WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

народного споживання збільшився у 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 43,4%, а товарна продукція в порівняних цінах збільшилась на 12,3%. Відбувається тенденція до поліпшення фінансового стану підприємства. Це пояснюється ритмічністю виробництва, а також зростанням попиту на панчішнівироби.
А зараз проведемо аналіз балансу діяльності підприємства. Правильне використання основних засобів передбачає значне покращення використання обладнання і підвищення його продуктивності з метою підвищення об'єму продукції, що випускається, підвищення рівня рентабельності. Всі основні засоби, що знаходяться в розпорядженні підприємства, є його власністю.
Таблиця 2.3 - Основні засоби та інші позаоборотні активи [тис.грн.]
2005 2006 2007
на початок року на кінець року на початок року на кінець року на початок року
20275,0 20510,0 14867 15039 15039
Необхідність у власних оборотних засобах визначається на основі нормативів сировини, палива, незавершеного виробництва, готової продукції, які необхідні для забезпечення ритмічності процесу виробництва і реалізації продукції.
Згідно балансу, виробничі запаси та затрати складають:
2005рік - 5348,0 тис.грн.
2006рік - 4650 тис.грн.
2007рік - 5315 тис.грн.
Таким чином, протягом трьох років підприємство було забезпечене власними оборотними засобами, тобто вони забезпечували процес виробництва і реалізації продукції. Ця потреба носить постійний характер і тому поповнюється постійними джерелами ( за рахунок власних і прирівняних до них засобів). У випадку виникнення додаткових потреб в оборотних засобах підприємство покриває їх тимчасовими засобами за рахунок короткострокових кредитів в банку. До джерел власних оборотних засобів відносяться:
- статутний фонд;
- прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після обов'язкових платежів та вкладів.
Джерелами засобів, прирівняних до власних, є стійкі пасиви. Це:
1. Кредитори по оплаті (продукції).
2. Заборгованість робочим та службовцям по заробітній платі з відрахуванням на соціальне страхування.
3. Заборгованість постачальникам за неоплаченими поставками.
4. Засоби амортизаційного фонду та запаси матеріалів для капітального ремонту.
Ці види заборгованості мають постійний характер, хоча засоби, отримані підприємством із перерахованих джерел не є власними.
Для аналізу залишків незавершеного виробництва необхідно ознайомитися з актами інвентаризації . Для визначення розміру запасів можна залишок порівняти з лімітом затрат за даними лімітних карт або фактичними затратами на виробництво цього виду матеріалу.
Проаналізуємо ІІІ розділ балансу "Грошові засоби, розрахунки та інші активи".
Таблиця 2.4 - Грошові засоби, розрахунки та інші активи [тис.грн.]
2005 2006 2007
на початок року на кінець року на початок року на кінець року на початок року
1553,0 1285,0 2376 2419 2419
Можна зробити висновок про те, що розрахунки з дебіторами за товари відгружені і неоплачені в строк на кінець як 2005 року, так і 2007 року збільшуються. Дебіторська заборгованість є причиною погіршення фінансового стану підприємства, так як йому важче маневрувати засобами із-за тимчасового надходження поза оборотом. Що стосується кредиторської заборгованості, то вона деякий час штучно поповнює фінансові ресурси. І дебіторська, і кредиторська заборгованості роблять уязвимими господарські розрахунки. Дебіторська заборгованість породжує ланцюг неплатежів. Якщо вона знижується, то це говорить про те, що підприємство приймає міри по її стягненню, а збільшення - послаблення фінансової роботи.
Значну вагу в складі джерел засобів підприємства займають позичені, в тому числі кредиторська заборгованість. Що стосується кредиторської заборгованості, то в період з 2005 року по 2007 рік вона дещо знизилась.
Таблиця 2.5 - Стан кредиторської заборгованості за 2005-2007 рр. [тис.грн.]
Розрахунки з кредиторами 2005 2006 2007
на поча-ток року на кінець року на поча-ток року на кінець року на початок року
1. За товари, роботи та по- слуги
2. З бюджетом
3. З позабюджетними платежами
4. По страхуванню
5. По оплаті праці
6. З іншими кредиторами
Всього
1726
632
184
318
620
1388
4868
1470
114
110
404
664
2274
5036
1470
114
166
348
664
2274
5036
602
876
564
16
658
-
2716
602
876
564
10
658
-
2710
В складі і структурі кредиторської заборгованості відбулися зміни. Зросла заборгованість за позабюджетними платежами, якщо порівнювати 2005 рік і 2007 рік, то вони зросли приблизно в сім раз, також зросла заборгованість по страхуванню. В зв'язку з цим зменшилась питома вага всіх інших видів кредиторської заборгованості.
Таблиця 2.6 - Зведені дані по кредиторській і дебіторській заборгованості за 2005-2007 рр. [тис.грн.]
Рік Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість
На початок року на кінець року на початок року на кінець року
2005 2006
2007 2080
1090
1006 2206
1006
1936 5116
5316
5348 5316
5348
Розглядаючи зведену таблицю кредиторської та дебіторської заборгованості за період з 2005 по 2007 рік можна сказати, що кредиторська заборгованість має тенденцію до зростання і в 2005 році вища майже в 3 рази, ніж дебіторська заборгованість в 2007 році. Взаємні неплатежі очевидні. При виникненні тимчасових труднощів банк надає короткострокові кредити для розрахунків з постачальниками. За іншими кредиторами та дебіторами на підприємстві складається список, в якому відображаються дати і причини заборгованості. При аналізі розрахунків з організаціями необхідно встановити чи є прострочені платежі в бюджет. Таким чином, протягом трьох років ДП "Пантера " працювало ритмічно і було забезпечене власними оборотними засобами.
Підвищення ефективності виробництва можливе лише тільки на основі раціонального використання природних, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, усунення надлишкових витрат і збитків. Загострюється увага на раціональному використанні кожної хвилини робочого часу, кожної машини і механізму, кожного кілограму сировини та палива. Акцент, очевидно, мусимо ставити на маркетинг, адже зараз основна увага повинна ставитись не на те, що підприємство хоче виробляти, а орієнтуватись на споживача через призму своїх фінансових та конкурентних можливостей. ДП "Пантера має достатньо високий рівень конкурентоспроможності.
Щоб обгрунтувати можливості нашого підприємства, проаналізуємо далі забезпеченість підприємства основними засобами. Вартість основних фондів зросла на 1539 тисяч гривень у порівнянні з 2006 роком, коли вона була 31695 тисяч гривень. Причиною цього стало введення нового устаткування і обладнання у процес виробництва.
Таблиця 2.7 - Аналіз зношення основних

 
 

Цікаве

Загрузка...