WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

різних українських виробників кондитерської продукції до перелічених негативних факторів у майбутньому також буде різною.
Загалом, кондитерська галузь в Україні є однією з галузей, які найшвидше зростають. Зростання досягається за рахунок розширення внутрішнього попиту
та забезпеченості країни основною сировиною. Особливістю цієї галузі є повна
орієнтація виробництва на кінцевого споживача. Так, у структурі споживання (і
відповідно виробництва) кондитерської продукції стабільно переважає борошняниста продукція, зокрема, печиво та вафлі. Імпорт кондитерських виробів в Україні є незначним, у його структурі найбільшу питому вагу мають вироби з шоколаду, які надходять переважно з Росії. Експорт кондитерської продукції у понад 10 разів перевищує обсяги імпорту і орієнтований переважно
на країни СНД, зокрема, Росію та Казахстан. Однак, ці країни протягом останніх років регулярно застосовували різні торговельні обмеження щодо кондитерської продукції, виготовленої в Україні, особливо карамелі, яка становить понад 75% експорту цукристої групи. Такі тенденції зберігатимуться і у майбутньому, так 12.10.2005 року Російська Федерація ухвалила рішення про чергове введення митних тарифів на імпорт кондитерських виробів. Разом із цим, великі українські кондитерські кампанії мають змогу зберегти російський ринок, оскільки володіють кондитерськими фабриками на території цієї країни. Тому, на сьогоднішній день основною загрозою для збереження наявних темпів росту виробництва кондитерської галузі (понад 15% на рік) є очікуване збільшення цін на основну сировину: цукор та борошно. Разом із цим, вартість цих видів сировини підпадає державному регулюванню, що може нівелювати зазначений ризик.
2.2. Аналіз господарської діяльності ТзОВ "Маневр"
Назва організації: ТзОВ "Маневр".
Місцезнаходження товариства: 284000 м.Івано-Франківськ, вул.Торгова,1.
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку, штамп, печатку, фірмовий знак.
Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до закону України "Про господарські товариства", Господарського кодексу України та інших нормативно-законодавчих актів, Статуту та Установчого договору.
Товариство з установленому порядку може відкривати Філіали, вступати в договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за і і межами по створенню об'єднання з правом юридичної особи (трестів, консорціумів тощо) як безпосередньо, так і через представників.
Предметом діяльності товариства згідно Статуту є:
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів в тому числі комісійна торгівля;
- виготовлення товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;
- виготовлення будівельних матеріалів;
- будівництво, будівельні, монтажні та ремонтні роботи;
- організація автостоянок та торгівля автомобілями і запасними частинами;
- оптова та роздрібна торгівля медикаментами,та медичним обладнан-ням (при наявності ліцензій);
- туристичні послуги (при наявності ліцензії);
- готельні послуги (готелі, кемпінги, мотелі);
- виробництво, закупка та перереробка сільськогосподарської продукції (м'яса, шкіри, овочів тощо);
- матеріально-технічне забезпечення підприємств, організацій, установ;
- транспортні перевезення вантажів та пасажирів в Україні та за її межами;
- транспортно-експедиційні послуги;
- пункт обміну валют при наявності агентської угоди з уповноваженим банком.
Вищим органом товариства є збори учасників, що складаються з учасників товариства або їх представників. До компетенції зборів учасників товариства відноситься вирішення таких питань:
- визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- внесення змін та доповнень до Статуту та Установчого договору, пи-тання уступки частки, зміни Учасників або прийняття нових учасників;
- призначення та відкликання Генерального директора;
- прийняття рішень про відкриття філій, представництв, дочірніх підприємств, вступ до асоціацій та інших господарських структур;
- прийняття рішень про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;
- порядок розподілу прибутку, визначення джерел покриття збитків;
- умови оплати праці посадових осіб товариства;
- інші питання передбачені чинним законодавством.
Джерелами формування майна товариства крім статутного фонду також є:
а) доходи, одержані від реалізації продукції та інших видів господарської діяльності, передбаченої статутом;
б) кредити банків та інших матеріальних надходжень, пожертвувань;
в) інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.
Порядок використання прибутку визначається самостійно товариством за підсумками діяльності за рік, квартал або місяць. Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на зборах засновників.
Товариство здійснює всі платежі і відрахування, передбачені чинним законодавством. У товаристві крім Статутного Фонду створюються такі Фонди:
- резервний Фонд у розмірі 25% Статутного Фонду;
- Фонд розвитку виробництва;
- Фонд матеріального заохочення і соціального розвитку;
- інші Фонди.
Спискова чисельність працівників товариства становить 312 чоловік. Для забезпечення діяльності фірма залучає до роботи громадян на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм співробітництва, що регулюють відносини працівника з організацією.
Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з потреб ринку та необхідності забезпечення отримання прибутку.
На сьогодні основним видом діяльності ТзОВ "Маневр" є дистрибуційна діяльність. Товариство успішно функціонує на ринку продовольчих товарів Івано-Франківської області. ТзОВ "Маневр" є дистриб'ютором ЗАТ "Nestle-Світоч" та ЗАТ "Чумак", тобто здійснює збут їх продукції від їх імені, але за власний рахунок. Для реалізації продукції цих виробників керівництвом товариства відкрито мережу магазинів (4 магазини), що забезпечило позитивні результати господарської діяльності ТзОВ "Маневр".
Результатом фінансово-виробничої діяльності підприємства є його фінансовий стан, що служить показником фінансовоїконкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами. Постійний аналіз фінансового стану необхідний для забезпечення певної стійкості на ринку.
Аналіз фінансового стану товариства розпочнемо із загальної оцінки за даними балансу. Оцінювання балансу починається з експрес-аналізу, основним етапом здійснення якого є читання балансу, зокрема, встановлення зміни валюти балансу за період, що аналізується (2004-2006р.р.).
У 2004р. валюта

 
 

Цікаве

Загрузка...