WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

мають краще розв'язання [1, с.98].
В процесі підготовки, реалізації та контролю більшості стратегічних і технічних підприємницьких рішень виникає необхідність у проведенні первинних досліджень, якими є тільки що отримана інформація для розв'язання конкретної проблеми або питання, що досліджується.
Первинні дані мають такі принципові переваги:
· збираються у відповідності з поставленим завданням (одиниці виміру і ступінь деталізації відповідають поставленим цілям компанії; дані найбільш свіжі, застаріла інформація не використовується і не збирається);
· всі результати доступні компанії, яка може забезпечити їх секретність для конкурентів;
· методологія збирання даних відома і контролюється компанією;
· відсутня розбіжність в даних з різних джерел;
· надійність може бути визначена (якщо є бажання);
· якщо вторинна інформація не відповідає на всі питання, то збір та аналіз первинних даних - єдиний спосіб одержати необхідних даних.
Недоліки первинних даних:
· збір первиних даних може зайняти багато часу (наприклад, щоб забезпечити необхідну точність результатів пробного маркетингу, може знадобитися більше ніж шість місяців);
· пов'язані з великими витратами;
· деякі види інформації не можуть бути отримані (наприклад дані перепису);
· підхід компанії може носити обмежений характер [6, с.136].
Існує певна концепція маркетингової інформаційної системи - МІС активно взаємодіє із зовнішнім середовищем. Її структура включає зазвичай такі підсистеми: збір, обробку, аналіз та дослідження інформації; всю інформація, яка здобувається системою і використовується для здійснення функцій управління маркетингом. Усі блоки системи пов'язані через прийняття рішень і комунікацію. Потоки інформації, що надходять до менеджера з маркетингу, допомагають йому в плануванні, реалізації всіх маркетингових заходів, у виконанні функцій контролю за здійсненням маркетингових планів. Зворотні потоки в напрямку ринку складаються з маркетингових заходів та інших комунікацій.
Формують маркетингову інформаційну систему чотири складові (рис.1.3).
Рис.1.3. Концепція маркетингової інформаційної системи
Система внутрішньої звітності підприємства дає змогу стежити за показниками, які відображають рівень поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних показників, рух готівки, дані про дебіторську та кредиторську заборгованість, інші показники внутрішньої звітності. Перелік внутрішньої інформації визначають служби маркетингу і затверджує керівництво фірми.
Інформація, джерела якої перебувають за межами фірми, належить до зовнішньої. Система збирання поточної зовнішньої маркетингової інформації - це комплекс джерел і процедур, які застосовують для отримання щоденної інформації про події, що відбуваються на ринку. За способом отримання інформація може бути платна та безкоштовна. Джерела: книжки, газети, журнали, спеціальні публікації, бесіди з покупцями, постачальниками, посередниками, співробітниками самого підприємства чи його конкурентів, інформація спеціалізованих агентств.
Система маркетингових досліджень дає змогу оперувати інформацією, отримання якої потребує проведення окремого дослідження.
Підприємство може проводити МД власними силами, а також отримати результати досліджень, замовляючи їх спеціалізованим фірмам.
Система аналізу маркетингової інформації охоплює прогресивні засоби для аналізу даних і проблемних ситуацій. Це статистичні методи та математичні моделі, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію та прийняти найоптимальніші маркетингові рішення. Вона складається зі статистичного банку і банку моделей, банку (бази) даних.
1. Статистичний банк - сукупність сучасних статистичних методів обробки інформації, які дають змогу відокремити найважливішу інформацію (регресійний аналіз, кореляційний аналіз, факторний аналіз, дискримінаційний аналіз). Функцією статистичного банку аналітичної системи маркетингу є обробка статистичних даних, їх аналіз та узагальнення.
2. Банк моделей - це набір математичних моделей, які допомагають менеджеру з маркетингу приймати найоптимальніші маркетингові рішення. Кожна модель складається із сукупності взаємозалежних змінних, які відображають певну реальну систему. Розроблено чимало моделей, які полегшують прийняття маркетингових рішень.
3. База (банк) даних - це маркетингова інформація, згрупована за певними ознаками і представлена у зручному для користувачів вигляді. Наявність таких баз даних суттєво скорочує час пошуку інформації і полегшує її використання [17, с.32].
Створивши на підприємстві МІС потрібно, щоб зібрана інформація стосувалась конкретної цільової групи.
1.3. Теоретичні основи техніки маркетингового дослідження
Маркетингові дослідження можна визначити як повний і об'єктивний збір та аналіз інформації, пов'язаної з вирішенням маркетингових проблем. Це специфічне джерело інформації для вирішення маркетингових проблем, покликане забезпечити повноту, адекватність інформації тим рішенням, які належить прийняти.
Найважливішими напрямками маркетингових досліджень є:
" Визначення цілей;
" Вирішення проблеми;
" Сприяння розвиткові підприємства.
Визначення цілей. Дослідження ринку часто використовують для орієнтації. З допомогою результатів маркетингового дослідження можна оцінити обсяг ринку, визначити сегмент, потенційних споживачів і на основі цієї інформації встановити цілі для розширення або скорочення діяльності, сформувати план продаж .
Вирішення проблеми. Коли визначена проблема або наявна проблемна ситуація, то маркетингові дослідження є засобом для аналізу цієї проблеми і її причини, а також для пошуку шляхів вирішення існуючих проблем.
Найбільш розповсюдженими проблемами є:
- незадовільний рівень доходів;
- зниження попиту і збуту;
- неможливість задоволення попиту;
- сильна конкуренція.
Сприяння розвиткові підприємства. Дослідження ринку показують, чому і з якої причини споживач віддає перевагу, як здійснює вибір. Тому їх можна використовувати для визначення стратегії розвитку, досягнення найбільш вигідного рівня цін, поведінки на ринку з врахуванням існуючої конкуренції [1, с.123].
Організація маркетингових досліджень передбачає необхідність прийняття рішень за наступними складовими (рис.1.4.)
Рис. 1.4. Процес маркетингового дослідження
Цілі дослідження - це те, для чого проводиться дослідження, тобто - те, що ми хочемо отримати від виконання дослідження. З визначення цілей і починається дослідницький процес.
Основними правилами при постановці цілей і їх визначенні є:
1. Формування конкретних досліджень.
2. Уникнення глобальних задач.
3. Встановлення цілей відповідно до сьогоднішніхпроблем.
4. Дотримання простих формулювань.
5. Уникнення наперед сформульованих вирішень проблеми.
6. Вибірка зі списку найважливіших задач.
7. Письмове викладення цілей і задач, бажано у формі офіційного документу - плану досліджень.
8. Забезпечення цими

 
 

Цікаве

Загрузка...