WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова товарна політика - Реферат

Маркетингова товарна політика - Реферат

періоду, наводяться розрахунки щодо співвідношення витрати - випуск для визначення економічної ефективності всієї роботи із підтримання якості і встановлення граничних рівнів пов'язаних з цим витрат як в цілому, так і по окремих видах продуктів. Наявність такої програми дає можливість не тільки мати повне уявлення про стан справ на підприємстві в цілому з вирішенням проблеми якості та окреслити відповідні заходи з її вирішення, а й визначити напрямки дій служб і підрозділів у межах їх функцій, сфер взаємодії, які вимагають об'єднання зусиль.
Вирішення проблеми якості в нових умовах в значній мірі залежить від створення відповідної законодавчої бази. Згідно з Декретом КМУ "Про стандартизацію і сертифікацію",прийнятим у травні 1993 р., в Україні створено систему сертифікації продукції УкрСЕПРО, функціонування якої спрямоване на забезпечення належного рівня якості продукції. Ця система базується на поняттях стандартизації і сертифікації продукції.
Стандартизація - ефективний засіб забезпечення сумісності, взаємозамінності, уніфікації, типізації, надійності техніки та інформаційних мереж, норм безпеки та екологічних вимог, єдності характеристик і властивостей якості продукції, робіт, процесів та послуг. Розвиток стандартизації нерозривно пов'язаний з процесом управління якістю виробництва.
Вплив стандартизації на підвищення якості продукції реалізується в основному через: комплексну розробку стандартів на сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектуюче обладнання, інструменти та готову продукцію; встановлення в стандартах єдиних технологічних вимог і показників якості, а також єдиних методів випробувань і засобів контролю.
Стандартизація - одна із форм прояву об'єктивних економічних законів розвитку суспільства, в тому числі закону вартості та закону зростання продуктивності праці. За допомогою стандартизації встановлюють необхідний рівень якості продукції, підвищуючи таким чином споживчу вартість товарів, а через реалізацію інших її методів знижують собівартість продукції, відображаючи тим самим одну з форм прояву закону зростання продуктивності праці.
Стандарт - нормативний документ, розроблений на основі узгодження більшості зацікавлених осіб та прийнятий визнаним органом або затверджений підприємством, в якому встановлюються для загального і багаторазового використання правила, загальні принципи, характеристики, вимоги та методи, які стосуються певних об'єктів стандартизації. Цей документ спрямований на досягнення оптимального ступеня упорядкування в певній сфері діяльності. За допомогою стандартів забезпечується єдність і правильність винаходів, взаємозамінність деталей і вузлів, полегшуються вибір оптимального розмірного ряду і відбір найкращих взірців, організація спеціалізованого виробництва, зменшуються витрати та скорочуються терміни освоєння виробів.
Необхідність достовірної оцінки технічного рівня і якісних показників посилюється в міру все більшого залучення країн до міжнародного поділу праці. Висока вартість контрольних перевірок та випробувань підвищує необхідність взаємного визнання результатів випробувань. Вищий рівень такого визнання - сертифікація, яка гарантує, що продукт (товар чи послуга) відповідає певним вимогам і має задану якість.
Сертифікація - сукупність дій та процедур з метою підтвердження (через сертифікат відповідності або знак відповідності) того, що продукт відповідає певним стандартам або технічним умовам. В залежності від того, хто її здійснює, сертифікація буває трьох видів: самосертифікація (яку проводить сам виробник); сертифікація, яку здійснює споживач; сертифікація, яку проводить третя сторона (спеціалізована організація, незалежна від виробника і споживача). Найбільшу довіру в міжнародній і вітчизняній практиці має сертифікація третьою стороною.
Сертифікація дає можливість реалізувати єдиний підхід до оцінки якості різних об'єктів, гарантує стабільне виготовлення продукції необхідного рівня якості, оскільки охоплює організацію виробництва і власне якість продукції. Сертифікована система якості підприємства дозволяє йому розширювати коло надійних партнерів і підвищувати конкурентоздатність своєї продукції. Сертифікація позитивно впливає на репутацію підприємства. В кінцевому підсумку розвинута національна сертифікація служить інтересам споживача, захищаючи його від низькоякісної, а то й просто шкідливої для його здоров'я продукції.
Принципи керування якістю стандартизовані Міжнародною організацією із стандартизації ИСО (міжнародні стандарти ИСО серії 9000), і, хоча міжнародні стандарти не мають статусу обов'язкових для застосування, практично неможливо стати повноправним цивілізованим учасником ринку (як національного, так і міжнародного), якщо фірма-виготовлювач не створила на своїх виробничих підприємствах систему керування якістю і не одержала сертифікат її відповідності вимогам зазначених вище міжнародних стандартів.
3.Розробка нового продукту
Здатність розробляти і пропонувати нові товари - основна умова виживання фірми в конкурентній боротьбі. Здатність фірми до постійних інновацій і ефективне керування цими процесами є основою її ділової активності.
З погляду маркетингу товар може бути новим як стосовно ринку, так і для самої фірми, а також для галузі.
У першому випадку (стратегія "старий товар - новий ринок") інновація не стосується безпосередньо товару, тому під новим товаром ми будемо мати на увазі або абсолютно новий товар, що не має аналогів, або оновлений існуючий товар.
Товар, що не має аналогів, - це результат освоєння і комерціалізації винаходів (рідко - відкриттів).
Оновлення існуючого товару може бути значним, тобто товар змінюється (удосконалюється) докорінно (нерідко також завдяки винаходу), або без зміни властивостей і характеристик самого товару (шляхом поліпшення зовнішнього оформлення, упакування, колірного рішення і т.п.).
Оновлення товару, що поліпшує його якість і технічний рівень, може бути спрямоване або на задоволення існуючої потреби новим, більш прогресивним способом, або на задоволення нової потреби. Так, винахід способу дистанційного керування став основою інновацій на ринках відео-, аудіотехніки.
Що ж стосується нових потреб, то вони можуть виникнути як унаслідок тих або інших змін у макро- і мікромаркетинговому середовищі (скажімо, епідемії різних хвороб обумовили потребу в одноразових медичних інструментах і матеріалах), так і завдяки тонким маркетинговим дослідженням.
Інновації в товарній політиці неможливі без технологічних нововведень. Фірми, що значно випереджають конкурентів у галузі науково-технічної політики і товарних інновацій, орієнтуються на новітні технології, якими вони постійно замінюють ключові, уникаючи застосовувати стандартні

 
 

Цікаве

Загрузка...