WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

самост. вивч. дисципліни. - К.: КНЕУ, 1999.
19. Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 200 с.
20. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу: Навч. Посібник, 2001.- 296 ст.
21. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2001. - 200 с.: іл. - Бібліогр.: с. 198-199.
22. Ромат Е. В. Реклама. - СПб.: Питер, 2004. - 176 с.: ил. - (Серия "Краткий курс").
23. Скибінський С.В. Математико-статистичні прийоми аналізу матеріалів соціологічного дослідження. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993. - 26с.
24. Скибінський С.В. Обробка матеріалів соціологічного дослідження (табличний та графічний методи). Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1993.-18с.
25. Скибінський С.В. Анкета - основний інструмент соціологічного дослідження на ринку товарів і послуг. Текст лекції. - Львів: ЛТЕІ, 1994.-21с.
26. Скибінський С.В. Компонування анкети соціологічного дослідження. Текст лекції.- Львів: ЛТЕІ, 1994.- 20с.
27. Старостіна А. О., Черваньов Д. М., Зозульов О. В. Маркетинг: Навч. посіб. К.: Знання - Прес, 2002. - 191 с.
28. Титоренко Г. А. М. Информационные технологии маркетинга: Учеб. для вузов. . К.: Знання - Прес, 2001.- 335 ст.
29. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 214 с.
АНОТАЦІЯ
Висвітлена суть і складові маркетингової інформаційної системи підприємства. Детально проаналізовано стан ринку кондитерських виробів України. Здійснено аналіз маркетингової діяльності ТзОВ "Маневр".
Розглянуто вплив факторів мікро- та макросередовища на діяльність ТзОВ "Маневр". Досліджено поведінку організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції. Подано раціональні пропозиції щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ "Маневр".
ANNOTATION
The main point and the main parts of the marketing information system. The analysis of the marketing activitis of the firm "Manevr". Also we analysed the Ukrainian market of confectionaries.
Influence of factors of micro- and macroenvironment had been examined on activity of the firm "Manevr".
Behaviour of consumer's organization during confectionary production buying had been examined. The rational proposals of improving informational system of marketing had been supplied of the firm "Manevr".
Маркетингова інформаційна система ТзОВ "Маневр" є недосконалою. Оскільки, інформація, яка є на фірмі розпорошена, частково знаходиться (внутрішня звітність) у бухгалтерії, відділі транспортування та складування продукції та в торговому відділі, частково (зовнішня інформація) у відділі "Nestle-Світоч". Маркетингових досліджень підприємство не проводило, і повний аналіз маркетингового середовища не здійснювало.
№ Вид інформації Відповідальний за збір інформації Доступ до інформації
1 Фінанси фірми, витрати обертання і прибуток бухгалтерія директор
2 Чисельність і склад працівників, оплата, праці, продуктивність праці відділ кадрів, бухгалтерія директор
3 Оптовий і роздрібний продаж продуктів відділ "Nestle-Світоч" бухгалтерія
4 Товарні запаси відділ транспортування та складування продукції відділ "Nestle-Світоч"
5 Інформація про ціни бухгалтерія відділ "Nestle-Світоч"
6 Інформація про організації-споживачів відділ "Nestle-Світоч" директор, бухгалтерія
7 Регiональнi особливостi стану кондитерського ринку відділ "Nestle-Світоч" директор
8 Загальна інформація про конкурентів відділ "Nestle-Світоч" директор
У будь-якої фірми існує внутрішня звітність, що відбиває показники поточного збуту, суми витрат, обсяги матеріальних запасів, прямування готівки, дані про дебіторську і кредиторську заборгованість. Застосування ЕОМ дозволило фірмам створити чудові системи внутрішньої звітності, спроможні забезпечити інформаційне обслуговування усіх своїх підрозділів.
Зібрана інформація повинна полегшувати ухвалення рішення керуючим по марочних товарах про розмір асигнувань на рекламу, дозволяє знати дані про число людей, вже інформавоних про марку, знати розміри рекламних бюджетів і стратегічні установки конкурентів, відносну ефективність реклами в комплексі заходів для стимулювання і т.п.
Керівники збирають зовнішню поточну маркетингову інформацію, читаючи книги, газети і спеціалізовані видання, проводячи бесіди з клієнтами, постачальниками, дистрибьюторами й іншими особами, що не відносяться до штатних робітників фірми, а також обмінюючись даними з іншими керівниками і співробітниками самої фірми. Добре організовані фірми приймають додаткові заходи, щоб підвищити якість і збільшити кількість зовнішньої поточної інформації що збирається. По-перше, вони навчають і заохочують своїх продавців фіксувати події, що відбуваються, і повідомляти про них. Адже торгові агенти - це "очі і вуха" фірми. Вони знаходяться у винятково вигідному положенні для збору зведень, яких не одержиш ніякими іншими методами.
По-друге, фірма заохочує дистриб'юторів, роздрібних торговців і інших своїх союзників передавати їй важливі зведення. У деяких фірмах спеціально призначають спеціалістів, відповідальних за збір зовнішньої поточної маркетингової інформації. Зокрема, фірми висилають на місця так називаних "мнимих" покупців, що стежать за персоналом роздрібу. Про конкурентів можна багато чого дізнатися:
а) набуваючи їхні товари;
б) відвідуючи "дні відкритих дверей" і спеціалізовані виставки;
в) читаючи що публікується ними у звіти і будучи присутнім на зборах акціонерів;
г) проводячи бесіду з колишніми і теперішніми службовцями конкуруючих організацій, їхніми ділерами, дистрибьюторами, постачальниками, і агентами по фрахтовым операціях;
д) збираючи їхню рекламу;
е) читаючигазети і документи фахових асоціацій.
По-третє, фірма купує зведення в сторонніх постачальників зовнішньої поточної інформації. Для одержання підбирань реклами конкурентів, зведень про їхні витрати на рекламу і використовувані ними засобив реклами, удають до платних послуг бюро вирізок.
По-четверте, ряд фірм мають спеціальні відділи по збору і поширенню поточної маркетингової інформації. Співробітники цих відділів допомагають керуючим в оцінці інформації , що знову надходить. Подібні служби дозволяють різко підвищити якість інформації, що надходить до керуючих по маркетингу.
Система маркетингових досліджень.
Визначені ситуації керуючим по маркетингу потрібно вивчати докладно. Найчастіше керуючі не можуть чекати надходження інформації частками. Деякі ситуації потребують проведення формального дослідження. А оскільки в керуючого немає, як правило, ні часу, ні уміння для одержання такої інформації власними силами, проведення формального маркетингового дослідження потрібно замовляти.
Маркетингові дослідження - систематичне визначення кола даних, необхідних у зв'язку зі стоячою перед фірмою маркетинговою ситуацією, збір, аналіз і звіт про результати.
Фірма може замовити проведення маркетингових досліджень декількома засобами. Дрібна фірма може

 
 

Цікаве

Загрузка...