WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

оформлення сучасного міста Коломиї. Вулиці стають живими, красивими, святковими. Особливо привабливо виглядають сильно освічені вітрини вечорами.
Одним із важливих елементів маркетингових комунікацій фірми "Діоніс" є так звані POS-матеріали. До них належать плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори, гірлянди. Більшість POS-матеріалів підприємству надають дистриб'ютори електроінструментів.
Фірма "Діоніс" при просуванні своєї продукції залучає також пряму поштову рекламу - у вигляді листівок та буклетів, що розповсюджуються на місці та в місцях можливих для привернення потенційних клієнтів.
Також на підприємстві застосовується стимулювання збуту - існує гнучка система знижок, індивідуальний підхід до кожного клієнта.
В магазинах "Діоніс" застосовують такі знижки:
" знижки за кількість придбаного товару;
" бонусні знижки постійним клієнтам;
" знижки на застарілі моделі електротоварів.
III. УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП "ДІОНІС"
Удосконалення організаційної структури ПП "Діоніс"
Аналізуючи діяльність ПП "Діоніс", варто зазначити що прибуток підприємства зростає і товарооборот фірми наближається до цифри 500 тис. грн. за рік, тому фірмі "Діоніс" потрібно здійснити перереєстрацію приватного підприємства "Діоніс" на товариство з обмеженою відповідальністю. Таке переоформлення уможливить розширення торгівельної мережі за рахунок вливання додаткових коштів.
Рис. 3.1. Переоформлення фірми "Діоніс" в зв'язку з збільшенням товарообороту
При аналізі системи управління організаційна структура даного підприємства потребує певної модифікації. Насамперед потрібно створити окремий відділ маркетингу. Впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість підприємству оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.
Організація маркетингу передбачає:
1) побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;
2) добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;
3) розподіл завдань, праві відповідальності серед працівників маркетингових служб;
4) створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;
5) забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими службами фірми.
Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка може мати різну організаційну структуру: функціональну, регіональну, товарну, ринкову та різноманітні їх комбінації.
Функціональна організація служби маркетингу передбачає розподіл обов'язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркети-нгової діяльності.
Функціональна організація служби маркетингу є найпоширенішою та найпростішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного асортименту та розширенням кількості ринків збуту. При такій організації маркетингу відсутня особа, яка відповідає за маркетинг окремих товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.
Регіональну організацію служби маркетингу застосовують у компаніях, які працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створення підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих регіонах.
Така організація дає змогу збутовому персоналу жити в межах території, яку вони обслуговують, досконало знати своїх споживачів, працювати з мінімальними витратами часу і коштів на реалізацію продукції.
На підприємствах із широким товарним асортиментом застосовують товарну (продуктову) організацію. Це така структура управління маркетингом, в якій за розроблення і реалізацію стратегій та планів маркетингу для певного товару чи групи товарів відповідає керівник по товару.
Переваги даного підходу до організації маркетингової діяльності на підприємстві:
1. керівник, який займається певним товаром, має можливість координувати різні роботи з усього комплексу маркетингу для даного товару, а також скоро реагувати на вимоги ринку;
2. приділяють увагу як основним, так і другорядним за значенням товарам;
3. легше виявляти здібних працівників, адже їх залучають до всіх сфер оперативної маркетингової діяльності.
Проте для даного типу оргструктури, особливо коли на підприємстві паралельно існують іфункціональні маркетингові служби, характерні певні недоліки:
1. керівник, який відповідає за певний товар, не має усіх повноважень, необхідних для його діяльності;
2. товарна організація часом потребує більших видатків, ніж очікується, через значні витрати на утримання великої кількості персоналу;
3. у працівників товарних підрозділів можуть існувати "подвійні підпорядкування": своїм безпосереднім керівникам та керівникам функціональних маркетингових служб.
Ринкова організація служби маркетингу дає можливість урахувати специфіку роботи на різних за своїм характером ринках: на споживчому ринку, ринку промислових підприємств, ринку державних установ тощо. Керівник із питань роботи з ринком відповідає за розроблення перспективних і річних планів збуту продукції та з інших видів функціональної діяльності.
Перевага даної організаційної структури полягає у тому, що вона дає змогу концентрувати маркетингову діяльність на потребах конкретних ринкових сегментів. Недоліки аналогічні недолікам товарної організації служби маркетингу.
Товарно-ринкова організація служби маркетингу реалізується, як звичайно, у матричній формі. На підприємстві є керівники по окремих товарах та по окремих ринках.
Керівники по товарах планують обсяги продажів та прибутки для своїх товарів, визначають методи їх просування. При тому вони контактують із керівниками по ринках, маючи на меті визначення можливих обсягів продажів і врахування специфіки конкретних ринків.
Своєю чергою, керівники по ринках відповідають за розвиток прибуткових ринків для існуючих та потенційних товарів.
Даний тип оргструктури маркетингу застосовують підприємства, що випускають різноманітну продукцію та реалізують її на багатьох ринках, які суттєво відрізняються. Перевагою даної організації маркетингу є можливість приділити увагу кожному товару та кожному ринку. Проте її недоліками можна вважати:
1. значні управлінські витрати;
2. відсутність достатньої організаційної гнучкості;
3. породження конфліктів серед персоналу маркетингових служб.
При виборі організаційної структури маркетингу слід дотримуватися основних принципів її побудови:
- наявності чітко сформульованих цілей та завдань, поставлених перед підприємством;
- забезпечення оперативного передання інформації між службами маркетингу;
- відсутності "подвійного підпорядкування";
- обмеження кількості персоналу;
- обмеження кількості ланок в управлінні;
- чіткого визначення та координації завдань лінійного керівництва і функціо-нальних служб;
- загальної координації дій вищим керівництвом.
Діяльність маркетолога повинна забезпечити:
- надійну, достовірну й своєчасну інформацію про ринок, структуру й динаміку конкретного попиту, смаки та переваги покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;
- створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, ніж товари конкурентів;
- необхідний вплив

 
 

Цікаве

Загрузка...