WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

країнах.
Соціально-етичний маркетинг:
Творчий (інноваційний) маркетинг. Фірма не повинна пропустити інноваційного прориву конкурента на своєму ринку.
Фірма орієнтується з одного боку на потреби споживача, а з іншого - на виховання споживача, формування в нього потреб, що відповідають інноваційним пропозиціям фірми. Вплив на споживача за допомогою новітньої ідеї, нової якості споживання, нової якості життя.
8. Характеристика попиту.
За еластичністю попит буває:
1) еластичний - збільшення (зменшення) ціни на 1% ==> зниження (збільшення) попиту більш ніж 1%;
2) нееластичний (жорсткий) - збільшення (зменшення) ціни на 1% ==> зменшення (збільшення) попиту менш ніж на 1%;
3) попит з одиничною еластичністю - збільшення (зменшення) ціни на 1% ==> зменшення (збільшення) попиту також на 1%;
4) абсолютно еластичний попит - при певному рівні цін попит існує постійно (тобто EDp? );
5) абсолютно нееластичний попит - збільшення (зниження) ціни не впливає на обсяг попиту.
Характеристика стану попиту:
1) негативний - більша частина ринку недолюблює товар і згодна навіть на певні витрати, аби уникнути його споживання (попит на стомат. послуги, хірургічні операції, використання праці колишніх в'язнів тощо);
2) відсутній (нульовий) - цільові споживачі не зацікавлені в товарі або байдужі до нього;
3) прихований - багато споживачів відчувають попит на певний продукт, але при наявній пропозиції товарів він залишається незадоволеним (попит на екологічно чисті прод. товари);
4) спадаючий - попит знижується на деякі види товарів і послуг;
5) нерегулярний - попит виникає періодично, напр., унаслідок сезонності;
6) повноцінний - фірма задоволена своїм збутом;
7) надлишковий - споживацький попит перевищує виробничі можливості фірми;
8) нераціональний - попит на товари, шкідливі для здоров'я (тютюнові вироби, алкоголь, вогнепальну зброю тощо).
9. Види маркетингу.
Залежно від стану попиту розрізняють наступні види маркетингу:
1) конверсійний - якщо негативний попит. Необхідно проаналізувати, чому ринок відчуває неприязнь до товару; чи можна засобами маркетингу змінити негативне ставлення;
2) стимулюючий маркетинг - попит відсутній. Задача - пробудити попит і відшукати спосіб ув'язки притаманних товарів і послуг з природними потребами людини;
3) маркетинг, що розвивається, - попит потенційний. Задача - перетворити його в реальний;
4) ремаркетинг - попит зменшується. Задача - підвищувати попит;
5) синхромаркетинг - попит коливається. Задача - збалансувати попит;
6) підтримуючий маркетинг - попит повний;
7) демаркетинг - рівень попиту перевищує можливості його задоволення (ажіотаж). Задача - зменшити попит, але не ліквідувати його;
8) протидіючий маркетинг - ірраціональний попит. Задача - ліквідувати попит.
Маркетинг залежно від купівельного суб'єкту:
1) споживчий маркетинг - продаж товарів і послуг для особистого вжитку;
2) промисловий маркетинг - розглядає в якості споживачів організації, виробників, оптову та роздрібну торгівлю:
а) маркетинг комерційних організацій. Мета - отримання прибутку;
б) маркетинг некомерційних організацій - створення позитивної сусп. думки.
Останнім часом впроваджується:
- маркетинг рес-сів (труда, землі, капіталу, кадрове забезпечення фірми, залучення інвестицій);
- маркетинг науково-технічної діяльності.
Розрізняють внутрішній і зовнішній маркетинг. Мета внутрішнього - задоволення потреб нац. споживача. Міжн. маркетинг - маркетинг за межами держави:
- експортний - діяльність фірми по дослідженню нових закордонних ринків збуту, створення закордонних збутових фірм;
- імпортний - забезпечення високоефективної закупівлі товарів;
- багатонаціональний - організація маркетингу в багатьох країнах одночасно.
10. Творчий маркетинг.
Творчий маркетинг - поєднання в єдину сис-му маркетингу, орієнтованого на новий продукт, і маркетингу, орієнтованого на споживача.
Його зміст полягає в тому, що фірма не має продукту, доки вона не має споживача, але фірма не має й споживача, якщо немає продукту. Т.ч., фірма орієнтується, з одного боку, на розуміння споживача, його потреб і запитів, максимальне пристосування вир-ва до вимог споживачів, а з іншого - на виховання споживача, формування в нього потреб, що відповідають пропозиції фірми, вплив на споживача за допомогою якості продукції, сервісу, ціни, реклами.
11. Гармонізація маркетингового комплексу.
Комплекс маркетингу - основне поняття сучасної сис-ми маркетингу. Це гармонізована сукупність усіх засобів маркетингу, які підпр-во використовує для впливу на цільовий ринок з метою створення попиту на свій товар або послугу, а також отримання прибутку. Комплекс маркетингу також називають: марк. суміш, marketing-mix, mark-mix, концепція "4Р".
Уперше "mark-mix" було застосовано 1953 р. президентом Американської марк. асоціації Нілом Борденом. За 7 років була запропонована класифікація marketing-mix, що отримала назву "4Р" й об'єднала 4 ел-ти: product, place, price, promotion.
Гармонізація, тобто співвідношення у виділенні рес-сів на здійснення всього маркетингу підприємства.
Дослідження ринку виконуються не завжди, а якщо виконуються, то не завжди використовуються.
Основні властивості ел-тів марк. комплексу:
1) керованість ел-тів - їх можна комбінувати;
2) порядок розташування ел-тів марк. комплексу однозначний;
3) ел-ти марк. комплексу можуть призвести як до зростання попиту, так і до його зменшення;
4) ел-ти марк. комплексу визначені однозначно й чітко.
Ключові моменти марк. комплексу:
1) ел-ти марк. комплексу взаємно пов'язані, обумовлюють один одного й іноді перетинаються;
2) фірма повинна використовувати всі ел-ти марк. комплексу;
3) застосовувати їх у певному дозуванні залежно від стадії життєво циклу товару;
4) поєднуючи їх, фірма досягає їх гармонізації;
5) к-ть можливих комбінацій ел-тів маркетингу необмежена;
6) сис-мне використання марк. комплексу дає змогу отримати синергічний ефект (сукупний ефект від поєднання ел-тів, ніж від використання ел-тів кожний окремо);
7) спеціаліст маркетингу - людина, яка комбінує у своїй роботі різні ел-ти марк. комплексу;
8) не існуєпевних правил, які дозволяють визначену комбінацію "4Р" сприймати як єдину для даного ринку.
12. Ключові питання маркетингового комплексу.
13. Ключові компоненти маркетингового комплексу.
14. Консюмеризм.
15. ???????????
16. Маркетингове середовище.
Середовище маркетингу - сукупність активних суб'єктів, сил та ф-рів, які діють як усередині, так і за межами фірми та впливають на можливості керівництва організації досягти поставленої мети.
Середовище маркетингу розділяють:
1) контрольоване й неконтрольоване;
2) зовнішнє й внутрішнє; зовнішнє поділяється на прямої й непрямої дії;
3) мікрорівень і макрорівень.
Контрольоване Неконтрольоване
Внутрішнє Зовнішнє
Прямої дії Непрямої дії
Мікросередовище Макросередовище
Аналіз маркетингового середовища фірми - можливість внутрішніх і зовнішніх ф-рів, передбачення загроз і нових можливостей розвитку фірми.
Маркетингове середовище є динамічним. Питання не в тому, чи змінюється середовище, а в тому, як добре фірма реагує на всі зміни в середовищі.
Найчастіші реакції для фірми:
1) зміна становить загрозу;
2) зміна як можливість використати її для розвитку фірми.
Маркетингове середовище фін. установи:
1) сис-ма фін. показників;
2) операції, що відбуваються у фін. установі;
3)

 
 

Цікаве

Загрузка...