WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Поняття «Новий Товар» - Реферат

Поняття «Новий Товар» - Реферат

торговельного апарату, витрати на просування.
Відбір найпривабливіших і найсвоєчасніших ідей нових товарів можна зробити через їхню рейтингову оцінку (табл. 15). Якщо рейтинг ідеї становитиме понад 85 балів - ідея вважається дуже перспективною, від 70 до 84 - цікавою, від 55 до 69 - такою, що потребує вивчення, менше за 54 - ідея відкидається.
За зарубіжними даними для створення одного виду товару, який матиме комерційний успіх, необхідно в середньому розглянути 60 ідей (у фармацевтичній промисловості - до десяти тисяч). При цьому 5 % часу всього циклу розроблення і відбору ідей використовується на те, щоб обговорити і залишити 15 ідей, 10 % - щоб залишити 5-6 перспективних ідей, 60 % - щоб відсіяти ще три ідеї. Для наступного етапу планування нових товарів залишають одну-дві ідеї.
На четвертій фазі планування товарів здійснюється розробка і перевірка їхнього задуму, тобто опрацьованого варіанта ідеї, вираженого зрозумілими і значущими для споживача поняттями. Часто для цього використовують письмові описи товару, рисунки, макети, ескізи тощо. При цьому головною ідеєю етапу є спроба визначити ставлення споживачів до концепції товару, можливе коло тих, хто ним користуватиметься і з якою метою.
Таблиця 15
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА ІДЕЇ НОВОГО ТОВАРУ
Чинники Вагомість чинника Оцінка ідей Рейтинг ідей
А Б В А Б В
І. Пов'язані з ринком 35
- місткість 10 0,7 0,6 0,4 7 6 4
- ринковий потенціал 5 0,8 0,9 0,5 4 4,5 2,5
- конкуренція 10 0,6 0,9 0,4 6 9 4
- соціально-політичні ризики 10 0,6 0,8 0,6 6 8 6
ІІ. Пов'язані з товаром 25
- якість 15 0,9 0,8 0,7 13,5 12 10,5
- співвідношення "якість-ціна" 10 0,8 0,9 0,6 8 9 6
ІІІ. Пов'язані з виробництвом 20
- ринок закупівель 10 0,7 0,8 0,7 7 8 7
- стан виробничої бази 10 0,8 0,9 0,6 8 9 6
ІV. Пoв'язані з просуванням та збутом 20
- рентабельність 10 0,9 0,8 0,7 9 8 7
- витрати на збут 5 0,8 0,9 0,6 4 9 3
- витрати на просування 5 0,6 0,7 0,4 3 3,5 2
Разом 100 75,5 86,0 54,0
Головними критеріями перевірки задуму товару є такі:
- комунікабельність - чи зрозуміють споживачі користь і вигоду від товару чи побачать її наочно;
- довіра - чи повірять споживачі в те, що цей товар сприятиме розв'язанню їхніх проблем;
- споживчий розрив - чи задовольняє потребу у виробництві саме такого товару решта постачальників продукції виробничо-технічного призначення;
- співвідношення ціни і вартості - чи відповідатиме, з
погляду споживачів, ціна нового товару його справжній вартості;
- використання - як споживачі використовуватимуть цей товар.
Однією з найважливіших фаз планування нових товарів є розробка стратегій маркетингу. Тут востаннє перевіряється доцільність вкладання коштів у створення моделі, зразка чи пробної партії продукції, а насамперед економічність виробництва і збуту товару. Широковживаним і простим способом цього є аналіз прибутковості (р) та рентабельності (R) товару.
де Ц - ціна;
Х - кількість продукції;
Кv - питомі змінні витрати;
F - постійні витрати.
Для визначення економічності виробництва і збуту нового товару оцінюють також комерційні ризики, величину необхідних інвестицій, можливість випуску такої кількості продукції, яка забезпечить проходження точки беззбитковості й отримання необхідних прибутків, орієнтовно визначають рівень відпускних цін.
Не менш важливим на цьому етапі є також позиціювання продукції - її розміщення на ринку як такої, що у свідомості споживача за якісними характеристиками і властивостями вигідно відрізнятиметься від пропозицій конкурентів. Інакше кажучи, новий товар підприємства має посісти власну позицію в конкурентному середовищі.
В основі позиціювання лежить політика диференціації, тобто створення вигідних споживачам типів товару підприємства як порівняти з іншими конкурентними пропозиціями. Найпоширенішими відмінностями таких типів товару є:
- найважливіші споживчі характеристики (позиціювання за атрибутами);
- переваги, які матимуть споживачі товару (позиціювання за перевагою);
- відповідність характеристик товару способам його використання (позиціювання за використанням);
- міра задоволення потреб конкретної групи споживачів (позиціювання за споживачами);
- міра перевищення товаром характеристик товарів-конкурентів (позиціювання за конкурентами);
- співвідношення "якість-ціна" (позиціювання за мірою наданого товаром блага щодо витрат споживача).
Позиціювання здійснюють, будуючи так звані перцепційні карти (від лат. perсeptio - розуміння, сприйняття). Для такої побудови за систему координат беруть дві найважливіші характеристики товару, відкладаючи на осях системи значення вибраних споживчих характеристик. За інформацією служби маркетингу карта заповнюється наявними на ринку товарними пропозиціями. Згідно з результатами опитування визначаються тимчасово вільні місця, але такі, де споживач хотів би бачити відповідні товари. Завершальним етапом є вибір вільного місця для власної товарної пропозиції.
Зразок перцепційної карти наведено на рис. 33.
Рис. 33. Перцепційна карта ринку автомобілів
малого класу в Україні
На фазі розроблення стратегії маркетингу встановлюються також показники можливих обсягів продажу продукції, частка ринку, аналізуються можливості виробництва і збуту, здійснюється правова експертиза. Після цього переходять до безпосередньої розробки, тобто перетворення ідеї в конкретну фізичну форму. Основним результатом цього етапу є створення прототипу.
Треба наголосити на трьох важливих його особливостях,
а саме:
- семантика - передання (повідомлення) товаром своєї основної мети візуально і конкретно (наприклад, форма і колір вантажного автомобіля мають втілювати образ його потужності і надійності);
- видима метафора - спроба зробити товар привабливішим і виразнішим, ніж він є насправді (наприклад, використання відповідних барвників і наповнювачів у харчових продуктах);
- наочна образність - підкресленняосновної функції товару (наприклад, форма динаміка в радіоприймачі має передавати відчуття великої сили звуку, котру він може відтворити).
Фаза розробки продукції має на меті, крім іншого, створення марки, упаковки, етикетки, а також комплексу супровідних послуг (сервісу).
Марка - ім'я, символ, термін, малюнок, колір, форма чи їхнє сполучення, які використовуються для ідентифікації товарів, їх диференціювання від конкурентних пропозицій.
Розрізняють такі типи марок:
а) марочна назва (фірмове ім'я) - частина марки, яку можна вимовити (слово, літери, словосполучення). Наприклад, Славутич, БМВ, Правекс-банк та ін.;
б) марочний (фірмовий) знак - емблема, дизайн, кольори тощо, частина марки, яку можна візуально ідентифікувати, але неможливо вимовити;
в) товарний (торговий) знак - марка або її частина, що забезпечені правовим захистом.
Вдала торгова марка не тільки відповідає функціональним очікуванням споживачів, а й стає для них додатковою цінністю, задовольняючи психологічні потреби.
де S - вдала торгова марка;
K - якість товару;
D - відміна товару від існуючих;
С - додана цінність.
При цьому K, D і С - відповідні коефіцієнти, які розраховуються порівнянням із товарами-аналогами.
Іноді вдала торгова марка уможливлює навіть кількаразове збільшення ціни на товар проти фактичного її рівня. Це явище називають марочним капіталом.
Марочний капітал - це вартість додаткових грошових потоків, які виникають завдяки тому, що споживачі знають торгову марку підприємства, довіряють їй.
Розрізняють такі рівні створення торгових марок:
- єдина торгова марка компанії (єдина марка для всіх товарів компанії): Phillips, Mazda, Mercedes-Benz;
- індивідуальні назви торгових марок (кожний продукт має свою марку);
- поєднання фірмових та індивідуальних назв:

 
 

Цікаве

Загрузка...