WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

сорти.
Сукупність асортиментних груп назив. номенклатурою.
26. Створення товару.
Ф-ри, що враховуються при формуванні товарної стратегії:
- частка ринку даного товару,
- новизна ринку,
- темпи зростання ринку.
Матриця Boston Consulting Group:
Товар-"зірочка" посідає лідируюче місце на ринку й дає доходи, однак переважна частка доходів витрачається на підтримку лідируючого стану на ринку.
Товар-"дійна корова" - попит постійний, доходи високі й сталі.
Товар-"собака" прибутку не дає, вимагає виключно коштів. Вихід: або піти з цього ринку, або зн-ти ринок, де ця "собака" даватиме прибуток.
27. Основні групи, види товару.
Групи Види
1. Товари народного споживання повсякденного попиту,
попереднього вибору,
особливого попиту,
екстреного придбання,
імпульсивні
2. Виробничо-технічного призначення мат-али,
комплектуючі,
сировина,
кап. затрати,
допоміжні мат-али.
28. Ємність ринку.
Ємність ринку - максимально можливий обсяг продажу на даному ринку за певний час.
Методи визначення:
1. Метод підсумовування ринків усіх продавців даної товарної групи.
2. Розрахунковий метод:
а) ємність ринку в грош. вигляді розраховується за наст. формулою:
Q=n q p,
[Q - ємність ринку; n - к-ть покупців; q - середній обсяг купівлі 1 покупцем; p - сер. ціна]
б) річна ємність ринку продукції пром. призначення:
Q=О+ЗВ+Е+І ЗС-ЕН+ІН
[Q - обсяг вир-ва даного товару в країні; ЗВ - залишок запасів товарів на складах підпр-в та постачально-збутових баз; Е - експорт; І - імпорт; ЗС - зниження (збільшення) запасів даного виробу на складах підпр-в; ЕН - непрямий експорт; ІН - непрямий імпорт]
Непрямий експорт - товар, який використовується при вир-ві ін. товарів у якості комплектуючих деталей або допоміжних мат-алів, що поставляються на експорт.
Показники ринкової частки фірми:
РЧ = (О / Є) 100,
[О - обсяг збуту товарів даної фірми на даному ринку за даний час; Є - ємність ринку]
Відносна частка фірми:
ВРЧ = РЧ / РЧК
[РЧК - ринкова частка найбільшого ринкового конкурента]
Ємність та частка враховуються:
1) при визначенні обсягів реалізації;
2) визначення критеріїв оцінки роботи збутових служб;
3) при визначенні перспектив виходу на ринок з новим товаром;
4) при визначенні мережі сервісу;
5) при організації реклами.
29. Послуга як товар.
Послуга - трудова діяльність, що задовольняє потреби.
У країнах з інноваційною моделлю розвитку ЕК-ки 60-70% ВВП складають послуги, 2/3 працездатного населення зайняті у сфері надання послуг.
Види послуг: фінансові, бухгалтерські, консалтингові, страхові, юридичні, інформаційні, рекламні, сервісні, побутові, медичні, освітні, туристичні, транспортні, культурні, сфери харчування та ін.
Особливості послуг у порівнянні з товарами:
1) невідчутність, немат. хар-р послуг;
2) неможливість зберігання послуги;
3) нерозривність надання та споживання послуг, їх збіг у часі;
4) мінливість якості послуг;
5) невіддільність послуги від її джерела;
6) на ринку послуг при незбігу попиту й пропозиції є значні втрати прибутку;
7) продавець і покупець послуг діють в умовах невизначеності;
8) поширювати ринки послуг значно складніше, ніш ринки товарів і речей;
9) при придбанні послуг ризики покупців вищі;
10) немат. хар-р послуг значно ускладнює їх купівлю й продаж.
30. Канали збуту.
Канал збуту - сукупність організацій, які забезпечують рух товарів до споживача.
Етапи створення каналів товарозбуту:
1) вибір типу каналоруху;
2) визначення каналів за рівнями;
3) визначення каналів за шириною;
4) визначення каналів за рівнем інтенсивності;
5) вибір способів управління каналами;
6) вибір конкретних посередників фірми.
1. Тип каналу визначається методом організації збуту. Основні методи:
1) прямий (через власну збутову сис-му);
2) опосередкований (через незалежних посередників);
3) комбінований (через створення фірм з як правило спільним капіталом вир-ка й посередника).
2. За рівнями канали товароруху бувають: прямі нульового рівня (вир-к?спож.), 1- (В?роздр.торг.?С), 2- (В?опт.?РТ?С) та 3-рівневі (В?О?дріб.опт?РТ?С).
3. Ширина каналу збуту - к-ть та розгалуженість збутової сис-ми:
4. Рівень інтенсивності каналу пов'язаний з формою з формою збуту. Форми збуту:
1) інтенсивний збут - нескладні, недорогі товари масового попиту через усіх посередників на даному ринку (напр., прод. харч.) - "продавай там, де купують". Переваги: висока доступність ринку, висока частка ринку, спрацьовує ефект масштабу, ефект досвіду, ефект навчання. Недоліки: постійне збільшення збутових витрат, утрачається контроль продаж, ускладнюється використання привабливого іміджу вир-ка;
2) вибірковий (селективний) збут - реалізація черездеяких, але не всіх існуючих посередників (напр., госп. товари, для ремонту) - "продавати там, де продається найкраще всього". Переваги: ефективне ф-ціонування каналу розподілу, зниження витрат. Недоліки: неповне охоплення ринку, можливість появи конкурентів, втрата потенційних продаж;
3) виключний збут - реалізація через одного торгового посередника в даному регіоні, якому надаються ексклюзивні права щодо продажу - "продавай там, де престижно". Переваги: краще обслуговування покупців, ? рівень витрат, контроль продаж. Недоліки: невелике охоплення ринку, зв'язаність обов'язками.
5. Застосування вертикальної (з одним домінуючим ел-том) чи горизонтальної (об'єднання дек. компаній одного рівня) сис-ми управління.
6. Критерії вибору торг. посередника:
- стійкий фін. стан;
- добра репутація посередника;
- наявність розвиненої орг-ції збуту;
- високі показники збуту.
31. Види посередників.
Посередники, які стають власниками товару:
1) оптові торговці (купують великі партії товарів у різних вир-ків і реалізують роздрібній торгівлі; можуть мати власне вир-во);
2) роздрібні торговці (продають товари безпосередньо покупцям);
3) дилери (незалежні підпр-ці, які закуповують і продають товари тривалого користування та організовують повний сервіс);
4) дистриб'ютори (здійснюють збут оптових партій продукції великих вир-ків, з якими укладають довгострокові угоди).
Посередники, які не стають власниками товару:
1) брокери (зводять продавця й покупця, укладаючи угоду на комісійній основі);
2) оптові агенти (реалізують оптом товари вир-ка відповідно до укладеної угоди);
3) торгові агенти (продають товари фірмі або обслуговують конкретних споживачів);
4) комісіонери (приймають товари на реалізацію за рахунок власників товару);
5) консигнатори (мають склади з товарами, що вир-к передає їм на відповідальне зберігання та продаж; застосовується правило викупу консигнатором залишків товару, який не реалізований на кінець дії угоди).
Висновки:
1. Посередники життєво необхідні (це спеціалізація, висока кваліфікація, досвід, контакти та зв'язки, імідж).
2. Скорочують час реалізації.
3. Заощаджують капітал вир-ка.
4. Вир-к повинен очолювати та контролювати процес товароруху.
32. Товарорух.
Товарорух - це збут (постачання) товару, просування його від вир-ка до споживача. Збут і продаж не тотожні.
Збут включає:
- упаковку,
- транспортування,
- оформлення док-тів для транспортування й продажу,
- складування,
- доробку,
- просування до оптових та роздрібних торгівельних ланок,
- продаж.
Роль збуту:
1) збут продовжує процес вир-ва;
2) збут створює зручності

 
 

Цікаве

Загрузка...