WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

2006 рік: Кзаг.л.=1,04
Кшв.л.=0,48
Кабс.л.=0,03
В цілому, даний аналіз свідчить про задовільний стан товариства (Кзаг.л.>1), хоча при значенні коефіцієнта абсолютної ліквідності 0,03, що є меншим одиниці і не змінюється за аналізований період, дане підприємство можна класифікувати як некредитоспроможне. Разом з тим, ступінь фінансової незалежності від залучення коштів становить у 2006р. 0,96 у порівнянні з 2005р. - 0,98, тобто кредитоспроможність даної організації зростає.
Показник фінансової стійкості ТзОВ "Маневр". Даний показник визначається як відношення власного капіталу до вартості майна товариства і становить 0,2 та 0,21 у 2005 та 2006 роках відповідно. Він характеризує частку власників товариства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність. Нормативне значення цього показника - 0,5, отже, дане підприємство ще не є на сьогодні достатньо фінансово стійким, але спостерігається незначна позитивна тенденція його зміни, як за рахунок збільшення власного капіталу, так і валюти балансу.
Показники рентабельності ТзОВ "Маневр":
- валова рентабельність продаж (відношення валового прибутку до виручки від реалізації продукції): 2005р. - 0,06, 2006р. - 0,07.
- операційна рентабельність (відношення операційного прибутку до виручки від реалізації продукції): 2005р. - 0,02, 2006р. - 0,03.
Показник операційної рентабельності доцільно аналізувати разом із попереднім. В даному випадку поступове збільшення обидвох показників свідчить про збільшення рентабельності внаслідок зменшення витрат на збут.
- чиста рентабельність (відношення чистого прибутку до виручки від реалізації продукції): 2005р. - 0,01, 2006р. - 0,02.
Щодо показників рентабельності продаж, то необхідно зазначити про труднощі щодо їх аналізу за відсутності аналогічних показників по галузі. Проаналізувавши їх зміну в динаміці, відзначимо, що збільшення операційної та чистої рентабельності свідчить про економію на витратах. Ці показники відіграють важливу роль у плануванні асортименту та вибору видів діяльності підприємства.
Усі вищенаведені дані свідчать про стабільний розвиток даного товариства, але для закріплення своїх позицій, забезпечення збільшення обсягів збуту продукції та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно постійно проводити маркетингові дослідження, тобто вивчати ринок, на якому працює організація.
Управління товариством здійснюється у відповідності до Статуту. Вищим органом товариства є збори учасників, що складаються з учасників товариства або їх представників. Збори товариства обирають голову товариства з числа засновників.
Голова товариства розробляє і пропонує на розгляд зборів засновників стратегічні напрямки роботи товариства. Виконавчим органом товариства є дирекція, яку очолює директор. Директор вирішує усі питання господарської діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції зборів.
Організаційна структура управління ТзОВ "Маневр" наведена на рис.2.8.
Рис.2.8. Організаційна структура управління ТзОВ "Маневр"
Як видно із наведеної вище оргструктури управління товариством, окремого підрозділу, який би займався функціями маркетингу організації вцілому, не має. Такі функції виконують керівники відділів "Чумак" і "Nestle-Світоч", територіальні менеджери у кожному з них та відповідні спеціалісти з групи продаж. Зокрема, у функції територіальних менеджерів входить:
" просування продукції відповідної торгової марки;
" розширення ринку збуту;
" підписання угод;
" контроль виконання розрахунків;
" контроль роботи групи продаж, в т.ч. мерчендайзерів;
" проведення промо- та рекламних акцій.
Представники групи продаж обидвох торгових марок займаються безпосереднім продажем продукції, зокрема, у обов'язки мерчандайзерів входить:
" сприяння виконання плану продажу шляхом збільшення асортименту продукції та підвищення зацікавленості в ній клієнта;
" відслідковування процесу транспортування продукції в пункти роздрібної торгівлі, забезпечення відповідної якості та асортименту продукції;
" здійснення контролю за викладанням товарів у місцях продажу;
" забезпечення пунктів роздрібної торгівлі буклетами, стендами та іншими рекламними матеріалами;
" прийняття участі в кампаніях та заходах по просуванню продукції товариства (виставках, презентаціях тощо).
В структурі відділу "Nestle-Світоч" наявна посада супервайзера, який не є штатним працівником ТзОВ "Маневр", а працює від імені ЗАТ "Nestle-Світоч". До його основних функцій належить:
" управління:
- постановка цілей та завдань торгівельним представникам та контроль їх виконання;
- організація та контроль проведення промозаходів;
" вирішення конфліктних ситуацій з клієнтами;
" робота з персоналом:
- відбір, найм та звільнення персоналу;
- атестація працівників;
- навчання та розвиток підлеглих.
Отже, що стосується реалізації функції маркетингу, організації маркетингової діяльності у ТзОВ "Маневр", в його підрозділах є спеціалісти, які займаються переважно організацією збуту продукції. Однак, у зв'язку із мінливістю зовнішніх факторів впливу на організацію, тобто умов ринку, попиту споживачів тощо необхідно мати можливість вчасно реагувати на них, тобто постійно займатися їх вивченням, а саме маркетинговими дослідженнями.
Для цього необхідно внести відповідні корективи у структуру управління товариством, що дозволить його керівництву постійно отримувати необхідну інформацію для прийняття раціональних управлінських рішень.
Необхідно зазначити, що організація маркетингової служби є важливою передумовою для ефективної роботи організації. Для організації маркетингу не існує універсальної схеми. Відділи маркетингу можуть бути створені на різних основах. Кожна фірма створює відділ маркетингу з таким розрахунком, щоб він найкращим чином сприяв досягненню маркетингових цілей.
2.3. Аналіз комплексу маркетингу ТзОВ "Маневр"
Протягом шести років смаки українців щодо купівлі кондитерської продукції дещо змінювалися, популярністю стали користуватися крекер, вафлі глазуровані, шоколадні плитки та батончики (див. табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Тенденція перерозподілу часток кондитерського ринку України між продуктовими групами (%)
Види продукції 2000(%)
2001 (%) 2002(%) 2003(%) 2004 (%) 2005(%)
1 2 3 4 5 6 7
Шоколад 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0
Цукерки, в т.ч. 25,0 25,0 25,3 25,6 25,0 25,0
розважні 20,7 20,5 19,4 19,4 17,1 17,0
в коробках 4,3 4,5 5,1 5,9 6,2 7,0
Карамель, в т.ч. 34,0 33,5 31,8 31,0 30,0 29,0
Продовження табл.2.5.
1 2 3 4 5 6 7
фасована 3,0 3,5 5,0 6,0 7,0 8,0
Драже, в т.ч. 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1
фасоване 2,9 3,0 3,1 0,4 3,1 3,1
Ірис 0,5 0,4 0,4 0,35 0,35 0,3
Зефір, мармелад 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Борошняні вироби, в т.ч. 29,60 29,20 29,60 29,25 29,85 29,90
печиво 24,60 24,20 24,40 23,75 24,15 24,00
крекер

 
 

Цікаве

Загрузка...