WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

корови" (повільний ріст/висока частка) є лідерами у відносно зрілій галузі, на повільно зростаючому ринку. Ця продукція має багато прихильників і приносить фірмі стабільні доходи. Стратегія - підтримання існуючого стану й отримання макс. прибутку якомога довше шляхом:
- технічного лідерства, розробки нових моделей товарів;
- періодичних цінових знижок;
- пропозиції нових вар-тів збуту для стимулювання повторних покупок;
- підтримання каналів збуту;
- реклами, що нагадує тощо.
"Важкі дитини" (швидкий ріст/мала частка) - потребують значних коштів на підтримання росту. Стратегія - або збільшити частку ринку (за рахунок додаткового інвестування), або залишити ринок.
"Собаки" (повільний ріст/мала частка) - обмежений обсяг збуту в галузі, що є зрілою або скорочується. Їх вир-во й збут потребують великих витрат, а прибутки відсутні. Пріоритетна стратегія - або скромне існування у вузькоспеціалізованому сегменті, або покидання ринку.
39. Ринкова частка фірми.
Ринкова частка фірми - частина продукції фірми в загальній к-ті продажів на даному ринку за певний час.
Показники ринкової частки фірми:
РЧ = (О / Є) 100
[О - обсяг збуту товарів даної фірми на даному ринку за даний час; Є - ємність ринку]
Відносна ринкова частка фірми:
ВРЧ = РЧ / РЧК
[РЧК - ринкова частка найбільшого ринкового конкурента]
Основні положення:
1. Мінімальний обсяг попиту суттєво впливає на збільшення збуту.
2. Максимальний попит визначається ємністю ринку та може бути досягнутий при максимальних (ббезмірних) зусиллях маркетингу.
3. Неврахування залежності ємності й разом з тим активна позиція фірми на ринку веде до збитків.
4. Оновлення оперативних даних ємності ринку й побудова залежностей не повинна перевищувати квартал.
Ємність та частка ринку враховується:
1) при визначенні обсягів реалізації;
2) визначенні критеріїв оцінки роботи збутових служб;
3) при визначенні перспектив виходу на ринок з новим товаром;
4) при визначенні мережі сервісу;
5) при організації реклами.
40. Пропаганда.
Пропаганда ("пабліситі") - неособисте й неоплачене спонсором стимулювання попиту на товари фірми або саму фірму шляхом розповсюдження про них комерційно важливих відомостей у різних ЗМІ. Основним способом пропаганди є зв'язки з пресою. Для цього використовуються такі інструменти PR, як прес-релізи й прес-конференції (брифінги).
Прес-реліз - короткий інформаційний док-т, що призначений спеціально для ЗМІ й містить відомості, що являють певний інтерес для цього друкованого видання: опис нового продукту, нової технології, нових видів діяльності, досягнутих успіхів у конкурентній боротьбі.
Прес-конференція (брифінг) скликається, коли компанія бажає повідомити ЗМІ про надзвичайно важливу подію у своєму діловому житті, що здатна зацікавити широкі верстви сусп-ва, або коли пропаговані продукти потребують демонстрації, або коли компанія прагне відповісти на можливі питання журналістів.
Деякі вчені намагаються показати різницю між PR і пропагандою. Проф. Утрехтського унів-та Анн Ван Дер Мейден стверджує, що мета пропаганди - створення руху, а PR - досягнення згоди. Пропаганда прагне до залучення прибічників, а PR - до розуміння. На Заході пропаганду одностайно сприймають зі знаком мінус, як "мистецтво примусу людей робити те, чого вони не робили, якби володіли всіма даними, що відносяться до ситуації".
41. Функції цін.
Ціна - те, що покупець готовий заплатити й сплачує затовар.
Роль ціни на макро- й мікрорівнях проявляється через її ф-ції:
1) вимірювальна - ціна обслуговує оборот та інтереси самостійних учасників товарного обороту. За допомогою ціни:
- можна виміряти к-ть грошей у обороті, які покупець сплачує, а продавець отримує за товар;
- можна виміряти рівень з/п;
- про диференціювати товари на дорогі й дешеві;
- виміряти корисність і цінність різних товарів;
2) облікова - за допомогою ціни в її обліковій ф-ції вимірюють усі вартісні показники на макро- й мікрорівнях: ВВП, НД, обсяг роздрібного товарообігу, обсяг виробленої й реалізованої продукції, обсяг капіталовкладень, прибуток, продуктивність праці, рентабельність. За допомогою облікової ф-ції товари з мат.-речового стану переводять у вартісну оцінку. Ціна в цій якеості виступає як грош. вираз сусп. визначених рез-тів труда;
3) перерозподільна - пов'язана з відхиленням ціни від вартості. Ціна виступає інструментом розподілу та перерозподілу НД: між галузями ЕК-ки, секторами, різними формами власності, фондами накопичення й споживання, які існують у державі, й різними соц. групами населення;
4) стимулююча - ціна стимулює вир-ка через рівень прибутку, який міститься в ціні. Стимулююча дія ціни полягає в тому, що її рівень служить стимулом до застосування найбільш економних метолів вир-ва, найб. повного використання рес-сів;
5) балансуюча - через ціни здійснюється зв'язок вир-ва, споживання, пропозиції, попиту. Ціна висвітлює диспропорції у вир-ві та обороті. Рівновага може бути досягнута через зміну обсягів вир-ва або встановлення ціни. Завдяки цій ф-ції ціна виконує роль стихійного регулятора вир-ва. Як наслідок, відбувається перелив капіталів з однієї сфери в іншу, згортається вир-во продукції, що не користується попитом, а рес-си спрямовуються на вир-во необхідної продукції.
Т.ч.:
1. Ціна потужно впливає на поведінку суб'єктів ринку - вир-ка, покупця й продавця.
2. Вільне підприємництво тримається на 3-х складових - приватна власність, ціноутворення, конкуренція.
3. Перед встановленням ціни необхідно провести спец. марк. дослідження.
42. Етапи розробки цінової політики.
Розробка цінової політики здійснюється в 3 етапи:
1. Аналізуються вир-во, збут, прибуток, потійні й змінні витрати, залучені чи власні кошти.
2. Склад, доходи, к-ть (ємність ринку).
3. Потенційні конкуренти, існуючі конкуренти, рівень цін, знижки, надбавки в цій сфері; керівники, їхні персональні особливості; орг.-правові структури конкурентів, плани розвитку конкурентів.
4. Необхідно розрахувати потребу в додаткових фін. рес-сах (к-ть, джерела, строки повернення).
5. Корисність товару, технологічні можливості, ступінь новизни, ціна байдужості, співставлення комплексних рес-сів, що використовуються.
6. Реакція конкурентів на вашу появу на ринку або підвищення якості продукції. Можливість відповідних дій, заходи впливу на конкурентів.
7. Оцінка впливу держ. регулювання: порядок і передумови регулювання.
8. Моніторинг цінової політики.
48. Конкурентоспроможність товару.
Конкурентоспроможність товару - його здатність бути виділеним споживачем на ринку серед товарів-аналогів і, як рез-т, бути проданим.
Головне в товарі для споживача - вигода.
Конкурентний є той товар, у якого мінімальна ціна споживання.
Ціна споживання = ЦК + ЦФ ЦУ
[ЦК - ціна купівлі товару; ЦФ - ціна ф-ціонування (витрати на транспортування, налагодження, ремонт); ЦУ - ціна утилізації товару]
Етапи визначення конкурентоспроможності товару:
1) вибір аналога - товар-аналог має належати до однієї товарної групи та до одного виду товару;
2) формування показників конкурентоспроможності - виділяють технічні й екон. показники. Техн. - корисні властивості для споживача. Екон. - ціна споживання;
3) вибір базового товару - існує 2 вар-ти: кращий із представлених товарів-аналогів АБО умовний оптимальний товар, що реально не існує;
4) визначення коефіцієнтів вагомості показників конкурентоспроможності;
5) розрахунок індексів конкурентоспроможності.

 
 

Цікаве

Загрузка...