WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

пропаганда безпечних прийомів роботи та інструктаж робітників з техніки безпеки.
Висновки та пропозиції
Отже, із всього вище викладеного можна зробити наступні висновки і подати такі пропозиції:
1. Маркетинг - це є комплексна система організації виробництва і збуту на рівні підприємства, орієнтована на можливо більш повне задоволення попиту конкретних споживачів і отримання на цій основі прибутку.
2. На ДП "Пантера " відділ маркетингу вивчає і формує попит на продукцію, пристосовує до нього виробництво, вибирає оптимальний канал поставки продукції споживачам, стимулює збут продукції. Крім цього, проводить вивчення сильних і слабких сторін конкурентів, системний аналіз споживачів продукції, системне вивчення потенціалу ринку та запитів споживачів продукції. Відділ маркетингу на підприємстві контролює і коригує діяльність інших підрозділів.
3. ДП "Пантера " працює на конкурентному ринку . Основні напрямки роботи на ринку України - це відновлення зв'язків з крупними роздрібними торговими підприємствами, такими як: центральні універмаги обласних центрів, об'єднання по торгівлі господарськими товарами. Крім цього, відновлення зв'язків з крупними оптовими базами, які традиційно займалися реалізацією панчішних виробів, а також залучення комерційних структур, які одним із напрямків своєї діяльності вибрали реалізацію панчох.
4. Аналіз господарської діяльності ДП "Пантера " проведений на основі даних річних звітів за 2005-2007роки. На основі цього можна зробити наступний висновок: підприємство працювало ритмічно, зберігаючи власні оборотні засоби, збільшився випуск окремих видів продукції, проте зросла дебіторська та кредиторська заборгованість, продукція реалізується добре, зростання прибутку носить динамічний характер, так само як і рентабельність виробництва. В загальному фінансово-господарський стан фабрики задовільний.
5. Для збільшення обсягів продажу продукції і ринків збуту я пропоную:
по-перше, реорганізувати службу маркетингу, доповнивши її новими спеціалістами - по рекламі і просуванню товарів, по новій продукції;
по-друге, ввести нову стратегію маркетингової роботи на 2007-2012 роки, в основі якої лежить розширення сегменту ринку, зменшення ціни і збільшення асортименту, орієнтуючись на масового споживача;
по-третє, оскільки реклама на ДП "Пантера " носить слабкий характер, а її важливість очевидна, пропоную план рекламної кампанії фабрики на основі інвестиційних вкладень зарубіжних партнерів.
6. Основні види рекламного впливу пропоную наступні:
- пряма поштова реклама;
- реклама в засобах масової інформації;
- зовнішня реклама;
- діяльність на ярмарках;
7. Крім цього, пропонується створити мережу фірмових магазинів по Україні, що дасть змогу отримати продукцію ДП "Пантера "кожній сім'ї.
Список використаної літератури
1. Закон України про власність // Урядовий кур'єр від 11 лютого 1991 року.
2. Закон України про зовнішньоекономічну діяльність // Голос України від 20 квітня 1991 року.
3. Закон України про підприємство // Відомості Верховної Ради України №51 від березня 1991 року.
4. Закон України про ціни і ціноутворення // Нове законодавство України. Випуск 1. С.48.
5. Баланс підприємства на 1 січня 2005 року.
6. Баланс підприємства на 1 січня 2006 року.
7. Баланс підприємства на 1 січня 2007 року.
8. Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг. Форма №5-С на 1 січня 2005 року.
9. Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг. Форма №5-С на 1 січня 2006 року.
10. Звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг. Форма №5-С на 1 січня 2007 року.
11. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційні відрахування. Форма №11-ОФ на 1 січня 2005 року.
12. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційні відрахування. Форма №11-ОФ на 1 січня 2006 року.
13. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизаційні відрахування. Форма №11-ОФ на 1 січня 2007 року.
14. Звіт про фінансові результати та їх використання на 1 січня2005року.
15. Звіт про фінансові результати та їх використання на 1 січня 2006 року.
16. Звіт про фінансові результати та їх використання на 1 січня 2007 року.
17. Абрамова Г.П. Маркетинг: Вопросы и ответы. - М.: Агропромиздат, 1991 159 с.
18. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. - М.: Интерэксперт, Экономика, 1995 - 344 с.
19. Геркавенко С.С. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Лібра, 1996 - 384 с.
20. Герасимчук В.М. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994 - 327 с.
21. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1997 - 156 с.
22. Ковалев А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996 - 176с.
23. Кий А. Маркетинг в сучасній Україні // Финансовая консультация, №№9-12, 1999 - с,14-15.
24. Кий А. Создание маркетинга на предприятиях // Финасовая консультация, №№13-16, 1999 - с.16-17.
25. Экономика предприятия под ред. проф. Грузинова. - М.: Банки и биржи, 1998 - 620 с.
26. Котлер Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М.Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990 - 736 с.
27. Ламбен Ж. Стратегічний маркетинг: Європейська перспектива / Пер. з фр. - Санкт - Петербург: Наука, 1996 - 589 с.
28. Маркетинг і стратегія конкуренції: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей ( ТІНГ) / Е.В.Савельєв, В.П.Дяченко, В.Е.Куриляк та ін. - К.: - НМК ВО, 1993 - 71 с.
29. Маркетинг: Учебник / Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996 - 560 с.
30. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1994 - 256 с.
31. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенні стратегії маркетингу // Фінанси України, №8, 1998 - с,42-46.
32. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ деятельности фирмы.- М.: Ось - 89, 1998 - 80 с.
33. Промисловий маркетинг: теорія та господарські ситуації: Підручник / Під ред. А.О.Старостіної - К.: Іван Федоров, 1997 - 400 с.
34. Пушкарь М.С., Пинхасик В.А. Основы маркетинга. - Тернополь, 1992 - 79 с.
35. Современный маркетинг / В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева, Е.Э. Автухова. - М.: Финансы и статистика, 1991 - 256 с.
36. Тімонін А.М. Маркетинг: Навч. посібник - Харків: ОКО, 1997 - 216 с.
37. В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей. Практикум з охорони праці. Львів, 2000-189с.
38. М.П. Купчик, М.П. Гандзюк. Основи охорони праці. - К.:2000 - 213с.
39. В.Ц. Жидецький. Основи охорони праці. Підручник. - Львів: Афіша, 2002. - 320с.
40. М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський. Основи охорони праці. Підручник 2-ге вид./За ред. М.П. Гандзюка. - Каравела, 2004. -408с.

 
 

Цікаве

Загрузка...