WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

клієнтів, конкурентів і збільшує попит вже залучених споживачів. Стратегія розвитку ринку ефективна, якщо: місцева фірма прагне розширити свій ринок; в результаті зміни стилю життя і демографічних факторів виникаютьнові сегменти на ринку; для добре відомої продукції виявляються нові області застосування.
Фірма прагне збільшити збут наявних товарів на ринках або спонукати споживачів по-новому використовувати наявну продукцію. Вона може проникати на нові географічні ринки, виходити на нові сегменти ринку, попит на який ще не задоволений; по-новому пропонувати існуючі товари, використовувати нові методи розподілу та збуту; збільшити зусилля по просуванню.
Стратегія розробки товару ефективна, коли компанія має рід успішних торгових марок і користується прихильністю споживачів. Фірма розробляє нові або модифіковані товари для існуючих ринків. Вона робить ставку на нові моделі, покращення якості та інші дрібні інновації, тісно пов'язані з уже впровадженими товарами, і реалізує їх споживачам, які прихильні до даної фірми і її товарних марок. Використовуються традиційні методи збуту; просування робить ставку на те, що нові товари випускаються добре відомою фірмою.
Стратегія диверсифікації використовується для того, щоб організація не стала занадто залежною від одного стратегічного господарського підрозділу (самостійний відділ або підрозділ, який відповідає за асортиментну групу або який-небудь товарний відділ в рамках організації з концентрацією на конкретному ринку з управляючим, який наділений повною відповідальністю за об'єднання всіх функцій в стратегію) або однієї асортиментної групи. Компанія починає випуск нових товарів, орієнтованих на нові ринки. Ці товари можуть бути новими для галузі або лише для фірми. Цілі розподілу, збуту і просування відрізняються від традиційних для фірми.
Матриця "Бостон консалтінг груп" дозволяє підприємству класифікувати кожен із своїх підрозділів за його часткою на ринку відносно основних конкурентів та темпів річного росту в галузі. Використовуючи матрицю, підприємство може визначити, по-перше, який із підрозділів відіграє ведучу роль в порівнянні з конкурентами і, по-друге, - яка динаміка його ринків: вони розвиваються, стабілізуються чи скорочуються. В основі матриці лежить припущення, що чим більша доля (частка) підрозділу на ринку, тим нижчі відносні затрати і більший прибуток в результаті економії від масштабів виробництва (великі організації можуть механізувати та автоматизувати виробництво і розподіл), накопичення досвіду (по мірі повторення проектів) та покращення позиції при заключенні угод.
Програма впливу ринкової стратегії на прибуток (PIMS), яка здійснюється інститутом стратегічного планування, передбачає збір даних з ряду компаній для того, щоб встановити взаємозв'язок між різними економічними параметрами і двома характеристиками функціонування організацій: дохід від інвестицій та рух готівкових засобів. Інформація збирається і агрегується по галузях. Аналізуючи загальні дані по галузі, організація може визначити вплив різних маркетингових стратегій на функціонування. В 1983 році в програмі брали участь дві тисячі стратегічних господарських підрозділів в 600 корпораціях.
Згідно з результатами даної програми на дохід сильніше всього впливали такі фактори пов'язані з маркетингом: частка на ринку відносно трьох провідних конкурентів; вартість, ріст галузі; якість продукції, рівень інновацій. Що стосується руху грошових засобів, дані PIMS доводять те, що зростаючі ринки потребують від компанії засоби; відносно висока частка на ринку покращує поступлення грошей, а високі рівні інновацій - поглинають гроші. Фірма з невеликою часткою ринку може досягти успіху за допомогою розробки чітко сконцентрованої стратегії. Компанія, яка має більшу частку ринку може досягти успіху в результаті переваги за загальними витратами або диференційованої стратегії. Однак, компанія може "опинитися в середині", якщо вона не володіє ефективною та унікальною продукцією або перевагами за загальними витратами.
На відміну від матриці "Бостон консалтінг груп" і програми PIMS, згідно моделі Портера, невелика фірма може мати прибуток, концентруючись на якій-небудь одній конкурентній ніші, навіть якщо її загальна частка на ринку буде незначною. Компанії не обов'язково бути великою, щоб мати добрі показники.
Що таке тактика маркетингу?
Тактика маркетингу представляє собою спосіб поведінки товаровиробника, виходячи з кон'юнктури ринку і принципів його формування. Хоча деякі завдання є загальними для тактики і стратегії маркетингу, однак ці поняття різні і завдання вони вирішують по різному. Якщо тактика переслідує найближчі цілі, то стратегія - перспективні.
Основні завдання тактики маркетингу:
1. Швидкий товарорух товарів. Для цього потрібно добре знати структуру оптової і роздрібної торгівлі, чинники, які впливають на швидкість поставки товару споживачам; міри по стимулюванню збуту і ін.
2. Прямі контакти з споживачами.
3. Реклама ( пряме поштове розсилання рекламних листів, зорова, звукова реклама і т.д.)
4. Збільшення персоналу за кордоном. В ринковій економіці розширюються виробничі і збутові зв'язки з країнами СНД і світу.
5. Участь у виставках і ярмарках. Це дає можливість не тільки рекламувати свою продукцію і стимулювати збут, але і ознайомитися з продукцією інших фірм, участь у виставках не тільки престижна, але і вигідна з точку зору маркетингових досліджень.
6. Вихід на нові ринки.
7. Маркетингові дослідження ринку (див. Рисунок 1.9).
8. Диверсифікація - метод проникнення у нові сфери діяльності. Відомо, що фірми західних країн, прагнучи міцно закріпитися на ринку, використовують диверсифікацію у якості засобу проти конкуренції, так як втрата ніші ринку з одного товару чи виду послуг, повинна бути компенсована розширенням обсягу продаж по іншому товару чи галузі.
9. Швидке реагування на запити споживачів дає змогу постійно поновлювати і розширювати асортимент товарів, турбуватися про нові технології виробництва
Рисунок 1.9 - Порядок проведення дослідження ринку
Отже, орієнтація на споживача є таким Законом бізнесу, котрий диктує всю політику в області виробничої діяльності підприємств. Якщо проігнорувати запитами споживача, то таке підприємство, безперечно, зазнає краху.
ДП "Пантера" , яке володіє передовими технологіями, як в`язальні машини та оверлоги, покрасочні машини для виготовлення продукції, що надає виробам незвичайну еластичність, міцність і різнобарвністю, застосовує такі способи залучення клієнтів:
- рекламна кампанія в газетах, на телебаченні та по радіо в регіонах освоєння;
- розповсюдження рекламних повідомлень для власників магазинів, поштою, факсом;
Надаються послуги по транспортуванню панчішної продукції, обліку та складуванню для потреб кінцевих споживачів.
2 Маркетингова діяльність на підприємстві та її аналіз
2.1 Коротка характеристика

 
 

Цікаве

Загрузка...