WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Система маркетингу - Реферат

Система маркетингу - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Система маркетингу
ПЛАН
1. Стан попиту і види маркетингу
2. Маркетингове середовище фірми
3. Маркетингові дослідження
4. Сегментування ринку
?
1. Стан попиту і види маркетингу
Конкретна реалізація маркетингу, тобто його змістове наповнення, залежить від характеру підприємства, товару, який пропонується, стану ринку. Значний вплив на методи маркетингу має попит споживачів. Він буває різних видів: негативний, відсутній, прихований, спадаючий, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний.
1. Негативний попит викликаний негативним ставленням покупців до товару або послуг. Завдання маркетингу в цих умовах - проаналізувати, чому ринок відчуває ворожість до товару, і чи може програма маркетингу змінити негативне ставлення до товару за допомогою його модифікації, зниження цін і більш активного стимулювання.
2. Відсутність попиту. Цільові споживачі можуть бути не зацікавлені в товарі або байдужі до нього. Завдання маркетингу - відшукати способи узгодження властивих товару вигод із природними потребами та інтересами людини.
3. Прихований попит - ситуація, коли багато споживачів не можуть задовольнити свої побажання за допомогою представлених на ринку товарів і послуг (нешкідливі сигарети, більш економічні автомобілі). Завдання маркетингу - оцінити величину потенційного ринку і створити ефективні товари і послуги, здатні задовольнити попит.
4. Спадаючий попит. Завдання маркетингу у цьому випадку - проаналізувати причини падіння попиту і визначити, чи можна знову стимулювати збут шляхом пошуку нових цільових ринків, зміни характеристик товару і т.п.
5. Нерегулярний попит (коливання на сезонній, щоденній і навіть погодинній основі) - година пік на транспорті, перевантаження музеїв у вихідні дні тощо. Завдання маркетингу - відшукати способи знівелювати коливання в розподілі попиту за часом за допомогою гнучких цін, заходів стимулювання та інших прийомів спонукання.
6. Повноцінний попит. Такий попит звичайно буває тоді, коли організація задоволена своїм торговельним оборотом.
Завдання маркетингу - підтримати існуючий рівень попиту, незважаючи на мінливі споживчі уподобання і конкуренцію, що підсилюється.
7. Надмірний попит існує, коли рівень попиту вище, ніж можливість його задовольнити. Завдання маркетингу, іменованого в даному випадку "демаркетингом", - відшукати способи тимчасового або постійного зниження попиту, але не його ліквідації.
8. Нераціональний попит, тобто попит на шкідливі для здоров'я товари і послуги: сигарети, алкогольні напої, наркотики і т.п. Завдання маркетингу - переконати таких аматорів відмовитися від згубних звичок.
Відповідно різний стан попиту на товари і послуги обумовлює застосування різних видів маркетингу.
Демаркетинг - вид маркетингу, який спрямований на зниження попиту на товари та послуги, оскільки його не можна задовольнити через брак виробничих потужностей, товарних ресурсів, сировини. В основному демаркетинг використовується для престижних товарів або під час розгортання виробництва, особливо, коли мова йде про нові товари, моделі, тощо. Для зниження попиту можуть застосовуватися такі прийоми, як підвищення ціни на товари або послуги, відмова від реклами і стимулювання продажу та ін.
Конверсійний маркетинг - маркетинг, який використовується в умовах негативного попиту, тобто при такій ситуації на ринку, коли всі або більшість його сегментів відхиляють даний товар або послугу.
Протидіючий маркетинг - він застосовується з метою забезпечення інтересів суспільства в тому випадку, коли попит на певні товари або послуги може вважатися ірраціональним.
Маркетинг, що розвивається, реалізується в умовах, коли попит на товари тільки формується, тобто коли процес перетворення потенційного попиту на реальний є головним завданням.
Ремаркетинг - необхідний в ситуації зниження попиту, що є характерним для всіх видів товарів та будь-якого періоду часу в залежності від фази життєвого циклу товару.
Синхромаркетинг - орієнтований на умови, коли попит в значній мірі перевищує виробничі потужності, або навпаки, обсяг виробництва даного товару виявляється більшим, ніж потреби ринку.
Концентрований маркетинг - передбачає зосередження маркетингових зусиль на великій частці одного або декількох субринків.
Масовий маркетинг - пов'язаний із забезпеченням масового виробництва, розширенням і стимулюванням збуту одного і того ж товару для різних покупців.
Промисловий маркетинг - забезпечує взаємодію фірми з організаціями-споживачами, які купують товари і послуги для їх подальшого використання у виробництві або перепродажі іншим споживачам.
Пробний маркетинг - пов'язаний з реалізацією продукту в одному або декількох обраних регіонах і спостереженням за реальним розвитком подій в рамках передбаченого плану маркетингу.
Використання кожного з перелічених видів маркетингу завжди пов'язано з певною часткою ризику для виробника, але в кінцевому підсумку це веде до успіху, якщо в ринковій стратегії вдається оптимально поєднати всі види маркетингової діяльності в одне ціле.
2. Маркетингове середовище фірми
Маркетингове середовище фірми - це сукупність активних суб'єктів і сил, що діють за межами фірми і впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва.
Маркетингове середовище складається з мікросередовища і макросередовища (рис. 2.1.)
Мікросередовище представлене силами, що мають безпосереднє відношення до самої фірми і її можливостей з обслуговування клієнтури, тобто постачальниками, маркетинговими посередниками, клієнтами, конкурентами і контактними аудиторіями.
Макросередовище представлене силами більш широкого соціального плану, що впливають на мікросередовище, такими, як фактори демографічного, економічного, технічного, політичного, культурного характеру.
Рис. 2.1. Макро-, мікросередовище фірми
Основне завдання системи керування маркетингом - забезпечити виробництво товарів, привабливих з погляду цільових ринків. Успіх залежить також і від дії посередників, конкурентів і різних контактних аудиторій, представлених на рис.2.2.
?
Рис. 2.2. Основні фактори зовнішнього мікросередовища функціонування фірми
Постачальники - це ділові партнери, що забезпечують компанію та її конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг. Події в середовищі постачальників можуть серйозно вплинути на маркетингову діяльність фірми (ціни на товари постачальників, страйк на підприємствах постачальників та інші фактори).
Маркетингові посередники - це фірми, що допомагають компанії в просуванні, збуті і поширенні її товарів серед клієнтури. Це торговельні посередники, фірми-агентства, що спеціалізуються на організації товароруху, наданні маркетингових послуг і кредитно-фінансові установи.
Торговельні посередникипідшукують клієнтів і безпосередньо продають товар фірми. Для фірми більш розумно використовувати посередника з розвинутою мережею торгівлі, ніж створювати аналогічну мережу для своєї фірми.
Вибір торговельних посередників - складне завдання, тому що в розвинутому ринку торговельний посередник є зазвичай могутньою фірмою, яка диктує свої умови, і взагалі може не допустити проникнення виробника на деякі

 
 

Цікаве

Загрузка...