WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

сервісу для клієнтів, менеджер з планування маркетингу , менеджер по товароруху і менеджер з маркетингових досліджень
Основною перевагою функціональної організації є простота управління. З іншої сторони, по мірі зростання товарного асортименту і ринків дана схема все більше і більше втрачає свою ефективність. Стає все важче розробляти особливі плани для кожного окремого ринку чи товару, а також координувати маркетингову діяльність.
Рисунок 1.1 - Функціональна організація
Кожна група виконує свої завдання відокремлено і природно вважає свої функції більш значними, ніж функції інших груп. У зв'язку з цим ускладнюється робота віце-президента з маркетингу щодо координації їх діяльності.
Територіальна організація повною мірою враховує різноманітність ринків, реалізації продукції. В організаційну структуру управління введено менеджерів з національного ринку. Їм відповідно можуть бути підпорядковані менеджери з регіональних ринків, котрим, в свою чергу, - менеджери у містах тощо. (див.рисунок 1. 2).
Рисунок 1. 2 - Територіальна структура управління відділом маркетингу
Функції менеджера з ринку схожі з функціями, які виконує менеджер, відповідальний за виробництво конкретних товарів. Це розробка планів реалізації товарів і прибутку на своєму ринку, робота з різними спеціалістами фірми. Головною перевагою територіальної організації управління є спрямованість маркетингової діяльності на задоволення потреб певної групи покупців.
Товарна організація характерна передусім для компаній, які випускають різноманітні товари в широкому асортименті. В принципі, вона не заміняє, а доповнює функціональну (див. рисунок 1.3). Менеджерами, відповідальними за маркетинг конкретних товарів, стають керівники відповідних маркетингових програм. Зокрема, товарну організацію управління застосовують фірми, що виробляють харчові продукти, хімічні товари.
Рисунок 1.3 - Товарна організація відділу маркетингу
У них роль менеджера , що відповідає за певний товар, полягає в розробці плану і стратегії реалізації товару, контролі результатів і внесенні необхідних корективів. Реалізація цієї функції передбачає вирішення таких завдань:
1. Розробка довгострокового плану розвитку маркетингу конкретного товару;
2. Підготовка річних планів маркетингу і прогнозу обсягу продажу;
3. Співробітництво з рекламними агентствами з метою розробки і реалізації рекламних оголошень;
4. Стимулювання зацікавленості торгових працівників у збільшенні обсягів продажу;
5. Збирання інформації про думку покупців, торговців, менеджерів щодо товару;
6. Поліпшення властивостей товару з метою задоволення потреб покупців.
Організацію по даному принципу вперше застосувала в 1927 році фірма "Проктер енд Гембл". Її нове мило "Камей" не дуже добре йшло на ринку, тому одному з молодих керівників - Нейлу Х.Макелрою, врешті, який став президентом компанії, - доручили цілком сконцентруватися на доопрацювання цього товару і стимулюванні його збуту. Праця принесла успіх, після чого була запроваджена організація служби маркетингу фірми по товарам.
Товарна організація має ряд переваг. По-перше, менеджер з товару може розподіляти всі витрати маркетингу з конкретного товару. По-друге, він може швидше реагувати на проблеми ринку, ніж група спеціалістів. По-третє, в його полі зору перебувають усі види товарів цієї товарної марки.
Форма організації, що розглядається, породжує ряд проблем, які відсутні за інших організаційних форм управління. Звичайно, менеджер, що веде даний товар, не має повноважень, які узгоджувалися із ступенем його відповідальності. Він настільки завантажений координацією роботи відділів продажу, виробництва, реклами, що зайнятий оформленням різних документів більше, ніж своїми безпосередніми справами. Це призводить до частої зміни менеджерів з товарів.
Товарна організація управління потребує великих витрат. Для вирішення проблем, що виникають, можна використати три альтернативні варіанти.
Один з них - удосконалення системи товарної організації управління, Зокрема, доцільно чітко визначити роль і відповідальність менеджера з товару в процесі управління; при розробці стратегії маркетингу окреслити рамки діяльності менеджера в ході її реалізації; встановити систему оцінки результатів його діяльності; передбачити можливі конфлікти між спеціалістами з маркетингу різних товарів та накреслити шляхи їх розв'язання.
Другий варіант передбачає заміну менеджера, відповідального за певний товар, групою спеціалістів. Ці групи можуть бути створені за трьома принципами: вертикальним (менеджер з товару - помічник менеджера - помічник менеджера - помічник з товару); трикутниковим (менеджер з товару - спеціаліст з маркетингових досліджень - спеціаліст з комунікацій) і горизонтальним (менеджер з товару - спеціаліст з маркетингових досліджень, комунікацій, торгівлі, розподілу, фінансів, інженерних питань).
Третій альтернативний варіант полягає у скороченні кількості другорядних товарів. Такий підхід часто використовують фірми, що випускають косметику, парфюмерні вироби.
Четвертий варіант - створення особливих підрозділів з важливих товарів чи товарних груп і використання в них функціональної форми організації відділу маркетингу.
Організація управління відділу маркетингу за ринковим принципом, який передбачає продаж товарів на різних за своїм характером ринках; застосовують її у тих випадках, якщо у різних ринків різні споживчі звички або товарні переваги. Ця організація аналогічна системі організації товарної структури управління. Достоїнство організації за ринковим принципом полягає в тому, що підприємство будує свою роботу у відповідності з потребами споживачів, які становлять конкретні сегменти ринку. При організації маркетингу за ринковим або географічним принципом торгові агенти проживають, як правило, в межах обслуговуваних ними територій, краще знають своїх клієнтів, ефективно працюють з урахуванням мінімальних затрат, часу і коштів на роз'їзди.
Організація за товарно-ринковим принципом пропонує мати на фірмі водночас управляючих з питань товару і управляючих ринком, тобто застосовувати матричну структуру. Фірму "Дюпон" можна навести як приклад вдалого використання товарно-ринкової організації. В її відділі текстильних волокон є спеціалісти з питань товарів, ацетатного волокна, нейлону, орлону, дакрону. Крім того, є тут управляючі роботою з ринками, зокрема, чоловічого одягу, жіночого, предметів повсякденного вжитку, промислової продукції. Керуючі, що відповідають за окремі товари, складають плани збуту своїх товарів і прибутку від них, відповідають за їх виконання. До обов'язків управляючих роботою з ринками входить вивчення ринків для вже існуючих та перспективних волокон фірми "Дюпон". Їх цікавлять також перспективні потреби ринку і вони більше займаються розробкою відповідних товарів, ніж збільшенням обсягу продажу якогось конкретного товару.
На рисунок 1.4

 
 

Цікаве

Загрузка...