WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

фактори мікросередовища необхідно вважати відносно контрольованими.
Функціонуючи на ринку, фірма є відкритою системою, оскільки у процесі діяльності їй доводиться налагоджувати зв'язки з багатьма іншими організаціями, установами, закладами та групами людей.
Мікросередовище досліджують у таких напрямках:
- дослідження ринку, як такого;
- вивчення споживачів;
- вивчення фірмової структури ринку (конкуренти, посередники, постачальники).
При доборі постачальників враховують безліч факторів, що складають їх імідж (якість сировини, дотримання термінів поставок, застосування передових технологій, ціна сировини), а також розташування постачальника, необхідність перетину кордонів, політичну ситуацію в країні, ймовірність природних катаклізмів, інших форс-мажорних обставин поставок. На фірмах розробляють певні підходи щодо добору постачальників, за якими фірми намагаються уникати постачальників-консерваторів з низьким іміджем. Закордонних постачальників обирають за умови очевидного лідерства в галузі, прийняття умов поставки, зокрема, якості, ціни та інших характеристик сировини або комплектуючих, які належить закупити.
Споживачі фірми - це окремі особи, домогосподарства. Фірми, які купують товари фірми, здійснюють повторні купівлі. Залежно від сфери функціонування фірми або товару, який вона продукує та продає, та покупців, на яких вона орієнтується, вирізняють клієнтів різних типів. Тому фірма повинна розмежовувати типи клієнтурних ринків: міжнародний ринок, ринок проміжних покупців, ринок виробників та ринок остаточних споживачів, регулюючи обсяги продажу власних виробів на кожному з них, добираючи ефективні методи вивчення і дослідження цих ринків, будуючи свою виробничу та маркетингову програму, відповідно до специфіки кожного типу ринку.
Вивчення споживачів проводиться з таких напрямів:
- вивчення ставлення споживачів до компанії;
- вивчення ставлення споживачів до певної марки товару;
- вивчення рівня задоволення споживачів;
- вивчення прихильності до товарних марок;
- вивчення намірів споживачів;
- вивчення процесів прийняття рішень про купівлю;
- вивчення поведінки під час та після купівлі;
- вивчення мотивацій;
- сегментування ринку.
Маркетингові посередники - юридичні та фізичні особи, які допомагають компанії просувати, розподіляти та продавати товари на ринку. До них належать:
1. торговельні посередники - допомагають підприємству знайти покупців та/або безпосередньо продавати їм товари;
2. фірми-спеціалісти з питань організації руху товарів - допомагають підприємству створювати запаси своїх виробів та просувати їх від місця виробництва до місця призначення (склади, транспортні підприємства тощо);
3. агентства, які надають маркетингові послуги - до них належать рекламні агентства, маркетингові дослідницькі фірми, різні консультативні фірми, видавництва;
4. кредитно-фінансові установи - допомагають підприємству фінансувати операцію купівлі/продажу товарів, беруть на себе страхування цих угод тощо [3, с.98].
Конкуренти - невід'ємний елемент системи маркетингу. Конкуренте оточення не може зводитися лише до міжфірмової конкуренції. Також існує конкуренція інших видів:
1. бажання-конкуренти - бажання, які споживач може прагнути задовольнити;
2. товарно-родові конкуренти - різноманітні шляхи задоволення конкретного бажання;
3. товарно - видові конкуренти - різновиди однієї категорії товару, які здатні задовольнити конкретне бажання покупця;
4. марки-конкуренти - різноманітні марки одного і того самого виду товару, що їх виготовляють підприємства-конкуренти.
Контактні аудиторії - будь-яка група, яка проявляє реальний чи потенційний інтерес до організації або може справити на неї певний вплив. До них належить:
Фінансові кола - впливають на здатність підприємства забезпечити себе капіталом (банки, інвестиційні компанії, брокерські фірми, акціонери підприємства);
1. Контактні аудиторії засобів інформації - допомагають привертати увагу громадськості та споживачів підприємства до його діяльності;
2. Контактні аудиторії державних закладів - впливають на діяльність через державне регулювання підприємницької діяльності і в такий спосіб координують маркетингові рішення фірми;
3. Громадські організації - належать до небажаних контактних аудиторій, увагу яких підприємство намагається не привертати, проте змушене з ними рахуватися;
4. Місцеві контактні аудиторії та широка громадськість - хоча і не діють стосовно підприємства як громадські організації , проте фірми зацікавлені у формування свого позитивного іміджу серед широкого загалу;
5. Внутрішні контактні аудиторії - складаються з власних робітників підприємства, управителів, членів ради директорів, іншого персоналу і також потребують до себе великої уваги [17, с.27-28].
Усі розглянуті елементи мікросередовища формують так зване мікрооточення підприємства, яке, в свою чергу, функціонує у межах значного за обсягом і впливом макросередовища. До нього відносяться демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні та фактори культурного оточення.
Фактори макросередовища - це ті сили, які не підлягають контролю з боку підприємства. Фірма повинна ретельно стежити за всіма змінами макросередовища і пристосовувати свою діяльність до цих змін.
У демографічному аспекті важливими факторами є зміна чисельності населення, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, міграція населення та інше.
В економічному аспекті на прийняття маркетингових рішень впливають не лише кількісний та якісний склад споживачів, а їхня купівельна спроможність; її в свою чергу, зумовлюють економічні спади, рівень безробіття, зміни цін, заощадження населення, умови одержання кредитів. Із зростанням доходів зростає попит на предмети тривалого користування, а частка витрат на харчування відносно зменшується.
Вплив факторів природного середовища особливо відчутний на сучасному етапі. Дефіцит деяких видів сировини і зростання в зв'язку з цим вартості енергії, збільшення забрудненості довкілля призвели до рішучого втручання урядів багатьох країн світу у процес раціонального використання та відтворення природних ресурсів, що передбачає контролювання підприємницької діяльності з боку держав.
Фактори науково-технічного середовища зумовлюють якісні зміни в технології виробництва основних фондів та сировини, появу нових товарів на ринку. Своєчасне врахування нових тенденцій і досягнень науково-технічного прогресу надає підприємству нові можливості розширення його діяльності.
На маркетингові рішення значною мірою можуть впливати події, які відбуваються в політичному середовищі. Необхідно добре знати та вміло застосовувати положення основних законів та законодавчих актів, що стосуються інтересів підприємства, споживачів та суспільства загалом.
Фактори культурного оточення враховують духовний розвиток окремих людей і суспільства. Кожне підприємство повинно враховувати рівень

 
 

Цікаве

Загрузка...