WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення - Реферат

Життєвий цикл товару. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення - Реферат


продажу Низький Швидке
зростання Повільне
зростання Падіння
Прибуток Збитки Швидке
зростання прибутку Спад
прибутку Можливі
збитки
Споживачі Суперноватори і новатори Певний сегмент
ринку Масовий
ринок Аутсайдери
Конкуренція Немає Незначна,
але зростає Значна Спадна
Стратегія Проникнення Розширення
ринку Збереження частки ринку Збільшення
віддачі
Товарна
політика Планування Модифікування Обслуговування Еліміну-
вання
Цінова
політика Низькі (високі) ціни Підвищення
(зниження) цін Зниження цін Найнижчі
ціни
Реклама Інформувальна Переконувальна Нагадувальна Мінімальна
Розподіл Обмежений Інтенсивний Максимально інтенсивний Обмежений
Витрати на маркетинг Високі Відносне
підвищення Зниження Низькі
Форми кривих життєвого циклу товару можуть бути найрізноманітніші (рисунки 23-30).
Рис. 23. Життєвий цикл товару
з повторним (через ужиття
заходів із стимулювання
збуту) циклом Рис. 24. "Гребінчаста" крива
життєвого циклу товару
("гребінець" може бути наслідком доповнення товару новими
характеристиками, відкриття
нових способів його використання)
Рис. 25. Життєвий цикл товару типу "тривалий бум"
(товари-довгожителі) Рис. 26. Життєвий цикл товару,
що зберігає тривалий попит
у кількох сегментах
Рис. 27. Життєвий цикл товару типу "модна новинка" Рис. 28. Життєвий цикл товару
типу "фетиш"
Рис. 29. Життєвий цикл
сезонних товарів Рис. 30. Життєвий цикл товарів, які так і не зазнали комерційного успіху
Конкурентоспроможність товару та методи її визначення.
Конкурентоспроможність товару - це його здатність привертати увагу споживачів з-поміж інших груп аналогічних товарів, які пропонуються на ринку підприємствами-конкурентами.
Визначаючи конкурентоспроможність товару, треба зважати на такі міркування. Споживач завжди намагається отримати максимальний споживчий ефект у розрахунку на одиницю його витрат. Тому концептуальною умовою конкурентоспроможності товару (К) є максимізація питомого споживчого ефекту.
У свою чергу, ціна споживання складається із відпускної ціни товару і вартості його споживання (усіх витрат, які несе споживач під час використання товару).
.
Конкурентоспроможність товару має відносний характер. Це означає, що вона визначається порівнянням товару підприємства з товаром-аналогом (конкурентом) стосовно конкретного ринку (групи споживачів) у конкретний проміжок часу.
Найпоширенішими є такі методи оцінювання конкурентоспроможності товарів.
Метод групових експертиз, тобто аналітична оцінка конкурентоспроможності товарів висококваліфікованими фахівцями. Цей метод є особливо результативним щодо високотехнічних товарів, товарів-новинок, а також товарів виробничо-технічного призначення.
Опитування споживачів під час виставок, ярмарок, презентацій, пілотного продажу тощо. Цей метод дає змогу визначити конкурентоспроможність споживчих товарів, широко відомих споживачам, накреслити напрямки їх удосконалення.
Результати оцінки конкурентоспроможності товарів за цими двома методами можна оформити у вигляді таблиць (табл. 11).
Таблиця 11
РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
Характеристика
товарів Значення
характеристик Вагомість
характеристик Значення
конкурентоспроможності
А Б В А
2 ? 6 Б
3 ? 7 В
4 ? 8
1 2 3 4 5 6 7 8
……….
1.0 А Б В
А, Б, В - товари-конкуренти.
Вагомість характеристик - коефіцієнти, які визначають пріоритетність (значення) тієї чи іншої характеристики. Сума коефіцієнтів має дорівнювати одиниці.
Значення характеристики - оцінки відповідних характеристик, що їх виставляють експерти чи споживачі (наприклад за п'ятибальною шкалою).
Оцінка конкурентоспроможності на підставі технічних та економічних параметрів товарів проводиться за алгоритмом, показаним на рис. 31. При цьому одиничні (Qi) та групові (Ir) параметричні індекси розраховуються за формулами
де рі - і-й параметр товару,
р100 - аналогічний параметр гіпотетичного виробу (такого, що повністю на цей час задовольняє конкретну групу споживачів).
,
де i - вага (значення) і-го параметра.
Інтегральний показник конкурентоспроможності (к) може бути розрахований за формулою:
,
де та - групові параметричні індекси, розраховані відповідно за групами технічних і економічних показників.
Аналогічні розрахунки для товарів-аналогів уможливлюють порівнювання одержаних значень інтегральних показників конкурентоспроможності і визначення найконкурентоспроможнішого товару.
Рис. 31. Схема оцінки конкурентоспроможності
за переліком технічних та економічних параметрів товарів
Література
1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. - К.: КНЕУ, 1998.
2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. - М.: Экономика, 1993.
3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. - М.: Вильямс, 2000.
4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб.: Питер, 1999.
5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. - СПб: Питер, 2001.
6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. - М.: Book chamber international, 1992.
7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. - М.: ЭКСПО-Прес, 2002.
8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001.
9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. - СПб.: Питер, 2001.
10. Котлер Ф.

 
 

Цікаве

Загрузка...