WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Система маркетингу - Реферат

Система маркетингу - Реферат

ринки великої ємності.
Спеціалізовані фірми з організації товароруху допомагають компанії створювати запаси своїх виробів і просувати їх від місця виробництва до місця призначення.
Спеціалізовані транспортні фірми - це підприємства, що забезпечують нагромадження, збереження та доставку товарів до їхнього чергового місця призначення. Залізниці, організації автотранспортних перевезень, авіалінії, вантажний, водний транспорт і інші вантажообробники, що переміщають товари з одного місця в інше.
Фірмі треба вибрати найекономічніші методи відвантаження, збалансувавши такі фактори, як вартість, обсяг і швидкість постачання, збереження вантажу.
Агентства з надання маркетингових послуг - це фірми, які проводять маркетингові дослідження, рекламні агентства, консалтингові компанії, що допомагають фірмі точніше націлювати і просувати товари на відповідні ринки. Фірма повинна попередньо вивчити послуги, їх якість і розцінки агентств.
Кредитно-фінансові установи - банки, кредитні компанії, страхові компанії та інші організації, що допомагають фірмі фінансувати угоди і страхувати себе від ризику.
Основними типами клієнтурних ринків є (рис.2.3.):
Рис. 2.3.
Основні типи клієнтурних ринків
До інших контактних аудиторій можна віднести наступні.
Контактні аудиторії засобів масової інформації, які представлені організаціями, що поширюють новини, статті, коментарі (газети, журнали, радіо- і телецентри).
Контактні аудиторії державних установ. Керівництво фірми повинно відгукуватися і враховувати те, що відбувається в державній сфері (проблеми безпеки, істини в рекламі, прав ділерів і т.п.).
Громадські групи дій - це групи із захисту навколишнього середовища, з боротьби за якість продукції і т.п.
Місцеві контактні аудиторії - це навколишні жителі й громадські організації. Для роботи з місцевим населенням великі фірми звичайно призначають спеціального відповідального за зв'язки з громадськістю, що присутній на зборах членів громади, відповідає на запитання.
Широка публіка. Фірма повинна прискіпливо стежити за ставленням публіки до своїх товарів і своєї діяльності. На публіку діє образ фірми. Вона повинна реагувати на претензії споживачів.
Внутрішні контактні аудиторії. Це робітники та службовці фірми, добровільні помічники, керуючі, члени ради директорів. Фірма видає інформаційні бюлетені і використовує інші форми комунікацій (зв'язків) з метою створення гарного мікроклімату у власному колективі, тому що це в значній мірі впливає на ефективність його роботи.
Внутрішнє мікросередовище фірми можна подати у вигляді схеми (рис. 2.4.).
Рис.2.4. Внутрішнє мікросередовище фірми
Макросередовище складається із шести основних сил, представлених на рис. 2.5.
Рис. 2.5. Основні сили макросередовища
Демографія - наука, що вивчає населення з погляду його чисельності, щільності і т.п. Для маркетингу демографічне середовище становить великий інтерес, оскільки ринки складаються з людей. Складається таблиця ринків у різних районах і визначається приблизна чисельність населення і його структура.
Економічні фактори. Маркетологи повинні звертати увагу на характер розподілу доходів з урахуванням географічного розташування.
Природні фактори включають: дефіцит деяких видів сировини (руйнування озонового шару, вирубки, виснаження ресурсів, що не поновлюються, - нафти і т.д.);
" зростання забруднення середовища;
" рішуче втручання держави в регулювання природних
ресурсів.
Науково-технічні фактори включають:
" прискорення науково-технічного прогресу;
" появу безмежних можливостей у створенні нових товарів, біотехнологій, робототехніки і т.п.;
" зростання асигнувань на НДДКР ;
" жорсткість держконтролю за якістю і безпекою товару.
Політико-правові фактори представлені:
" законодавством з регулювання підприємницької діяльності;
" підвищенням вимог з боку держави до державних установ, що стежать за дотриманням законів;
" зростанням чисельності груп із захисту інтересів громадськості.
Культурні фактори визначаються:
" прихильністю до культурних традицій;
" субкультурою в рамках єдиної культури;
" тимчасовими змінами вторинних культурних цінностей (зачіски, мода);
" ставленням людей до самих себе - прихильністю до певних товарів;
" ставленням людей до суспільства, природи, до світобудови (культові інтереси).
При проведенні маркетингових досліджень усі фактори мікро- і макросередовища необхідно враховувати.
3. Маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження - систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку з маркетинговою ситуацією, що існує навколо фірми, їхній збір, аналіз і звіт про результати. Фірма проводить маркетингові дослідження або власними силами - відділом маркетингу, або за допомогою спеціалізованих організацій. Найбільш типовими завданнями дослідників маркетингу є: вивчення характеристик ринку, виміри потенційних можливостей ринку, аналіз розподілу часток ринку між фірмами, аналіз збуту, вивчення тенденцій ділової активності, вивчення товарів конкурентів, короткострокове прогнозування, вивчення реакції на новий товар і його обсяг, довгострокове прогнозування, вивчення політики цін.
Керуючі, що вдаються до маркетингових досліджень, повинні бути ознайомлені з їх специфікою і знати технологію дослідження, щоб не допустити помилки в ухваленні рішення на основі недостовірної інформації.
Схема маркетингових досліджень представлена на рис.2.6.
Виявлення проблем і формулювання цілей
" Добір джерел інформації:
вибір місця дослідження; підготовка знарядь дослідження; складання плану вибірки; вибір способу зв'язку з аудиторією
" Збір інформації
опитування, спостереження, панель, експеримент
" Аналіз зібраної інформації:
Складання таблиць, графіків; визначення середніх рівнів розподілу частотності, дисперсії; обробка інформації за допомогою статистичних методів і моделей ухвалення рішення
Представлення зібраної інформації
Рис.2.6. Схема маркетингового дослідження
Для одержання інформації в маркетингу використовуються наступні методи: опитування, спостереження й автоматична реєстрація даних, експеримент, панель. Вибір конкретного методу залежить від мети дослідження та досліджуваної ознаки (людина, предмет). Перелік способів одержання інформації і деяких їхніх характеристик наведений в табл. 2.1.
Таблиця 2.1.
Метод Визначення Форми Економіч-
ний приклад Переваги і проблеми
1.Первин-ні дослід-ження Збір даних при їхньому виникненні
Спостере-ження Планомірне охоп-лення обставин, які не сприйма-ються органами почуттів без впливу на об'єкт спостереження Польове і лабораторне, особисте, за участю особи, що спостерігає, і без неї Спостереження за повод-женням спо-живачів у ма-газині або пе-ред вітринами Часто об'єктивніше і точніше, ніж опитування. Багато фактів не піддаються поясненню. Високі витрати
Інтерв'ю Опитування учасників ринку й експертів Письмове, усне, телефонне, вільне, стандартизо-ване Збір даних про звички споживачів, дослідження іміджу марок і фірм, дослідження мотивації Дослідження обставин, які не сприймаються (мотиви, на-приклад). Надій-ність інтерв'ю, вплив інтерв'юєра, проблеми репрезен-тативності вибірки
Панель Повторюваний збір даних в одній групі через рівні

 
 

Цікаве

Загрузка...