WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

Шпаргалки до екзамену по маркетингу - Реферат

1. Сучасне визначення маркетингу.
Для формування інноваційної моделі розвитку ек-ки необхідне розуміння ринкових механізмів з-номірності поведінки споживачів і конкурентів. Саме такі знання дає маркетинг як сучасна концепція управління й ефективного господарювання.
Термін "маркетинг" (англ. marketing) походить від англ. market - "ринок"; означає процес товароруху на ринку, діяльність у сфері ринку, "ринко поділ".
Маркетинг - це наукова концепція й побудована на ній інноваційна госп. діяльність підпр-ва, що забезпечує виявлення потреб покупців, розробку, вир-во, збут товарів і послуг, що відповідають цим потребам, як ключових моментів на шляху досягнення цілей організації з отримання ефекту (соц. та екон.) (отримання надприбутку).
2. Маркетинг як філософія сучасного бізнесу.
Маркетинг є одночасно наука й мистецтво підприємницької діяльності, має враховувати сукупність постійно мінливих ф-рів і тому потребує застосування певних правил також інноваційного (творчого, індивідуального, неординарного) підходу до вирішення госп. ситуацій.
Маркетинг - це філософія сучасного бізнесу, це образ мислення підприємця; це суттєво ускладнює оволодіння цією наукою й перетворює його в тривалий процес.
3. Поширені помилки маркетингу.
3 поширені помилки у сприйнятті концепції маркетингу:
1. Штучний маркетинг:
а) безбалансова поставка інноваційної продукції в Україну;
б) поставка шкідливої продукції в Україну;
в) вивіз із України природних рес-сів.
Наслідки: відсутність власних інноваційних розробок; згасання інноваційної діяльності на підпр-вах; згасання інвестиційної активності; погіршення екології в регіоні; зменшення середнього віку життя громадян; перетворення якоїсь країни в сировинний придаток; унеможливлення створення інноваційної моделі розвитку ек-ки.
2. Маркетинг - це реклама:
Реклама є одним з ел-тів просування продукту на ринок, що є лише складовою частиною маркетингу.
Наслідки: працівники відділу маркетингу не беруть участі в прийнятті найважливіших рішень підпр-ва; маркетинг не користується повагою в керівників підпр-в і установ; план маркетингу підпр-ва являє виключно план реклами; фінансування маркетингу залишається лише на фінансуванні реклами.
3. Маркетинг - це зв'язки з громадськістю:
Наслідки схожі зі сприйняттям маркетингу як реклами.
4. Основні категорії.
Нужда, потреба, попит, продукт, обмін, угода, ринок, маркетинг.
Нужда - відчуття, що має людина щодо нестачі чого-небудь. Нужди бувають фізіологічні (їжа, одяг, безпека тощо), соц. (спілкування), індивідуальні (знання, самовираження).
Потреба - більш конкретизована форма нужди, має конкретне вираження в будь-чому, залежить від рівня культури й особистості індивіда, має сусп. хар-р, передбачає розвиток сусп. зв'язків. Необхідно: 1) щоб хтось врахував потребу; 2) хтось запланував вир-во товарів; 3) хтось виробив; 4) хтось реалізував.
Кругообіг потреб:
Кругообіг потреб забезпечує невичерпність перспектив діяльності будь-якого бізнесу.
Класифікація потреб за Маслоу:
Первинні потреби не зникають до тих пір, доки не задовольняться. Може настати момент, коли треба переходити від вир-ва товарів, що задовольняють вторинні потреби, до таких, що задовольняють первинні.
Вторинні потреби взаємозамінні, можна легко відмовитися, більшість з них у переважної к-ті осіб може бути відсутня.
Попит - платоспроможна потреба людини та к-ть продукції, що споживачі можуть і хочуть купити за деякими цінами впродовж якогось періоду часу й на конкретному ринку.
Продукт - усе, що вироблено й задовольняє потреби людей.
Обмін - процес отримання від когось бажаного об'єкту з пропозицією чогось натомість.
5. Основні способи обміну.
Для здійснення добровільного обміну необхідно:
1) наявність як мінімум двох сторін;
2) кожна сторона повинна мати продукт, що здатний задовольнити потреби протилежної сторони та представляти для неї цінність;
3) кожна сторона повинна бути абсолютно вільною в прийнятті чи відхиленні пропозиції ін. сторони;
4) кожна сторона повинна вміти забезпечити комунікацію й доставку свого товару для обміну;
5) кожна сторона повинна бути впевненою в доцільності та обопільної вигідності мати справу з ін. стороною;
6) дрібниці - важливі.
Обмін може бути децентралізований і централізований.
При децентралізованому обміні кожен продавець розглядає всіх ін. учасників обміну як своїх потенційних покупців, або індивідуальних "ринків".
Централізований обмін характеризується наявністю деякого посередника, "купця", який спеціалізується на обміні товарів усіх учасників одночасно й пов'язує їх індивідуальні угоди в централізований ринковий обмін.
Угода здійснюється, якщо є об'єкти, що являють цінність для обох сторін-учасників, а також обговорені умови, час та місце її здійснення.
Умови угоди повинні оборонятися з-ном.
6. Види ринків.
Ринок - сукупність реальних та потенційних покупців товару: ринок готових товарів (вироби, послуги, ідеї), ринок ре-сів, валютний ринок, фін. ринок, фондовий ринок, ринок нерухомості та ін.
Ринки бувають 2-х видів:
1. Ринок продавця - ринок, на якому продавці мають більше влади, тобто найбільш активними діячами доводиться бути покупцям.
Ознаки:
а) товарний асортимент обмежений;
б) конкуренція виробників слабка чи фактично відсутня;
в) максимальний обсяг продажу товару визначається пропозицією.
Дії продавця в даному випадку: нарощення вир-ва; розширення асортименту.
Дії покупців на даному ринку: шукають дефіцит; пошук доступу до обмежених товарів.
2. Ринок покупця - ринок, на якому більше влади мають покупці.
Ознаки:
а) ринок перенасичений товарами;
б) можливість для покупців вибору товару;
в) гостра конкуренція серед виробників;
г) максимальний обсяг продажу товарів визначається попитом.
Дії продавця - застосування на повну потужність маркетингового комплексу.
Дії покупця - консюмеризм.
7. Основні концепції маркетингу.
Виділяють 5 концепцій маркетингу:
1) виробнича;
2) товарна;
3) збутова;
4) маркетингова;
5) соціально-етичний маркетинг.
Виробнича (друга пол. ХІХ ст. - 1920). Ознаки виробничої концепції:
а) попит перевищує пропозицію;
б) висока собівартість товару;
в) доходи основної маси покупців невисокі;
г) нові товари, попит на які не задовольняється.
Задача підпр-ва в цій концепції:
а) удосконалення вир-ва;
б) зниження собівартості;
в) підвищення ефективності сис-ми розподілу;
г) зниження ціни.
Недоліки цієї концепції:
а) сис-ма виходить з принципу: "спочатку виробимо - потім продамо";
б) залишає поза увагою потреби покупців, які змінюються постійно.
Товарна (30-40 рр. ХХ ст.) - головна увага приділяється товару, його якості, постійному вдосконаленню.
Збутова - орієнтує на інтенсифікацію зусиль усфері збуту. Продукт, як правило, нав'язується покупцеві, практикується агресивний, жорсткий продаж та психологічна обробка покупців; призводить до маніпулятивного й дикого маркетингу. Ця концепція розвивалася в 30-40-х рр. ХХ ст. в США й у 50-ті рр. в Західній Європі.
У цей період зароджується такий сусп. рух як консюмеризм, який направлений на захист прав і інтересів масового споживача.
Маркетингова - основну увагу приділяє споживачам продукції фірми, всебічному вивченню та найповнішому задоволенню їх потреб. У маркетинговій концепції маркетингу відведена активна роль. Ця концепція отримала розповсюдження в 60-70 рр. у США та ін. розвинених

 
 

Цікаве

Загрузка...