WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

постійні пасиви).
Отже, можна стверджувати, що ліквідність підприємства "Діоніс" недостатня. Кредиторська заборгованість перевищує грошові засоби та їх еквіваленти.
Недостатня ліквідність балансу означає, що підприємство, якщо всі кредитори водночас пред'являть вимогу погасити заборгованість, буде не в змозі розрахуватися в повному обсязі та в кінцевому підсумку буде користуватися для цих цілей іншим джерелом (менш ліквідним - дебіторською заборгованістю). Хоча підприємство в цілому, можна сказати, забезпечене оборотними коштами.
Але аналізу тільки ліквідних активів підприємства далеко недостатньо для визначення ступеня його ліквідності. Вони дають уявлення не тільки про платоспроможність фірми на даний момент, але й у випадку надзвичайних подій. Головна проблема фінансового аналізу не в тому щоб розрахувати показники, а оцінити їх значення.
Коефіцієнт покриття, як слідує із табл. 2.3 в 2006 році зріс порівняно з попереднім значенням 2005 року на 0,085. Таким чином, сума оборотних активів може повністю покрити суму поточних зобов'язань.
Коефіцієнт покриття є дуже укрупненим показником, в наслідок чого в ньому не відображається ступінь ліквідності окремих елементів оборотного капіталу. Тому слід використовувати такі коефіцієнти ліквідності як: абсолютної ліквідності та миттєвої ліквідності (швидкої).
Коефіцієнт швидкої ліквідності для підприємства був досить низьким (2004 р.-0,31; 2005 р.-0,22), але має тенденцію до зростання (2006 р.-0,34). Високе значення даного показника отримане внаслідок зростання грошової маси дебіторської заборгованості.
Таблиця 2.3.
Аналіз показників ліквідності ПП "Діоніс" в 2004 - 2006 рр.
Назва показника Формула 2004 2005 2006 Норма-тивне значення
Коефіцієнт покриття Сума оборотних активів/Сума поточних зобов'язань 1,01 1,055 1,14 >1
(або2)
Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні фін. інвестиції, дебіторська заборгованість/Поточні зобов'язання 0,31 0,22 0,6 0,6 -0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні фін. інвестиції/Поточні зобов'язання 0,07 0,064 0,2 > 0,2
Чистий оборотний капітал, тис. грн. Сума оборотних активів - Сума поточних зобов'язань 0,9 6,1 23,5 > 0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягав бажаного рівня в 2004-2005 рр., але в 2006 році показник зріс і становить 0,2. А це в свою чергу говорить про збільшення наявності грошових коштів на 26,3 тис. грн.
В 2006 році відбувся і ріст чистого капіталу. А це в свою чергу говорить про збільшення наявності грошових коштів та ріст дебіторської заборгованості. Підприємство може сплатити поточні заборгованості. Зростання чистого оборотного капіталу свідчить про спроможність підприємства сплатити свої поточні зобов'язання та розширити поточну діяльність.
Аналіз стійкості фінансово-господарського стану дозволяє відповісти на запитання: на скільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом досліджуваного періоду. Ступінь фінансової стійкості визначається формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів.
Фінансова стійкість визначає довготермінову (порівняно з ліквідністю) стабільність фірми. Вона залежить від кредиторів і інвесторів, точніше зі співвідношення "власний капітал - залучені засоби". Наявність значних зобов'язань, не повністю покритих власним ліквідним капіталом, призводить до банкрутства. Але, одночасно вкладання значних засобів дозволяє вагомо збільшити дохідність власного капіталу. Тому при аналізі фінансової стійкості слід розглядати систему показників (див. табл. 2.4), які відображають ризик і дохідність фірми в перспективі. Як слідує із табл. 2.4. коефіцієнт платоспроможності (автономії) ПП "Діоніс" є високим і фірму спокійно можуть інвестувати без ризику. У 2006 році спостерігається збільшення платоспроможності на 10%. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами зростає в 2006 році в порівнянні з попереднім 2005 роком на 0,07 % . Даний ріст викликаний збільшенням оборотних активів в 1,61 рази, і ростом поточних зобов'язань в 1,5 рази, що є позитивним явищем.
Розглядаючи коефіцієнт маневреності власного капіталу, можна сказати, що в 2005 році 0,8 % власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, а решта власного капіталу є капіталізованим.
Таблиця 2.4.
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) ПП "Діоніс "
Назва показника Формула
2004р. 2005р. 2006р. Нормативне значення
Коефіцієнт платоспроможності Власний капітал/Баланс (пасив)
1,14 1,2 1,3 > 0,5
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Чистий оборотний капітал/
Оборотні активи
0,01 0,05 0,12 > 0,1
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Чистий оборотний капітал/
Власний капітал 0,001 0,008 0,03 > 0
Дане співвідношення відрізняється від співвідношення 2006 року на 2,2 % із -за того, що поточний капітал збільшується в 3,8 рази, а власний капітал всього в 1,03 рази. В загальному аналізі платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства "Діоніс" показує збільшення платоспроможності. Фінансова стійкість поліпшується в порівнянні з попереднім роком.
Метою діяльності підприємства є одержання прибутку, який створюється в процесі реалізації продукції, робіт і послуг. Для оцінки фінансового стану використовують аналіз прибутковості. Фінансовий стан підприємства аналізують за результатами одержаного прибутку, порівнянням відповідних показників з показниками попередніх періодів як за абсолютними величинами, так і за відносними, при цьому виявляють зміну показників і тенденцію цієї зміни. У процесі аналізу виявляють залежність маси прибутку від впливу різних факторів, до яких належать: зміни цін і собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг; зміни обсягів, структури та асортименту реалізованої продукції, робіт і послуг.
Прибутковість або рентабельність є узагальнюючим критерієм роботи підприємства. Вона характеризує його діяльність і означає, що виручка від реалізації продукції, робіт і послуг покриває витрати на виробництво, реалізацію і забезпечує відповідні нагромадження. Рентабельність підприємства аналізують як за абсолютними, так і за відносними показниками і визначають в коефіцієнтах, або в відсотках. Для системної оцінки ефективності використання основного і оборотного капіталу ПП. "Діоніс" розрахуємо коефіцієнти (показники) рентабельності (див. табл.2.5.).
Аналізуючи основні показники діяльності ПП "Діоніс", встановлено, що чистий прибуток в 2006 році зріс на 50,2% в порівнянні з 2005 роком та 117,4% в порівнянні з 2004 роком, тобто ми спостерігаємо плавну, але чітку тенденцію до зростання прибутку, розвитку діяльності. Цей ріст відбувся насамперед за рахунок збільшення інших операційних доходів, а також через зростання реалізації продукції.
В проаналізованому підприємстві чиста рентабельність реалізованої продукції 2004 році становила 0,085(8,5%), а в 2005 році - 0,11 (11%), в 2006 році - 0,15 (15%).
Таблиця 2.5
Аналіз прибутковості ПП

 
 

Цікаве

Загрузка...