WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві - Реферат

Організація та контроль маркетингової діяльності на підприємстві - Реферат

створення можливостей для швидкого реагування на зміну умов навколишнього бізнес-середовища.
Для чіткого розподілу функцій між окремими працівниками можна використати матричний метод, тобто побудову відповідних лінійних карт з інформацією про те, хто і якою мірою бере участь у розв'язанні тих чи інших питань. Приклад такої карти подано в табл. 35.
Відповідно до визначеної структури, завдань та функцій відділу маркетингу здійснюється підбір його працівників. Слід знати, що ті, хто тут працюватимуть, мають задовольняти цілий комплекс вимог, а саме:
- відповідати загальним вимогам до управлінських кадрів (компетентність, високі моральні якості, пунктуальність, дисциплінованість, уміння керувати людьми);
- мати належні системні знання, кругозір, ерудицію, стратегічне мислення, аналітичні здібності;
- бути орієнтованими передовсім на обслуговування споживачів;
- мати підприємницькі здібності;
- відзначатися творчим, новаторським ставленням до справи;
- володіти умінням вести переговори, знати іноземні мови; мати спеціальну підготовку в галузі менеджменту та маркетингу;
- добре володіти комп'ютером.
Таблиця 35
Лінійна карта розподілу функціональних обов'язків.
Функції Виконавці
А Б В
1. Дослідження Д Д Д
2. Управління асортиментом продукції Р О У
3. Реклама У Р П
4. Розробка цін П У Р
Р - прийняття рішень;
О - опрацювання рішень;
У - участь у підготовці рішень;
П - участь у погодженні рішень.
Останніми етапами формування маркетингової організаційної структури підприємства є розроблення та запровадження системи стимулювання праці та контроль за діяльністю, який дає змогу здійснювати відповідні коригувальні дії.
Щоб з'ясувати, наскільки раціональною є створена на підприємстві організація маркетингу, необхідно знати відповідь на такі запитання:
- чи працює структура цілеспрямовано (які цілі, чи вимірюються, реалізуються та контролюються вони)?
- чи достатньо гнучка структура (як швидко вона реагує на зміни; як швидко приймаються рішення)?
- чи достатньо інформації?
- що є опорою організації?
- як працює організація з економічного погляду?
- чи є в керівництва достатньо часу для прийняття стратегічних рішень?
- чи існує в організації дух співробітництва?
2. Контроль маркетингової діяльності підприємства
Контроль - це процес визначення, оцінки та інформування про співвідношення фактичних показників (результатів реалізації планових рішень) і їх планових значень. Основними складовими контролю є:
- констатація дійсних (фактичних) значень параметрів;
- порівняння дійсних значень із плановими;
- визначення величини та причин відхилень (аналіз відхилень);
- визначення заходів для виправлення відхилень;
- формування висновків та звіту.
Процес контролю включає визначення його концепції, мети (правильності, регулярності, ефективності чи раціональності дій), об'єктів (методи, результати, показники, потенціали тощо), контрольованих норм, контролерів (внутрішніх чи зовнішніх), методів, обсягів (повний чи вибірковий), точок контролю, вагомості рішень, прийнятності допусків та похибок, ідентифікації причин відхилень, способів їх оцінки, формулювання пропозицій тощо.
Контроль маркетингової діяльності підприємства - це дослідження сукупності маркетингових дій, умов, зв'язків і результатів з метою з'ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він має сприятитакому:
- досягненню успіху і підвищенню продуктивності (контроль якості продукції, процесів реклами, розподілу, збуту тощо);
- дотриманню умовних обмежень (контроль річного балансу, бюджетів на рекламу, розподіл тощо).
Контроль маркетингової діяльності підприємства поширюється на виконання річних планів збуту, прибутковості та ефективності маркетингових заходів.
Контроль річних планів збуту проводиться за окремими показниками:
- товарооборот окремих видів продукції (Qі):
,
де qi - обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства за рік (квартал, місяць);
pi - відпускна ціна і-ї продукції;
- валовий товарооборот (Q):
де n - кількість позицій продукції підприємства;
- структура товарообороту підприємства в регіональному та асортиментному розрізі, за формами власності, галузевою належністю та обсягами замовлень споживачів;
- частка товарообороту і-го товару підприємства в і-му регіоні (галузі, групі споживачів).
Контроль ефективності маркетингових заходів може здійснюватись за такими показниками:
- зростання ринку (Р):
,
де Qз - обсяги продажу продукції підприємства у звітному році (періоді);
Qп.п - обсяги продажу продукції підприємства в попередньому році (періоді);
- частка ринку (Qп):
,
де Qі - обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства на даному ринку;
- загальні обсяги продажу і-ї продукції всіма постачальниками на даному ринку;
- продуктивність маркетингу (П):
,
де Q - валовий товарооборот підприємства;
К - кількість працівників маркетингової служби;
- динаміка замовлень (Кз):
,
де - кількість (обсяги) замовлень поточного періоду;
- кількість (обсяги) замовлень попереднього аналогічного періоду;
- середня величина замовлень (Зс):
,
де Qз - загальний обсяг замовлень;
Кс - кількість споживачів;
- структура та динаміка споживачів (клієнтів) підприємства (частки старих та нових споживачів (клієнтів) підприємства в їхній загальній кількості в поточний період та проти попереднього періоду;
- якість обслуговування споживачів (Кя):
,
де Кр - кількість рекламацій у вартісному виразі;
- ефективність рекламних витрат (Кр):
,
де Рв - сума рекламних витрат;
- цінова перевага (Ку):
де Рф - середня ціна продукції підприємства;
Рк - середня ціна продукції конкурента;
- коефіцієнт знижок (Кз):
,
де Qз - загальна сума наданих споживачам знижок;
- швидкість обороту товарних запасів (Vз):
,
де ЗБ - балансова величина товарних запасів (середньорічна вартість товарних запасів);
- тривалість обороту товарних запасів(Т):
;
- коефіцієнт продажу нових товарів (Кн):
,
де Qн - обсяги продажу нових товарів.
Контроль прибутковості здійснюється за такими показниками:
- валовий прибуток (Пв):
,
де С - собівартість реалізованих товарів;
- чистий прибуток (Пч):
,
де В - витрати на виробництво та реалізацію продукції;
- коефіцієнт валового прибутку (Кв):
,
де Д - виторг від реалізації товарів;
- коефіцієнт чистого прибутку (Кч):
.
Крім цього, контролюється прибутковість товарів у розрізі їх асортименту, регіонів, споживачів, каналів розподілу тощо.
Література
1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. - М.: Экономика, 1993.
3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. - М.: Вильямс, 2000.
4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999.
5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб: Питер, 2001.
6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. - М.: Book chamber international, 1992.
7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. - М.: ЭКСПО-Прес, 2002.
8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001.
9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. - СПб.: Питер, 2001.
10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. - М.: Прогрес, 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...