WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

(а,б) показано структуру типового (а) і відділу маркетингу, побудованого згідно з інтегрованою стратегією (б); вони характерні для японських фірм. Типова структурапередбачає створення відділу всеохоплюючого виду з чіткішими розмежуваннями і визначеннями функцій підрозділів відділу.
п і д в і д д і л и
Рисунок 1.4 - Структура типового (а) і відділу маркетингу, побудованого згідно з інтегрованою стратегією (б)
У підвідділах здійснюється розподіл праці за різними видами маркетингової діяльності; за кожним з них закріплено свої обов'язки. У структурі служби маркетингу - підвідділи збуту, планування збуту, вивчення ринку, реклами, купівельного кредиту. Серед цих підвідділів є підрозділ збуту - єдина ланка, прямо пов'язана з організаційною або лінійною ієрархією. Всі інші працюють як функціональні підрозділи з властивою їм специфікою діяльності.
Інтегрована стратегія маркетингу передбачає якоюсь мірою передачу частини функцій апаратних підрозділів лінійним підрозділам. У даній рисунок 1.4 (б) підвідділ збуту виступає як лінійний підрозділ, всі інші є функціональними. Часто функціональні структури що найтісніше організовують свою роботу під егідою лінійних підрозділів фірми. У нашому випадку підвідділ вивчення ринку функціонує спільно із сектором стратегічного планування фірми. Підвідділ планування випуску товару може діяти з виробничо-інженерними службами. Тобто процес інтеграції функцій апаратних структур з лінійними - це не що інше, як процес децентралізації, який аж ніяк не зменшує значення маркетингових служб, а навпаки, посилює їх.
Ефективність структури управління маркетинговими службами визначається дотриманням основних принципів їх побудови:
1. Наявність чітко сформульованої системи цілей;
2. Структура повинна бути гранично простою;
3. Система зв'язків мусить забезпечувати чітку передачу інформації, мати відповідний зворотний зв'язок;
4. Не повинно бути "подвійного командування";
5. Число підлеглих потрібно обмежити;
6. Кількість ланок в управлінні слід обмежити, щоб вони були керовані;
7. Завдання лінійного керівництва і функціональних служб мають бути чітко визначені і скоординовані;
8. Координацію дій повинно здійснювати вище керівництво.
1.3 Стратегія і тактика маркетингу
Стратегія маркетингу визначає, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб привабити і задавольнити цільові ринки і досягнути цілей підприємства. Відомо, що серед основних елементів структури маркетингу є такі:
1. Товари, їх попит, пропозиція, техніко-економічні показники, життєвий цикл товару;
2. Конкуренція і конкурентоспроможність продукції і фактори успіху;
3. Канали розподілу, товарорух;
4. Збутова діяльність і управління збутом;
5. Упаковка, якість, сервіс;
6. Реклама і стимулювання збуту;
7. Планування маркетингу (стратегія і тактика);
8. Розробка концепції нового товару, дослідження ринку.
Вивчення діяльності підприємств свідчить, що опрацювання певних методик стратегічного планування має практичне значення для розвитку маркетингу.
Стратегічне планування маркетингу окреслює контури діяльності організації. Воно забезпечує кожному підрозділові визначення чітких цілей у взаємозв'язку із загальними завданнями організації, виконує цілий ряд функцій (рисунок 1.5).
Рисунок 1.5 - Стратегічне планування маркетингу
Здійснення маркетингових аналізів для подальшої розробки цілей, опрацювання стратегій приводить до найкращих результатів. Це досить складна річ в умовах постійної зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ маркетингу.
Маркетингові аналізи, тобто накопичення і розгляд даних усіх результатів про діяльність підприємства, важливо проводити на динамічній основі. Паралельно визначається життєвий цикл товарів і використовуються відомі матриці для того, щоб намагатися передбачити майбутній життєвий цикл продуктів і майбутні позиції залежно від горизонту планування. Дотримання основних вимог до маркетингових аналізів (точність, послідовність, системність їх виконання) дає змогу на кожному відрізку часу мати необхідну формацію для контролю або коригування маркетингового плану. Об'єднати, узгодити результати маркетингових аналізів і вибрати пріоритетні напрямки розвитку допомагає якісно проведений SWOT-аналіз (від англ.- Strength (сила), Weakness (слабкість), Opportunites (можливість), Threats (загрози)). Він містить ключові детермінанти успіху фірми, відділів, розуміння власного місця на ринку [31, с.42-46].
SWOT-аналіз - це дослідження сильних і слабких сторін конкурентоспроможності, можливостей і небезпек, характерних для конкретних умов діяльності. Він має проводитися періодично, але не менше, ніж один раз на рік у різних ланках підприємства. Якісно зроблений аналіз дасть змогу виявити максимальну кількість стратегічних проблем. Ці проблеми внаслідок подальшого ретельного аналізу правлять за основу для розробки стратегій.
Вплив сильних сторін підприємства на ринкові можливості завжди позитивний, тобто підприємство має кращі перспективи. В умовах ринкових загроз сильні властивості підприємства приводять до послаблення небезпек. Слабкі сторони підприємства спричиняють невикористання майбутніх можливостей ринку, а при загрозах ринку підприємство опиняється у скрутному становищі. Очевидно, що підприємство, яке має більше сильних сторін, ніж слабких найімовірніше матиме позитивні результати як в умовах переваг ринкових можливостей над загрозами, так і в протилежному випадку.
Послідовність стратегічного планування з використанням SWOT-аналізу передбачає: опис ринку, для якого проводиться аналіз, визначення критеріїв успіху, оцінку значущості кожного критерію, аналіз сильних і слабких сторін підприємства, порівняно із конкурентами; визначення можливостей і загроз, що можуть вплинути на майбутню діяльність підприємства; обгрунтування висновків та пропозицій щодо вибору сегмента і продуктів; формування цілей маркетингу, розробка стратегій маркетингу; прогноз фінансових наслідків.
Для визначення маркетингових цілей та майбутніх стратегій перше, що необхідно зробити, це узагальнити знання про теперішній стан ринку, економіки, конкурентів. Стосовно ж визначення майбутнього продукту і ринку бажано зробити детальний маркетинговий аналіз, зосередившись на обсягах продажу, прибутку, частках ринку, асортименті, розвитку продукту, життєвому циклі товару, ціноутворенні, просуванні, розподілі. Щоб визначити свої напрямки, фірма повинна зробити SWOT-аналіз для кожного з видів товарів та кожного стратегічного сегмента. За допомогою цього аналізу уточнюють сильні та слабкі сторони стратегічних ділових одиниць, можливості й небезпеки розвитку обраних ділових одиниць і сегментів.
Сильні і слабкі сторони як самого підприємства, так і конкурентів проявляються через можливість виробництва та продажу товарів, обсяг послуг, швидкість їх надання, низьку вартість. Це найважливіші фактори

 
 

Цікаве

Загрузка...