WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Зміст, цілі і функції маркетингу - Реферат

Зміст, цілі і функції маркетингу - Реферат


РЕФЕРАТ
На тему:
Зміст, цілі і функції маркетингу
План
1. Сутність маркетингу і його визначення
2. Принципи і функції маркетингу
1. Сутність маркетингу і його визначення
Термін "маркетинг" походить від англійського "market" (ринок) і означає діяльність у сфері ринку збуту. Однак маркетинг як система економічної діяльності - більш широке поняття.
Головне в маркетингу - двосторонній і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація на них виробництва, адресність продукції, що випускається. З іншого - активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і запитів покупців.
У промислово розвинутих країнах запити покупців є головною рушійною силою економіки. Оскільки навіть праця робітника найвищої кваліфікації з виготовлення дуже потрібного суспільству виробу може виявитися в кінцевому підсумку непродуктивною тільки тому, що продукт не знайшов свого покупця, не потрапив до кінцевого споживача. Таке може статися з тієї причини, що потенційний споживач не знав про існування потрібного йому виробу або про місце, де його можна придбати. Пов'язати виробника і споживача, допомогти їм знайти один одного і тим самим зробити працю першого по- справжньому продуктивною - в цьому, власне, і полягає основна мета будь-якої маркетингової діяльності.
Отже, маркетинг - це поєднання строгої науки і мистецтва ефективної роботи на ринку. Уперше цей термін з'явився в 1902 р. у США, а через 20 років цим терміном користувалися вже в багатьох країнах світу.
Маркетинг - поняття складне, динамічне, багатопланове, і це пояснює неможливість в одному універсальному визначенні дати повну характеристику, адекватну його сутності, принципам і функціям. Висунуто вже близько 2000 визначень, кожне з яких розглядає ту або іншу сторону маркетингу або робить спробу його комплексної характеристики.
Американські спеціалісти вважають, що маркетинг - це система взаємодії в бізнесі, розроблена для здійснення планування, установлення цін, стимулювання збуту і поширення товарів і послуг організаціям і приватним особам.
Провідний американський вчений-маркетолог Ф. Котлер дає наступне визначення маркетингу:
Маркетинг - це соціальний і управлінський процес, спрямований на задоволення запитів і потреб як індивідів, так і груп споживачів за допомогою створення, пропозиції й обміну товарів.
Деякі автори, використовуючи визначення маркетингу, дане Ф. Котлером, у той же час вважають, що:
маркетинг - це система поглядів, функція координації різних аспектів комерційної діяльності, комплекс взаємозалежних елементів ділової активності, філософія бізнесу, спрямована на пом'якшення криз надвиробництва, нарешті, процес збалансування попиту та пропозиції.
Ми будемо розглядати маркетинг як ринкову концепцію керування виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємств, спрямовану на вивчення ринку і конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них вироблених товарів і послуг, а також на формування і стимулювання купівельного попиту з метою обґрунтованого прийняття рішень і планового розширення продажів, завоювання певної частки на ринку й одержання прибутків.
Робити те, що продається, а не продавати те, що виробляється, - основне гасло маркетингового підходу до керування науково-технічним прогресом, виробництвом і збутом. Тобто перш ніж почати виробництво, підприємство повинно провести детальне вивчення потреб конкретних споживачів і відповідно до отриманих даних розробити, доробити або удосконалити товар і потім вийти з ним на ринок.
Розглядаючи маркетинг із цих позицій, сформулюємо його визначення в такий спосіб:
Маркетинг - це цілісна концепція управлінської діяльності фірми, що характеризується єдиною системою принципів, цілей і функцій і забезпечує створення, виробництво та збут товарів, що відповідають існуючому і особливо потенційному попиту конкретних споживачів.
Вихідною ідеєю, що лежить в основі маркетингу, є ідея людських потреб, де під терміном "потреба" розуміється відчуття нестачі людиною чого-небудь. Потреби людей різноманітні і складні. Це і фізичні потреби в їжі, одязі, теплі, безпеці, і соціальні потреби в духовній близькості, впливі і прихильності; і особисті потреби в знаннях і самовираженні. Вони є похідними складної природи людини.
Друга вихідна ідея маркетингу - запит, або побажання.
Запит - це потреба, що прийняла специфічну форму відповідно до культурного рівня й особистості індивіда.
Для задоволення потреб виробники починають цілеспрямовані дії для стимулювання бажання мати товари. Маркетолог не створює потребу, вона вже існує. Так, наприклад, виробник інформаційних систем може вважати, що споживачу потрібна його інформаційна система, у той час як насправді споживачу потрібна інформація. Потреби людей безмежні, а от ресурси для їхнього задоволення обмежені. Тож людина буде вибирати ті товари, які доставляють їй найбільше задоволення в рамках її фінансових можливостей.
Попит - це запити, підкріплені купівельною спроможністю. Неважко визначити попит конкретного суспільства в конкретний момент часу. Однак попит - показник недостатньо надійний, тому що він змінюється. На зміну вибору впливають і зміни цін, і рівень доходів. Людина вибирає товар, сукупність властивостей якого забезпечує їй найбільше задоволення за дану ціну, з урахуванням своїх специфічних потреб і ресурсів.
Людські потреби і запити задовольняються товарами. Під товаром ми будемо розуміти те, що може задовольнити потребу або запит і пропонується ринку з метою привертання уваги, придбання, використання або споживання.
Виробники товару повинні відшуковувати споживачів, яким вони хочуть запропонувати товар, з'ясовувати їхні потреби, а потім створювати товар, який може найповніше задовольнити ці потреби.
Обмін - це основне поняття маркетингу як наукової дисципліни. Маркетинг тільки тоді має місце, коли люди вирішують задовольнити свої потреби і запити за допомогою обміну. Обмін - це акт одержання від кого-небудь бажаного об'єкта з пропозицією чого-небудь натомість.
Для здійснення добровільного обміну необхідне дотримання п'яти умов:
1. Сторін повинно бути як мінімум дві.
2. Кожна сторона повинна мати що-небудь, що могло б представити цінність для іншої сторони.
3. Кожна сторона повинна бути

 
 

Цікаве

Загрузка...