WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова товарна політика - Реферат

Маркетингова товарна політика - Реферат

упакуванні замінює його.
Вивчаючи інформацію, що міститься на упакуванні або етикетці, можна установити ступінь орієнтації виготовлювача товару на споживача: зміст інформації може відображати лише законодавчі вимоги (ім'явиробника, країну походження, термін придатності і номер стандарту) або на додаток до них - докладну інструкцію з використання, застереження від неналежної експлуатації, рецепти приготування страв (для харчових товарів) і т.п. Різниця між першим і другим варіантом очевидна. Слід зазначити також, що інформація мовою приймаючої країни значно підвищує комунікативність упакування.
Комунікативна роль упакування підсилюється його стандартизацією. Об'єктами стандартизації є такі складові упакування, як розмір, колір, форма. Стандартизація разом з тим дозволяє знизити рівень витрат на розробку упакування і маркетинг товару. Важлива сторона створення ефективного упакування - його всебічні випробування: функціональні, естетичні, оглядові, ділерські, споживчі.
Проблемним питанням товарної політики, пов'язаним з упакуванням, є його утилізація. На упакуванні практично всіх товарів, незалежно від їхнього виду, існує різного роду спеціальне маркування, що може вказувати на можливість переробки пакувального матеріалу, на безпеку й економічність упакування і т.п. Багато подібних символів стали міжнародними, а нанесення їх на упакування - обов'язковим.
2. Конкурентоспроможність продукції
Для успіху на ринку необхідно забезпечити конкурентоздатність новинки, про що звичайно піклуються ще на стадії пошуку нових ідей. Конкурентоздатний товар повинен задовольняти запити покупця (потенційного споживача) на більш високому рівні, у більшій мірі відповідати його уподобанням, ніж товари конкурентів або попередні варіанти пропозиції даної компанії. Ступінь задоволення запитів покупців залежить від цілого ряду факторів, що і являють собою фактори конкурентоздатності. Розрізняють:
" технічні фактори, що характеризують технічний рівень і якість товару. Технічний рівень - це технічна досконалість продукту, ступінь втілення в ньому новітніх науково-технічних досягнень. Якість визначається параметрами (показниками), що відповідають певним властивостям товару (міцність, швидкість, естетичні характеристики, безпека, функціональність та ін.);
" техніко-економічні фактори (надійність, матеріалоємність, енергоємність, зручність монтажу і т.д.);
" організаційно-комерційні фактори (ціна, умови платежу, терміни постачання, базисні умови контракту, ефективність маркетингу і реклами, рівень допродажного і післяпродажного сервісу, сертифікація товару та ін.);
" ділову репутацію виготовлювача (постачальника) і характер міжособистісних відносин партнерів (покупця і продавця), що нерідко перетворюються на головні фактори успіху.
Таким чином, аналізуючи конкурентоздатність новинки, варто залучити якнайбільше оцінюваних факторів. Їхній добір повинен базуватися на знанні умов цільового ринку, запитів потенційних покупців, діяльності і пропозицій конкурентів, науково-технічних досягнень у галузі.
Необхідно відзначити, що серед факторів конкурентоздатності важливе місце займають вартісні параметри. На перший погляд здається, що насамперед ціна продажу повинна бути врахована в оцінці конкурентоздатності товару. Але практика показує, що надійніше брати до уваги ціну споживання, що являє собою суму ціни продажу і усіх витрат покупця (користувача) протягом терміну експлуатації (використання) товару. Вони залежать і від рівня якості товару, і від його надійності, і від вартості експлуатації та інших витрат, у той час як ціна продажу далеко не завжди прямо пов'язана з рівнем якості і може бути як завищеною, так і заниженою, що обумовлено ціновою політикою компанії.
Модель ціни споживання готового споживчого виробу може включати: ціну продажу, транспортні витрати, вартість налагодження, вартість упакування і збереження, витрати покупця з навчання персоналу, витрати на відходи у процесі експлуатації, витрати обслуговування, вартість палива (енергії), витрати на ремонт і придбання запасних частин, податки, витрати на утилізацію, вартість страховки.
Ціна споживання сировинного товару складається з ціни придбання і ціни утилізації. Ціна придбання включає ціну продажу і накладні витрати, не пов'язані з переробкою сировини. Ціна утилізації включає вартість енергії, допоміжних матеріалів, заробітну плату персоналу, вартість амортизації.
Установлено, що зниження ціни продажу, як правило, не призводить до підвищення рівня конкурентоздатності, якщо співвідношення ціни продажу і ціни споживання знаходиться в межах 0,05-0,2.
Таким чином, товар буде привабливим для споживача низькою ціною споживання (тобто своєю надійністю, високими експлуатаційними характеристиками та ін.), навіть якщо він дорожчий за конкуруючий, але споживає менше електроенергії, не вимагає ремонту протягом 10-12 років і т.п. (наприклад, телевізор).
Для оцінки або аналізу конкурентоздатності товару найчастіше користуються методом, заснованим на порівнянні якісних (технічних або техніко-економічних) і вартісних параметрів товару.
Зіставленням технічних параметрів оцінюваного і конкуруючого товарів визначають індекс технічних параметрів:
де І т.п - індекс технічних параметрів;
п - кількість параметрів, обраних для оцінки;
D, - коефіцієнт значимості кожного параметра серед
усієї сукупності (п);
qi - відносний показник якості товару, який визначається шляхом ділення числового значення показника якості оцінюваного товару на аналогічний показник конкуруючого товару, обраного для порівняння.
Індекс економічних параметрів (індекс цін) визначають зіставленням цін споживання оцінюваного і конкуруючого товарів.
,
де І е.п. - індекс економічних параметрів (індекс цін);
S1,S2 - ціна споживання оцінюваного і конкуруючого товарів.
Чим вище значення І т.п. (тобто чим більше якісні оцінювані параметри перевершують параметри конкуруючого товару), тим вищий рівень відповідності оцінюваного товару запитам споживача.
Чим вище значення І е.п., тим менше оцінюваний товар відповідає запитам (очікуванням) покупця.
Таким чином, співвідношення цих індексів може характеризувати рівень конкурентоздатності товару К.
Такі розрахунки корисні як для керування конкурентоздатністю в процесі створення нового товару, так і в інших ситуаціях у діяльності фірми (вибір цільового ринку, оптимізація товарного асортименту і т.д.).
Однак варто мати на увазі, що краще оцінювати рівень конкурентоздатності не товару, а пропозиції фірми в цілому, оскільки такий підхід включає аналіз і оцінку організаційно-комерційних та інших факторів конкурентоздатності.
Якість - це, безперечно,

 
 

Цікаве

Загрузка...