WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Комплекс маркетингових комунікацій - Реферат

Комплекс маркетингових комунікацій - Реферат

Такі заходи сприяють підвищенню популярності підприємства, поширенню інформації про нього і про його продукцію, поліпшенню його іміджу.
5. Проведення виставок. Участь підприємства у виставках товарів чи послуг забезпечує інформування споживачів про асортимент і якісні характеристики його продукції, наочну демонстрацію її можливостей, ознайомлення споживачів з новими пропозиціями підприємства, а тим самим сприяє поліпшенню іміджу і укладенню вигідних торговельних угод. Крім того, виставки забезпечують отримання підприємством інформації про потреби і запити споживачів, поведінку конкурентів і торговельних посередників, тобто інформації, вкрай потрібної для чіткої орієнтації в навколишньому бізнес-середовищі.
6. Створення корпоративної ідентичності. Це відносно новий вид пропаганди, який полягає у використанні підприємством та його відділеннями чи філіями однотипних меблів, зовнішнього вигляду фасадів офісів, автомобілів, уніформи працівників, типових візиток, календарів, блокнотів, поштових конвертів із логотипом, адресою та телефонами підприємства тощо. Така форма пропаганди дає змогу скрізь поширювати інформацію про підприємство, сприяє його ідентифікації на ринку, підвищенню престижу.
3. Стимулювання збуту
Стимулювання збуту - це використання короткотермінових заходів, розрахованих на швидке реагування ринку у відповідь на пропонування підприємством своєї продукції. По суті, це пряме заохочення споживачів придбати продукти чи послуги підприємства, а сфери торгівлі - включити ці товари до свого асортименту для наступного їх продажу (нагадаємо, що реклама чи пропаганда лише популяризують їх або створюють відповідний імідж). Отже, основними завданнями стимулювання збуту є:
- забезпечення швидкого зростання обсягів збуту продукції підприємства;
- заохочення споживачів опробувати товар чи здійснити повторні закупки;
- заохочення системи посередницьких торговельних організацій та працівників власного збутового апарату інтенсифікувати зусилля з реалізації продукції підприємства.
Основними засобами стимулювання споживачів є такі:
- знижки - зменшення відпускної ціни в разі придбання споживачем великої партії продукції підприємства;
- зниження цін - продаж товарів за цінами, дещо нижчими, ніж у конкурентів;
- безоплатні зразки товарів - надання товару споживачам безкоштовно "на пробу";
- купони - спеціальні сертифікати, які надають споживачам право придбати конкретну партію (кількість) товару за низькими цінами;
- премії - товари, які пропонуються безкоштовно або за низькими цінами як подарунок за придбання іншого товару;
- гарантії - зобов'язання товаровиробника компенсувати витрати споживачів у разі, коли товар не відповідатиме встановленим стандартам або розрекламованим характеристикам;
- упаковки - комплекти товарів, які пропонуються споживачам за пільговими цінами;
- демонстрації - влаштування спеціальних експертиз для безпосереднього ознайомлення споживачів з продукцією підприємства;
- картки лояльності - спеціальні облікові картки відвідування споживачем конкретного торговельного закладу; відповідна кількість відвідувань, зафіксована в даній картці, дає споживачу право на знижку чи безкоштовне придбання товарів.
Основними засобами стимулювання сфери торгівлі є як ті, що вже названі (знижки, зниження цін, гарантії тощо), так і деякі інші, зокрема:
- конкурси - порівнювання результатів роботи торговельних посередників чи збутових агентів для матеріального заохочення переможців;
- конференції - проведення спеціальних семінарів, зустрічей, сертифікаційних програм для підвищення кваліфікації працівників власного торговельного апарату;
- заліки - авансове фінансування посередників для стимулювання збуту товарів безпосередньо в місцях їхнього продажу.
Переваги та недоліки різних засобів стимулювання збуту подано в табл. 24. Як указано в таблиці, використання деяких засобів стимулювання збуту є досить коштовним. Тому програму стимулювання збуту треба ретельно спланувати. Алгоритм такої програми зображено на рис. 46.
Таблиця 24
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗАСОБІВ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
Засоби Переваги Недоліки
Знижки Високий рівень стимулювання сфери торгівлі і споживачів. Ефективний засіб збільшення обсягів збуту Потребують точного розрахунку. Можуть зашкодити іміджу товару
Зниження цін Безпосередня вигода для споживачів. Добрий засіб для мотивації купівлі і короткострокового збільшення обсягів збуту Легко копіюється конкурентами. Може зашкодити іміджу товарів
Зразки товарів Дають змогу споживачам без-посередньо ознайомитись з то-варом, випробувати його. Приваблюють нових споживачів, знижують ризик купівлі Великі витрати (товар нада-ється безкоштовно). Ефек-тивні тільки щодо нових товарів, які суттєво відрізняються від традиційних. Складність у визначенні перспектив збуту
Засоби Переваги Недоліки
Купони:
- розсилання поштою
- розміщення в газетах чи журналах
- безпосеред-нє надання споживачам
- розміщення на упаковці
Цілеспрямоване привертання уваги споживачів до товару
Швидкість і зручність. Широта охоплення споживачів. Порівняно невеликі витрати
Особистий контакт, селективність, високий рівень сприйняття споживачами
Стимулює початкові і повторні закупки. Високий рівень привертання уваги
Тривалий період від розсилання до реакції у відповідь. Залежність від якості письмового звернення.
Потребує точного планування. Низький рівень сприйняття споживачами
Трудомісткість. Висока вар-тість
Потребує точного планування
Премії Стимулюють активність споживачів. Створюють контингент постійних покупців. Підвищують престиж товарної марки Потребують точного планування
Гарантії Підвищують престиж підприємства. Сприяють формуванню нових ринків Занадто тривале очікування результату
Упаковки Збільшують обсяг реалізації. Наочність і зручність використання Низька міра цілеспрямованості. Шкодить престижу товарної марки
Конкурси, лотереї, ігри Сприяють приверненню уваги нових покупців. Підвищують імідж і популярністьпідприємства Висока вартість. Потребують творчих чи аналітичних рішень. Вузьке коло споживачів, які беруть участь
Демонстрації Високий рівень привертання уваги. Наочність Потребують підготовки і використання спеціального персоналу. Висока вартість
Конференції продавців Підвищують кваліфікацію торговельних працівників Висока вартість
Заліки Сприяють збільшенню обсягів збуту. Підвищують популярність товару Висока вартість
Картки лояльності Сприяють закріпленню споживачів за торговельним закладом, нагромадженню інфор-мації про покупців Потребують організації спе-ціальних інформаційних маркетингових систем
Рис. 46. Алгоритм розроблення і реалізації програми стимулювання
4. Персональний продаж
Персональний продаж - це індивідуальне усне пред'явлення товару чи послуги під час бесіди з конкретним споживачем з метою здійснення купівлі-продажу товару.
Розрізняють три типи персонального продажу.
Прийняття замовлення - обробка рутинних або повторних замовлень на продукти чи послуги, які підприємство вже продавало. Тут основним завданням є підтримування і поліпшення ділових стосунків з постійними клієнтами, закріплення їх за

 
 

Цікаве

Загрузка...