WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.
Рис. 3.2. Рекомендована організаційна структура ПП "Діоніс"
Для того щоб підприємство могло вижити в умовах конкуренції, яка існує на регіональному ринку, утримати свої позиції на ньому і збільшити свою частку, йому необхідно переглянути свою організаційну структуру, тобто створити відділ маркетингу на підприємстві. Відділ маркетингу в даний час відсутній на підприємстві, але є необхідний для нього на сьогоднішній день, тому підприємству потрібно створити таку структуру служби маркетингу, яка зможе взяти на себе всю маркетингову роботу, включаючи планування.
Так як ПП "Діоніс" є малим підприємством, то усі маркетингові функції будуть покладені поки що на одну особу-маркетолога, в обов'язки яких будуть входити:
- проведення дослідження та здійснення аналізу стану ринку електротоварів;
- оцінка діяльності основних конкурентів;
- дослідження купівельної поведінки споживачів;
- формування товарного асортименту;
- управління та оцінка якості і конкурентноздатності продукції;
- здійснення цінової політики та визначення оптимальної ціни на товарні групи.
- проведення рекламної кампанії і організація сервісу для клієнтів.
Ми запропонували наступну структуру витрат на маркетингові заходи, при цьому підприємство самостійно визначає, який відсоток запланованого прибутку піде на маркетингові витрати.
Таблиця 3.1.
Запропонована структура витрат на маркетингові заходи для ТзОВ "Діоніс"
Основні напрямки маркетингових витрат % до сукупних маркетингових витрат
1. Функціонування посади маркетолога 30%
2. Пряма поштова реклама 15%
3. Зовнішня реклама 30%
4. Зв'язки з громадськістю 5%
5. Стимулювання збуту 20%
В майбутньому, коли відбудеться розширення торгівельної мережі, необхідно буде залучати інших спеціалістів для служби маркетингу з метою розподілу обов'язків за окремими функціями маркетингової діяльності.
Нарешті для такого підприємства як ПП "Діоніс" потрібно подбати про відділ кадрів, особливо коли підприємство має наміри розширюватись. Це можна обґрунтувати тим, що кадрова політика повинна проводитись підприємством. Крім того, потрібна власна система підвищення кваліфікації для консультантів - продавців.
Відділ маркетингу та відділ кадрів будуть прямо підпорядковуватись виконавчому директорові, окрім цього взаємодіяти з директорами магазинів, особливо коли потрібно буде проводити рекламну кампанію, набирати нових працівників, збирати інформацію про структуру збуту товарів та інше.
3.2. Удосконалення товарної та цінової політик ПП "Діоніс"
За сучасних умов планування та управління асортиментом є невід'ємною частиною маркетингу. Крім збуту цей процес безпосередньо зачіпає сфери виробництва, фінансування, матеріально-технічного забезпечення, а також взаємовідносини із конструкторськими та технологічними підрозділами. Сутність управління асортиментом у кінцевому підсумку полягає у створенні продуктів, які споживач бажає придбати, і виробництво яких приносить підприємству максимальні прибутки.
Головним індикатором ефективності різних складових асортименту вважають показники збуту. Ефективним інструментом оцінювання комерційних перспектив окремих товарів у структурі пропозиції підприємства є АВС-аналіз. Згідно з ним продукція ПП "Діоніс" розподіляється на три групи, виходячи з обсягу її реалізації у вартісному чи натуральному вираженні і прибутку, отриманого підприємством, який залежить від встановлених цін і собівартості виробництва та реалізації продукції. До категорії "А" відносять частину асортименту, з якою пов'язується великий (до 50%) внесок до загального збуту; до категорії "В" - продукцію із внеском до загального обсягу продажу до 25%, а до категорії "С" - від 25% і нижче.
Графічним відображенням АВС-аналізу є діаграма Парето, яка дає змогу чітко визначити пріоритетиінвестиційної та інноваційної діяльності у межах асортименту продукції підприємства (рис. 3.3).
Прибуток
0 А В С Обсяг збуту
Рис. 3.3. Залежність прибутку від обсягів збуту
Віднесення товарів підприємства до групи А, В, С здійснюється за розрахунковим показником, який враховує відносну відсоткову прибутковість реалізації товарів j-ї групи у розрахунку на відсоток реалізації товарів, і який визначається за формулою:
, (3.1)
де j - класифікатор групи (А, В, С);
та - проранговане у порядку спадання інтегральне значення частки прибутку від реалізації споживачам і-тих товарів, які належать до даної групи, від загальної величини прибутку від реалізації даним підприємством та відповідне йому значення обсягів реалізації;
j i j-1 - відповідно границі значення цих показників двох суміжних груп (А і В; В і С). Для групи А значення показників з індексом "j-1" рівне нулю.
Інтервали цього показника відповідають:
- група А: VА > 3,0;
- група В: 0,7 ? VВ ? 3,0;
- група С: VС 1
(або2)
Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні фін. інвестиції, дебіторська заборгованість/Поточні зобов'язання 0,31 0,22 0,6 0,6 -0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні фін. інвестиції/Поточні зобов'язання 0,07 0,064 0,2 > 0,2
Чистий оборотний капітал, тис. грн. Сума оборотних активів - Сума поточних зобов'язань 0,9 6,1 23,5 > 0
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ПП "Діоніс "
Назва показника Формула
2004р. 2005р. 2006р. Нормативне значення
Коефіцієнт платоспроможності Власний капітал/Баланс (пасив)
1,14 1,2 1,3 > 0,5
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Чистий оборотний капітал/
Оборотні активи
0,01 0,05 0,12 > 0,1
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Чистий оборотний капітал/
Власний капітал 0,001 0,008 0,03 > 0
Аналіз прибутковості ПП "Діоніс" за 2004-2006 рр.
№ Показники
2004 рік
2005 рік 2006 рік Темп зміни
порівняння з 2004 р., % порівнян-ня з 2005 р.,%
1 2 3 4 5 6 7
1. Доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 355,8 380,5 441,2 124,0 115,9
2. Непрямі податки та інші вирахування з доходу, тис. грн. 17,2 20,8 27,0 156,9 129,8
3. Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн. 338,6 359,7 414,2 122,3 115,1
4. Інші операційні доходи, тис. грн. 32,9 59,6 101,7 309,1 170,6
5. Інші звичайні доходи, тис. грн. - - - - -
6. Разом чисті доходи, тис. грн. 371,5 419,3 515,9 138,8 123,0
7. Матеріальні затрати, тис. грн. 13,5 16,9 21,6 160,0 127,8
8. Витрати на оплату праці, тис. грн. 98,7 103,7 120,5 122,0 116,2
9. Відрахування на соціальні заходи, тис. грн. 7,5 9,7 11,4 152,0 117,5
10. Амортизаційні відрахування, тис. грн. 33,5 31,3 28,2 84,2 90,1
11. Інші операційні витрати, тис. грн. 19,0 26,1 32,4 170,5 124,1
у тому числі єдиний податок, тис. грн. 16,5 19,0 24,0 145,4 126,3
12. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 168,9 187,6 235,7 139,5 125,6
13. Інші звичайні витрати, тис.

 
 

Цікаве

Загрузка...