WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

забезпечити виконання ведення договiрної документацiі, облiку, аналiзу, прогнозування, планування та регулювання маркетингової дiяльностi ТзОВ "Маневр". Створена база даних дасть можливість отримання узагальнюючих характеристик по всьому колу показникiв, застосування засобiв моделювання економiчних процесiв, обробки i врахування експертних оцiнок ринкових ситуацiй для прогнозування i планування маркетингової дiяльностi, оперативного одержання звiтної та аналiтичної інформацiї, графiчного вiдображення отриманих результатiв, розрахункiв.
3.2. Врахування змін у факторах маркетингового середовища у процесі удосконалення маркетингової інформаційної системи
Удосконалення маркетингової інформаційної системи неможливе без дослідження факторів маркетингового середовища. Будучи мінливою, що накладає обмеження і невизначеність на діяльність компанії, маркетингове середовище глибоко торкається діяльності підприємства.
Вплив макроекономічних сил та факторів неможливо контролювати, тому підприємствам необхідно їх постійно прогнозувати та враховувати. Одним із найважливіших інструментів пристосування підприємства до факторів маркетингового середовища є інформація. Саме завдяки ефективному функціонуванню маркетингової інформаційної системи підприємство може впливати на суб'єкти мікросередовища, регулюючи свої відносини з партнерами в ринку.
Маркетингове середовище складається з мікросередовища і макросередовище. Розглянемо послідовно обидва з цих явищ.
Розпочнемо з макросередовища підприємства. Макросередовище представлене силами широкого соціального плану, що впливають на саме підприємство і на його мікросередовище. До таких сил варто відносити фактори демографічного, економічного, природного, технічного, політичного і культурного характеру.
При аналізі макросередовища підприємства застосовуєм методику складання й аналізу експертних оцінок. Для кожного окремого фактора макросередовища виділялися найбільш істотні критерії, що були внесені в опитувальні аркуші. В опитувальних аркушах група експертів повинна була проставити не тільки ступінь впливу того чи іншого критерію на діяльність компанії, але і тенденцію (вектор) впливу даного критерію як доброчинного (вектор зі знаком "+") чи негативного (вектор зі знаком "-"). В якості групи експертів виступали співробітники фірми (менеджмент і рядовий персонал), клієнти компанії.
Результати експертного опитування були зведені в таблиці по кожному окремому фактору. Перший стовпчик кожної з нижче приведених таблиць носить найменування фактора, друга - важливість даного фактора для ринку кондитерських виробів, третя - вплив на діяльність фірми, четверта - напрямок впливу даного фактора, і п'ятий стовпчик - ступінь важливості даного фактора для діяльності фірми. Дані п'ятого стовпчика таблиць отриманий як добуток другого третього і четвертого.
Демографічні фактори роблять на діяльність підприємства самий глобальний та істотний вплив, тому що вони визначають портрет споживача його товарів і послуг, співробітників, партнерів, конкурентів і т.п. У виробничій сфері обов'язково необхідно мати на увазі результати дослідження демографічних факторів і соціального середовища, особливо в області структурних змін. Саме соціальне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежить спрямованість і розмір споживчого попиту, а значить і можливості компанії реалізувати свою продукцію. В аналізі демографічних факторів і соціального середовища необхідно виявити вплив наступних факторів:
- доходи населення;
- чисельність населення;
- сімейна структура населення;
- соціальний статус і соціальна захищеність населення.
Дані про вплив демографічних факторів приведені в таблицях 3.2.
Дані таблиці 3.1 дозволяють зробити наступний висновок: найбільший позитивний вплив на діяльність фірми роблять доходи, чисельність та сімейна структура населення.
Вивчення економічного середовища дозволяє зрозуміти, яким чином формуються і розподіляються ресурси суспільства.
Таблиця 3.2.
Вплив демографічних факторів на діяльність ТзОВ "Маневр"
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на фірму Напрямок впливу Ступінь важливості для компанії
Доходи населення 3 3 +1 9
Чисельність населення 3 3 +1 9
Сімейна структура населення 3 3 +1 9
Соціальний статус і соціальна захищеність населення 2 2 +1 4
Цілком очевидно, що ці знання є життєво необхідними для компанії, оскільки вона (компанія) саме будує свою діяльність на використанні ресурсів. При розгляді впливу економічного середовища підприємства слід звернути увагу на наступні фактори:
" характер економіки й економічних процесів (у тому числі вплив інфляції і дефляції);
" система оподатковування і якість економічного законодавства;
" масштаби урядової підтримки окремих галузей;
" розміри і темпи зміни розмірів ринку;
" інвестиційні процеси;
" ставка банківського відсотка;
" система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін;
" вартість землі;
" особливості міжнародних економічних відносин.
До основних дестабілізуючих факторів варто віднести суперечливість і нестабільність податкового законодавства, нерозвиненість фондового й інвестиційного ринку, досить високий ступінь державного втручання в систему ринкового ціноутворення і відсутність розвинутої законодавчої бази у сфері земельних відносин.
Вплив економічних факторів зведено в таблиці 3.3. Як видно з приведеної таблиці, фактори економічного середовища роблять негативно і позитивний вплив на діяльність фірми. При цьому найбільший позитивний вплив мають наступні фактори:
" розміри і темпи зміни розмірів ринку;
" інвестиційні процеси.
А найбільший негативний вплив становлять фактори:
" загальний рівень економічного розвитку;
" система оподатковування і якість економічного законодавства;
" рівень розвитку конкурентних відносин.
Таблиця 3.3.
Вплив економічного середовища на діяльність ТзОВ "Маневр"
Фактори середовища Важливість для галузі Вплив на компанію Напрямок впливу Ступінь важливостідля компанії
Загальний рівень економічного розвитку 3 3 -1 -9
Система оподатковування і якість економічного законодавства 3 3 -1 -9
Рівень розвитку конкурентних відносин 2 3 -1 -6
Розміри і темпи зміни розмірів ринку 3 3 +1 9
Стан фондового ринку 1 1 -1 -1
Інвестиційні процеси 3 1 +1 3
Ставка банківського відсотка 3 1 -1 -3
Система ціноутворення і рівень централізованого регулювання цін 1 1 +1 1
Вартість землі 2 2 -1 -4
У деяких теоріях природно-екологічні фактори займають одне з ведучих місць. Природно-екологічне середовище характеризується наступними факторами:
" природнокліматичні умови;
" наявність і доступність сировинної бази;
" врахування екологічних чинників.
Аналіз природно-екологічних факторів приведений у таблиці 3.4.
Таблиця 3.4.
Вплив природно-екологічного середовища на діяльність фірми
Фактори середовища Важливість для

 
 

Цікаве

Загрузка...