WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

Аналіз маркетингової діяльності ПП "Діоніс" на ринку електротоварів - Дипломна робота

бар'єри - це бар'єри, які перешкоджають проникненню нових конкурентів на ринок. До вхідних бар'єрів можна віднести:
1. Досить високий рівень капіталоємності - для створення нової фірми, потрібно мати в наявності велику суму коштів, щоб мати право на реєстрацію такого підприємства, орендувати приміщення або побудувати нові, найняти висококваліфікований персонал, здійснити перші замовлення продукції.
Виведення на ринок магазину електротоварів - справа не з дешевих. За підрахунками започаткування такого бізнесу в Києві потребує капіталовкладень приблизно у $700 тис. З них близько $400 тис. має піти на придбання та обладнання приміщення. Оренда приміщення невигідна. Навіть у не дуже зручному місці в Києві вона коштує до $25 за 1 кв. м на місяць в умовах оренди бізнес може стати збитковим. Торгова площа магазину з продажу електротоварів має становити не менше ніж 200-250 кв. м, що зумовлено необхідністю розкладки великої кількості товару. В асортименті магазину доцільно мати щонайменше 10-14 тис. товарних позицій. При цьому обсяг запасу товару повинен щонайменше в 1,5 разу перевищувати обсяг його реалізації. Таким чином, на придбання товару доведеться витратити ще близько $200 тис.
Ситуація не дуже відрізняється і в регіонах. Середній розмір однієї регіональної торгової точки має становити 100-150 кв. м. Ураховуючи вузьку спеціалізацію магазинів, цей формат є оптимальним, оскільки електротовари не можуть забезпечити той обсяг товарообороту, який мають, приміром, продовольчі мережі. За підрахунками на відкриття невеликого спеціалізованого магазину електрики достатньо витратити 300-350 тис. грн, ураховуючи кошти на закупку товару. Водночас в обороті магазину постійно повинні перебувати 200-250 тис. грн.
Рентабельність такого бізнесу- 3-3,5% залежно від регіону. Однак і цих результатів можна досягти не відразу. За правильного ведення бізнесу розкрутка магазину до рівня рентабельності займає від 30 до 35 місяців. Відтак окупність проекту досягається за 7-10 років. Хоча деякі з опитаних експертів називали термін 3-5 років.
2. Високий рівень конкуренції на даному ринку, і важко конкурувати з такими гігантами - як магазин "Епіцентр" та "Технодім".
3. Зниження цін - фірми, котрі довгий час існують на ринку, мають великі прибутки, обсяги виробництва і продаж, можуть застосовувати зниження цін для боротьби з потенційними конкурентами. Такі великі фірми можуть собі дозволити істотно знижувати ціну на свій товар, що не призведе до збитків в той час як новостворені фірми зможуть знижувати ціни лише до певного рівня, в іншому випадку вони зазнають великих втрат і збитків
4. Вірність споживача єдиній торговельній мережі в існуючих підприємств вже добре сформований імідж і вони мають своїх клієнтів, постачальників, і шалено користуються популярністю. Про новостворені фірми споживачам, постачальникам, посередникам нічого не відомо і таким фірмам потрібно витратити багато коштів і прикласти багато зусиль щоб вони стали відомими для споживачів.
Існує ряд причин, через які ускладнюється вихід підприємств з галузі. Вихідні бар'єри перешкоджають виходу існуючих підприємств з ринку. Такі вихідні бар'єри стають значними перешкодами довготермінової прибутковості. До вихідних бар'єрів можна віднести:
1. Небажання втратити свій престижний образ (фірма, довго працюючи на ринку, має своїх клієнтів, постачальників, вона створила престижний образ в очах споживачів, постачальників і при виході з ринку фірма намагається не втратити свій імідж)
2. Досить великі витрати на ліквідацію підприємства.
Проведемо SWOT-аналіз для ПП "Діоніс" (див. табл. 2.1.), з метою виявлення можливостей та загроз підприємства, встановлення сильних та слабких сторін.
Таблиця 2.1.
SWOT-аналіз діяльності ПП "Діоніс"
Сильні сторони Слабкі сторони
1. низькі ціни
2. високий рівень обслуговування населення
3. висококваліфікований персонал
4. досвід роботи 1. дещо обмежений асортимент товарів в порівнянні з конкурентами (Епіцентр)
2. невигідне розміщення
3. відсутність рекламної активності
Можливості Загрози
1. переєстрація підприємства з приватного на товариство з обмеженою відповідальністю, з відповідним вливанням коштів
2. розширення торгівельної мережі 1. загострення конкуренції
Проаналізувавши, особливо, слабкі сторони підприємства та загрози, слід виправляти ситуацію, а саме проводити рекламні кампанії, для цього слід створити посаду маркетолога на підприємстві.
2.2. Фінансовий аналіз ПП "Діоніс"
При аналізі діяльності підприємства є важливим і аналіз ліквідності, платоспроможності фінансової стійкості підприємства. Баланс ПП "Діоніс" подано в Додатку А.
Ліквідність - це спроможність фірми перетворити свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їх терміну. Фірма, оборотний капітал якої складається переважно з коштів і короткострокової дебіторської заборгованості, як правило, вважається більш ліквідною, порівняно з фірмою, оборотний капітал якої складається переважно з запасів. Всі активи фірми в залежності від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення вкошти, умовно поділяються на:
- найбільш ліквідні активи (А1);
- швидко реалізовувані (А2);
- повільно реалізовувані (А3);
- важко реалізовувані (А4);
Такий поділ активів фірми "Діоніс" в 2004 - 2006 роках подано в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.
Аналіз ліквідності фірми "Діоніс" за 2004 - 2006 рр.
Активи в порядку зниження їх ліквідності Пасиви в порядку зниження їх ліквідності
Вид активу, А Сума по балансу,
тис. грн.
Вид пасиву, (зобов'язання), П
Сума по балансу, тис. грн.
2004 2005 2006 2004 2005 2006
1 2 3 4 5 6 7 8
Найбільш ліквідні активи (грошові засо-би та їх еквіваленти; поточні фінансові ін-вестиції), А1
5,6
7,1
33,4 Найбільш термі-нові зобов'язання (кредиторська за-боргованість, роз-рахунки по диві-дендах, інші коро-ткострокові зобо-в'язання, П1
82,8
110,3
164,6
Швидкореалізовувані активи (дебіторська за-боргованість- платежі, по якій очікуються бі-льше, ніж через 12 міс. після зв. дати), А2 20,0 17,7 64,6 Короткострокові пасиви (коротко-строкові кредити ба-нків, ін. позики, які підлягають пога-шенню на протязі 12 міс. після зв. дати), П2 - - -
Повільно реалізовувані активи (запаси, дебіто-рська заборговність- платежі, по якій очіку-ються більше, ніж через 12 міс. після зв. дати, ПДВ по придбаних цінностях,), А3 8,9 42,4 38,6 Довгострокові пасиви (довгостро-кові кредити та ін. Довгострокові па-сиви статті балансу "Довгострокові зобов'язання"), П3 - - -
Важкореалізовувані активи (1 розділ активу балансу), А4 500,8 432,8 378,1 Постійні пасиви- ст.1 розділу балансу Власний капітал", П4 665,4 709,2 730,8
Ліквідною вважається та фірма, в якої поточні активи перевищують короткострокові зобов'язання. Як слідує з даних табл. 1 найбільш ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобов'язання. Маємо ситуацію, коли:
А1 П1,
А2 П2,
А3 П2,
А4 П4
(де П1, П2, П3, П4 відповідно найбільш термінові зобов'язання, короткострокові пасиви, довгострокові пасиви,

 
 

Цікаве

Загрузка...