WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ „Маневр” (кондвироби) - Дипломна робота


Дипломна робота з маркетингу
Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ "Маневр" (кондвироби).
ЗМІСТ
ВСТУП 5
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 8
1.1.Вплив маркетингового середовища на функціонування підприємства8
1.2.Загальна концепція маркетингової інформаційної системи 13
1.3. Теоретичні основи техніки маркетингового дослідження 21
Розділ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТЗОВ "МАНЕВР" НА РИНКУ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 29
2.1 Дослідження ринку кондитерських виробів в Україні 29
2.2. Аналіз господарської діяльності ТзОВ "Маневр" 38
2.3. Аналіз комплексу маркетингу ТзОВ "Маневр" 49
Розділ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ТЗОВ "МАНЕВР" 60
3.1. Рекомендації щодо покращення маркетингової інформаційної системи ТзОВ "Маневр" 60
3.2. Врахування змін у факторах маркетингового середовища у процесі удосконалення маркетингової інформаційної системи 65
3.3. Дослідження поведінки організацій-споживачів при купівлі кондитерської продукції 77
ВИСНОВКИ 85
ЛІТЕРАТУРА 89
ДОДАТКИ 91
?
ВСТУП
Маркетингова діяльність сучасного підприємства характеризується необхідністю проводити аналіз великого об'єму інформації. Своєчасно аналізувати маркетингову інформацію без застосування інформаційних технологій неможливо. В першу чергу це викликано тим, що скоротилися терміни технологічного процесу з випуску товарів. З іншої сторони, загострення конкуренції та скорочення термінів розробки товарів-аналогів потребує швидких точних дій.
Застосування інформаційних технологій традиційно почалося з автоматизації внутрішнього середовища компанії та аналізу поточного стану запасів сировини, комплектуючих та готової продукції. Пізніше маркетингові інформаційні системи дозволяли прогнозувати збут продукції та розраховувати вартість різних варіантів поставок сировини постачальниками.
В сучасному інформаційно-орієнтованому суспільстві оперативний доступ менеджерів компанії до відомостей про ринкову ситуацію є очевидною конкурентною перевагою. Маркетингова інформаційна система (МІС) - це сукупність програмного та апаратного забезпечення, застосування якого спрямоване на отримання необхідної маркетингової інформації для прийняття правильного рішення.
Програмне забезпечення та інтегровані системи є засобами обробки даних, а інформація та методики її аналізу формують тип МІС.
Інформація та методи обробки даних є головними складовими маркетингової інформаційної системи. Перед впровадженням МІС необхідно визначити перелік рішень, які будуть вирішуватись на основі даних, які будуть з неї отримуватись. Після цього необхідно визначити які методики забезпечують допустиму точність прогнозування при найменшій кількості даних, що потрібно буде вводити в базу даних. Зазначимо, сучасні інформаційні та комунікаційні технології дозволяють не тільки проводити гнучке встановлення ціни, але і рахувати кількість відвідувачів магазину.
Впровадження інформаційних систем провадиться з метою підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності фірми за рахунок не тільки опрацювання і збереження рутинної інформації, автоматизації конторських робіт, але і за рахунок принципово нових методів управління, заснованих на моделюванні дій спеціалістів фірми при прийнятті рішень (методи штучного інтелекту, експертні системи і т.п.), використанні сучасних засобів телекомунікацій (електронна пошта, телеконференції), глобальних і локальних обчислюванних мереж і т.д.
У цілому маркетингова інформаційна система дає багато переваг:
- організований збір інформації;
- запобігання кризі;
- координація плану маркетингу;
- швидкість;
- результати, що виражаються в кількісному вигляді;
- аналіз витрат і прибутку.
Керівники вітчизняних підприємств змушені приймати рішення в умовах невизначеності наслідків таких рішень. Невизначеність часто пов'язана не стільки з недосконалістю господарського механізму і законодавства, скільки із браком економічних, комерційних знань і практичного досвіду. Така ситуація призводить до того, що багато підприємств внаслідок недостатнього аналізу критичних для виживання факторів зовнішнього середовища (поведінка споживачів, способи та методи роботи конкурентів, зміна кон'юнктури ринку, поява нових товарів тощо) постійно змушені працювати в умовах підвищеного ризику.
Методи маркетингової інформаційної системи дають змогу ефективно пристосувати діяльність підприємства до умов зовнішнього середовища, насамперед до запитів і вимог споживачів Саме це розкриває актуальність дослідження даної теми.
Тому основною метою дипломної роботи є розробка рекомендацій щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ "Маневр" в умовах конкурентного середовища та чинного законодавства України.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
- вивчити основні складові маркетингової інформаційної системи;
- охарактеризувати етапи проведення маркетингового дослідження;
- детально проаналізувати стан ринку кондитерських виробів України;
- на базі діяльності ТзОВ "Маневр" проаналізувати комплекс маркетингу;
- розглянути вплив факторів мікро- та макросередовища на діяльність ТзОВ "Маневр";
- дослідити поведінку організації-споживачів при купівлі кондитерської продукції;
- дати рекомендації щодо удосконалення маркетингової інформаційної системи ТзОВ "Маневр".
I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
1.1. Вплив маркетингового середовища на функціонування підприємства
Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об'єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище.
Маркетингове середовище підприємства - це сукупність активних суб'єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості служби маркетингу встановлювати та підтримувати з цільовими споживачами стосунки ділового співробітництва.
Маркетингове середовище формується на базі мікро- та макросередовища, які схематично зображені на рис.1.1.
Рис.1.1. Фактори макро - і мікросередовища, які впливають на діяльність підприємства
Основними ознаками маркетингового середовища є:
- невизначеність середовища маркетингу;
- динамічність середовища маркетингу;
- складність середовища маркетингу;
- взаємозв'язок факторів середовища;
- непередбачуваність;
- контрольованість [4, с.34].
Мікросередовище утворюють сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства та його можливостей щодо обслуговування споживачів, тобто постачальники, маркетингові посередники, клієнти, конкуренти та контактні аудиторії.
Вплив цих сил, які становлять безпосереднє оточення підприємства, необхідно постійно прогнозувати та враховувати. Проте важливо також впливати насуб'єкти мікросередовища, регулюючи свої відносини з партнерами на ринку. Тому

 
 

Цікаве

Загрузка...