав час, підприємства, котрі сприйняли ці стратегії, досягли успіхів. Сутність стратегії можна відобразити у вигляді матриці (рис. 1) та в графічній формі. Тут також використовується поняття лідера, але більш ретельно досліджуються чинники, які його формують.
Рис. 1. Загальні конкурентні стратегії М. Портера
Рис. 2. Загальні переваги конкурентних стратегій М. Портера
Розглянемо зміст і механізм формування конкурентних переваг за рахунок використання цих стратегій.
Таблиця 1
ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ
(ЗГІДНО З ПІДХОДОМ М. ПОРТЕРА)
Стратегія Основні ознаки Ризики
Лідирування
на основі
зниження
витрат (цін) Виробничі характеристики : "ніхто не зробить це дешевше".
Маркетингові особливості: "розрахунки ціни / низькі витрати"
Стандартизована продукція : тіль ки кілька різновидів, обмеженість вибору
Ніяких значних змін у веденні справ: "репутація скромної та надійної компанії".
Урахування особливостей "кривої досвіду": зниження цін додатковий доход за рахунок зростання обсягів продажу та частки ринку зниження умовнопостійних витрат на одиницю продукції внаслідок ефекту масштабу.
Висока продуктивність у розрахунку на 1 робітника.
Зниження витрат на інновації.
Можливості встановлення ниж-ньої границі ринкових цін: лідерська позиція дає змогу використовувати ціни як наступальну чи оборонну зброю.
Допустимий низький маржинальний прибуток при великих оборотах. При технологічному прориві (винаході, створення нової технології) - ризик втратити перевагу
Сходження нанівець зроблених раніше інвестицій. Необхідність додаткових витрат ("витрати конверсій") на реконструкцію (ліквідацію) масового виробництва.
Дослідження конкурентами тих самих показників внаслідок імітації та цілеспрямованих заходів щодо зниження витрат.
Запізнення з реакцією на зміни на ринку внаслідок надзосередження на проблемах витрат.
Інвестиційне зростання витрат, внаслідок чого неможливо звести до мінімуму переваги диференціації.
Диференціація
Виробничі характеристики: "ніхто не зробить це краще".
Маркетингові особливості: "наші продукти (послуги) - найкращі серед інших".
Основа - різноманітність, ви-бір за моделями, партіями, деталями, обслуговуванням тощо.
Створення більше однієї відмінної характеристики товару (послуги ).
Різноманітні інновації.
Індивідуальні ціни, які перевищують витрати на отримання різноманітних ознак.
Інтенсивна рекламна та збутова діяльність. Привабливість диференціації (тобто особливість асорти-менту, додаткових послуг) може стати меншою, ніж еко-номічні мотиватори, оскільки диференціація, як правило, дорого коштує (порівняно з серійним і масовим виробництвом аналогічної продукції).
Потреби у диференціації змен-шаться внаслідок підвищення інформованості споживачів про ситуацію на ринку взагалі та по окремих групах товарів.
Імітація може приховати різницю між товарами (особливо на етапі зрілості галузі).
Стратегія Основні ознаки Ризики
Фокусування Виробничі характеристики: "виготовлене саме для тебе".
Маркетингові особливості: "ми за довольняємо твої потреби краще за всіх".
Спеціалізація на певну нішу: сегмент покупців, географічний регіон, кінцеве споживання .
Конкурентні переваги захищаються:
а) лідируванням на основі зниження витрат у певному сегменті ринку або б) поглибленою диференціацією (виготовлення продукту або надання послуги для задоволення особливих потреб споживачів цільового сегмента). Зниження ефекту диференціації фокусуванням за рахунок підвищення витрат на обслуговування вузької стратегічної цільової групи ("рух ліворуч від точки беззбитковості").
Скорочення відмінностей у характеристиках потреб вузької стратегічної групи та ринку взагалі (потенційна витрата споживачів).
За рахунок подальшої сегментації ринку всередині стратегічної цільової групи, що здійснює конкурент (втрата споживачів).
2. Стратегія "лідирування на основі зниження витрат цін"
Низька собівартість продукції є основою для відповідного (нижчого за середній рівень) рівня цін. Ідеться про відносно низьку собівартість порівняно з конкурентами і означає орієнтацію на завоювання більшої частки ринку, тобто наступальну стратегію .
Ця стратегія базується на оптимізації всіх частин виробничоуправлінської системи: виробничих потужностей, які використовують технологічні переваги великомасштабного виробництва, рівня витрат на сировину, матеріали, енергоносії; продуктивності праці, структури систем розподілу тощо, тобто орієнтуванні на високий рівень показників ефективності виробництва. З іншого боку, це стратегія повинна знижувати інші показники конкурентоспроможності: якості виготовлення окремих деталей, швидкій доставці продукції покупцям і відповідному рівню сервісу, надійності та технічній взаємодоповненості до раніше виготовлених частин тощо.
Перевагами стратегії, що розглядається, є:
для конкурентів - у підприємства з найменшими витратами краща конкурентна позиція на ринках, де домінує цінова конкуренція. Перебуваючи в захищеній від цінових баталій позиції лідера, підприємство має змогу розширювати свою частку ринку за рахунок низьких цін і отримувати вищий чи рівний маржинальному по галузі прибуток;
для споживачів - відносно низькі ціни лідера спонукають до купівлі його продукції, відшкодовуючи витрати на виробництво та забезпечуючи маржинальний прибуток для подальшого розвитку фірми. У цьому наочно проявляється реакція спільного інтересу покупця та виробника. При обмеженості ринкового попиту частина найдорожчих товарів лишається нереалізованою.
для постачальників - більша частка ринку дає змогу "перебирати на себе" великі обсяги поставок сировини, матеріалів тощо для певної галузі. Це допомагає справлятися (на основі переговорів і вертикальної інтеграції різних типів) зі зростанням цін на купівлю ресурсів. В іншому випадку вплив високих цін на матеріали може звести нанівець зусилля, спрямовані на зниження витрат, або залишити підприємство в ізоляції від постачальників, через рівень цін, які воно готове сплачувати за сировину та матеріали;
для підприємств, які потенційно можуть увійти в галузь - лідерська позиція означає лише місце підприємства в галузі й безпосередньо не впливає на рішення про входження всіх інших підприємств у галузь. Однак ця позиція єорієнтиром для фірм, що говорить про той рівень витрат, якого треба досягти, щоб успішно конкурувати на даному ринку. Для лідера можливість подальшого

 
 

Цікаве

Загрузка...