WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

кадри;
4) значення маркетингу у фін. установі;
5) імідж фін. установи;
6) сис-ма фін. установи;
7) клієнти, потенційні клієнти, традиційні конкуренти, нетрадиційні конкуренти; установи, з якими існує співробітництво, - усе це вкупі складає операційне середовище;
8) макроек-ка: демографія, технологія, політика, юр. сис-ма, нагляд, соціокультурне середовище, природне середовище.
17. Бюджет маркетингу.
Сутність витрат на маркетинг полягає в наступному:
1) марк. витрати не є накладними витратами, а є витратами, що забезпечують товарорух;
2) марк. витрати мають інвестиційний хар-р, який у майбутньому може принести значні доходи.
Методи визначення загальних витрат:
1) метод зверху вниз - передбачає спочатку всі витрати, а потім витрати на марк. заходи. Використовуються наступні підходи:
а) визначення граничного прибутку або ф-ції реакції збуту (заданий рівень збуту й прибутку за умов певного рівня витрат на маркетинг);
б) розрахунок відсотка від продаж;
в) розрахунок відсотка від прибутку;
г) визначення витрат за цільовим прибутком;
ґ) оцінка конкурентного паритету;
2) метод знизу вверх - передбачає спочатку розрахунок витрат на окремі маркетингові заходи, а потім підсумовування всіх витрат і визначення загальної їх величини.
Методи визначення цільових витрат:
1. Постійні - витрати, необхідні для постійного підтримання ф-ціонування маркетингу:
1) утримання робітників служби маркетингу;
2) регулярне проведення марк. досліджень і створення банку даних;
3) фінансування робіт щодо постійного вдосконалення продукції.
Утримання марк. сис-ми значно дешевше, ніж її відсутність або створення для вирішення проблем.
Постійні витрати дозволяють:
1) постійно знати кон'юнктуру;
2) знати дії конкурентів;
3) знати розвиток попиту;
4) знати конкурентоспроможність своєї продукції.
2. Змінні - витрати, що викликані змінами ринкової ситуації та прийняттям нових стратегічних і оперативних рішень.
Планування напрямків витрат:
1) витрати на марк. дослідження - включають витрати на залучення різних джерел інформації, опануванням інформаційних сис-м, залученням спец. організацій для проведення "польових" досліджень, сплату консультантів;
2) витрати на розробку нових товарів - науково-технічні та конструкторські розробки, придбання ноу-хау, закупівля нових мат-алів і обладнання, залучення консультантів та експертів;
3) витрати на розповсюдження - витрати на формування дилерсько-дистриб'юторських мереж, організацію філіальної торгівлі, сервісного обслуговування, навчання персоналу;
4) витрати на просування - реклама, торгові агенти, стимулювання продаж.
18. Основні функції маркетингу.
1. На макрорівні:
- організація обміну;
- організація ринкових комунікаційних потоків;
- активний вплив на ринок, формування загальних потреб.
Як рез-т, економія витрат усіх фірм, прискорення оберту всього сусп. капіталу, створення комфортності для покупців.
2. На макрорівні:
- для фірми:
а) вивчення ринку;
б) розробка й планування товару, його вир-во;
в) розробка цінової, комунікаційної, дистрибутивної політики;
г) реалізація, продаж і отримання прибутку;
- для споживача:
а) впливає та змінює образ нашого життя;
б) робить споживача більш інформованим;
в) робить споживача більш вільним, оскільки збільшує можливість вибору товару;
г) задовольняє потреби.
19. Стратегічне планування.
20. Тактичне планування.
21. Особливості маркетингу фінансових послуг.
22. Життєвий цикл товару.
Кожен товар має власний життєвий цикл. Типовий життєвий цикл товару (ЖЦТ) представлено на малюнку:
1 етап - період повільного росту збуту. Через значні витрати на виведення товару прибутків на цьому етапі поки немає.
2 етап - етап росту; період швидкого сприйняття товару ринком і швидкого росту прибутків.
3 етап - етап зрілості; період сповільнення темпів збуту у зв'язку з тим, що товар уже отримав сприйняття більшістю потенційних покупців. Прибутки стабілізуються або знижуються через зростання витрат на захист товару від конкурентів.
4 етап - етап занепаду; характеризується різким спадом збуту й зниженням прибутків.
Хоча представлена крива ЖЦТ типова, вона не завжди має такий вигляд. Одним з поширених в-тів є крива "з повторним циклом". Другий "горб" збуту викликаний заходами щодо стимулювання збуту, проведеними на цій стадії занепаду товару. Ще однім різновидом є "гребенева" крива, що складається з послідовного ряду циклів, викликаних відкриттям нових хар-к товару, нових способів його використання, появою нових користувачів.
23. Життєвий цикл інновацій.
Графік ЖЦІ:
1 - наукові центри - пошук ідей, фундаментальні дослідження. Фінансування - кошти держ. бюджету без їх повернення (3-4% ВВП у розв. країнах, 0,3-0,4% ВВП в Укр.). Пошук і купівля патентів і ліцензій, а також відслідковування конкурентів.
2 - венчурний бізнес - неприбуткові, працюють науковці. Створення венчурних фірм передбачає наявність таких компонентів:
- ідеї,
- попиту на майбутній виріб,
- підприємця, який готовий довести цю ідею до вершини й утримати там,
- необхідно, щоб ідея була придатною для вир-ва,
- необхідний ризиковий капітал.
Венчурне фінансування: шляхом купівлі акцій або надання кредиту з метою конверсії в акції.
Специфічні риси цього кредитування:
а) дольова участь інвесторів у капіталі компанії;
б) надання коштів на тривалий час;
в) активна роль інвестора в управлінніфірмою;
г) надані кошти не повертаються в кінці;
ґ) кошти надаються на безпроцентній основі;
д) не вимагається забезпечення при кредитуванні;
е) кошти не підлягають вилученню в якийсь момент.
Фінансування здійснюється протягом певного строку. Капіталовкладення поділяють на окремі відрізки. Кожне нове капіталовкладення здійснюють, якщо попереднє себе виправдало. Кожне нове вкладення більше за попереднє й надається на вигідніших умовах.
24. Кон'юнктура.
25. Маркетинговий зміст товару.
Товар - усе те, що може задовольнити нужди, нужду або потребу й пропонується ринку для обміну. Товар є засіб вирішення проблем покупця.
У маркетингу товар відрізняється від виробу. Виріб - рез-т вир-ва, що створюють технічні знання. Товар створюють знання маркетингу.
Якість товару - його властивості, які визнає споживач і за які він готовий добровільно платити гроші.
Виділяють 3 рівні товару:
1) ідеальний товар - потреба, що задовольняється товаром;
2) реальний товар - має властивості, які цінує покупець (якість, дизайн, ТМ);
3) інтегрований товар - товар з підкріпленням, тобто гарантії, сервіс, умови поставки й монтажу тощо.
При розробці нового товару маркетологи повинні:
а) визначити потребу,
б) взяти активну участь у створенні реального товару,
в) запропонувати засоби підкріплення.
Асортимент - набір товарів із загальною ознакою. Напр., призначення, ціни, споживачі, канали збуту.
Класифікація товару:
Групи Види
1. Товари народного споживання повсякденного попиту,
попереднього вибору,
особливого попиту,
екстреного придбання,
імпульсивні
2. Виробничо-технічного призначення мат-али,
комплектуючі,
сировина,
кап. затрати,
допоміжні мат-али.
Асортимент може охоплювати одну або кілька товарних груп. Напр., вироби зі шкіри (сумки, спідниці, гаманці).
Товарні групи включають види товарів. Напр., сумки ? маленькі, господарські, дорожні тощо.
Види включають моделі, марки,

 
 

Цікаве

Загрузка...