WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.
ТзОВ "Маневр" на ринок Івано-Франківської області просуває майже увесь наявний асортимент продукції ЗАТ "Nestle-Світоч". ТзОВ "Маневр" просуває продукцію, для виробництва якої використовується лише високоякісна сировина, передові технології, найсучасніша упаковка, широко застосовується велика кількість різних смачних та поживних наповнювачів для цукерок.
Ціни на продукцію ТзОВ "Маневр" формує виходячи із цін виробника та знижок, які він надає, враховуючи норму прибутку, яку підприємство закладає, при цьому норма прибутку є різна. Коли продукцію продають у фірмових магазинах, то надбавка до собівартості товару складає 15%, коли продукцію продають гуртом іншим магазинам, підприємствам, то надбавка до собівартості товару складає 10%. Продаючи продукцію гуртом, ТзОВ "Маневр" своїм клієнтам надає наступні знижки, а саме при придбанні 1тонни і більше продукції - 2%, при продажі за готівку від 5000 до 10000 грн. - 1%, при попередній оплаті від 1000 до 5000 грн. - 1%.
По Україні загалом ЗАТ "Nestle-Світоч" в 2005 році займає 14, 3% ринку, в Івано-Франківській області близько 50% ринку, це завдяки діям ТзОВ "Маневр", який розповсюджує продукцію даної фірми в цій області.
З метою удосконалення маркетингової інформаційної системи, підприємству слід створити базу даних, яка б містила інформацію про ціни, товари, конкурентів, споживачів. Така база даних формувалася б за допомогою інформації, яку б надавали бухгалтерія, відділ "Nestle-Світоч", торговий відділ, відділ транспортування та складування продукції та супервайзер. Метою створення бази даних полягає в тому, щоб забезпечити виконання ведення договiрної документацiі, облiку, аналiзу, прогнозування, планування та регулювання маркетингової дiяльностi ТзОВ "Маневр". Створена база даних дасть можливість отримання узагальнюючих характеристик по всьому колу показникiв, застосування засобiв моделювання економiчних процесiв, обробки i врахування експертних оцiнок ринкових ситуацiй для прогнозування i планування маркетингової дiяльностi, оперативного одержання звiтної та аналiтичної інформацiї, графiчного вiдображення отриманих результатiв, розрахункiв.
Удосконалення маркетингової інформаційної системи неможливе без дослідження факторів маркетингового середовища. В 3 розділі було досліджено вплив факторів мікросередовища та сил макросередовища. При аналізі факторів маркетингового середовища підприємства застосували методику складання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого фактора маркетингового середовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як доброчинного (вектор зі знаком "+") чи негативного (вектор зі знаком "-"). В якості групи експертів виступали співробітники фірми (менеджмент і рядовий персонал), клієнти компанії. Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожному окремому фактору.
Аналіз проблем і можливостей, вибір альтернатив при аналізі факторів маркетингового середовища дав змогу сформулювати ціль маркетингового дослідження: глибше вивчення поведінки організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції в Івано-Франківській області.
Аналізуючи отримані дані маркетингового дослідження, встановлено що продукція, яку продає ТзОВ "Маневр" є досить відомою на ринку, при цьому організації-споживачі, купуючи дану продукцію, закуповують і продукцію конкурентів.
Що стосується рівня якості продукції, то 59% опитаних, були задоволені рівнем якості, 27% не зовсім задоволені, 14% взагалі не задоволені якістю кондитерської продукції. Це говорить, про те, що якість пропонованих кондитерських виробів падає у зв'язку із зміною власника торгівельної марки "Світоч". При цьому 22% опитаних відносять продукцію "Світоч" до низькоякісної, що продається за завищеними цінами. Оскільки ціна є дуже важливою при виборі кондитерських виробів, 36% респондентів так вважають, і 19% респондентів змінили б постачальника кондитерської продукції при піднятті цін (в межах 21-30%, 27% респондентів замінять постачальника, а при зростанні більше 30% - 36%), відповідно слід змінювати чи корегувати цінову діяльність і фірми "Світоч" і ТзОВ "Маневр".
Що стосується обслуговування клієнтів, то майже 40% не зовсім задоволені ним, 20% опитаних бажають підвищення оперативності дій, 27%-надання знижок для постійних клієнтів, 36%- побажали зниження ціни.
Рекомендації, які були внесені для удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ "Маневр" охоплювали такі пункти:
1. побудова бази даних, яка містила б всю інформацію про конкурентів, товари, ціни, споживачів. Формували б цю базу бухгалтерія, відділ "Nestle-Світоч", торговий відділ, відділ транспортування та складування продукції та супервайзер;
2.врахування факторів маркетингового середовища при побудові бази даних;
3.дослідження поведінки організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: Информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.
2. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 119с.
3. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. - Київ: Лібра, 2002. - 712с.
4. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. - М: Форум, 1996.- 100с.
5. Голиков Е. А. Маркетинг и логистика: Учеб. пособие. - М.: Издат. дом "Дашков й К°", 1999.
6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:Финпресс, 2000. - 464 с.
7. Дайан А., Букерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг.- М.: Экономика, 1993.
8. Диксон П. Управление маркетингом: Пер. с англ. - М.: ЗАО "Изд-во БИНОМ", 1998.
9. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг. - М.: Высш. шк., 1995.
10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. - метод., посібник для самост. вивч. дисципліни. - К: КНЕУ, 2000.
11. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. - К.: КНЕУ, 2001. - 240 с.
12. Корінєв В. Л. Цінова політика підприємства. - К: КНЕУ, 2001.
13. Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент /Пер. с англ. под ред. Л. А. Волковой, Ю. Н. Каптуневского. - СПб.: Питер, 2000.
14. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг. - К.: КНЕУ, 1998.
15. Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг. - СПб.: Наука, 1996.
16. Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. - К.: КНЕУ, 1998.
17. Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л. А. Мороз.- 2-е вид. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно - видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ +" Інститут післядипломної освіти), "Інтелект - Захід" 2002. - 244 с.
18. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.- метод, посібник для

 
 

Цікаве

Загрузка...