WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМаркетинг, Товарознавство → Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

Маркетингова діяльність на підприємстві ДП “Пантера ” (виробництво та реалізація трикотажних виробів) - Дипломна робота

припливних вентагрегатів передбачено гарантований нормативний відбір повітря .
Всі припливні вентиляційні агрегативентиляційних систем розташовуються в приміщеннях вентиляційних камер, витяжні вентиляційні агрегати (поза межами обслуговуваних приміщень на вулиці, на даху). Забір повітря здійснюється з відміток не нижче +15 м від рівня землі у виробничій зоні, зоні сировинних та торгових складів не нижче +5 м перед виробничій зоні.
Для створення та підтримання необхідних санітарно-гігієнічних умовах виробничих приміщень застосовується опалення та вентиляція. Характеристика яких наводиться в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4 - Характеристика системи вентиляції.
Приміщення
Вид вентиляції
Вентиляційне обладнання Кратність повітряного обміну 1/год.
Офіс
Механічна Кондиціонер
CWA91AE,
Panasonic S=32 м2,
W = 1,05 квт,
L = 480 м3/год 1,44
Цех
витяжна Вентилятор - 3 шт. 6,0
Нормативні значення штучного освітлення наведені в таблиці 4.5.
Таблиця 4.5 - Нормативні значення штучного освітлення
Робочі місця
Природне освітлення, лк
Штучне освітлення, лк Тип світильника
Норма фактично норма фактично
Офіс 300 400 300 280 ЛБ80
Цех
- - 10 30 Прожектор заливного світла з лампами ДРЛ
Для підтримування працездатності необхідно дотримуватись регламентованих перерв для відпочинку. Через кожні 45 хв. роботи потрібно робити 5-ти хвилинні перерви для відпочинку. Середня сумарна тривалість роботи з відеотерміналом за день не повинна перевищувати 4 год. Краще для оператора якщо він буде працювати 2год. з відеотерміналом до обіду і 2год. після обіду. Так як під час роботи з клавіатурою дуже напружені кисті рук, то бажано під час 5-ти хвилинної перерви для відпочинку виконувати декілька фізичних вправ.
4.4 Пожежна безпека
Для всіх споруд і приміщень. В яких експлуатуються відеотермінали та ЕОМ, повинна бути визначена категорія з вибухопожежної і пожежної безпеки відповідно до ОНТП 24-86 "Определение категорий помещений а зданий по взрывопожарной и пожарной опасности", затверджених МВС.
Відповідні позначення повинні бути нанесені на вхідні двері приміщення. Будівлі і ті їх частини, в яких розташовуються ЕОМ, повинні мати не нижче ІІ ступеня вогнестійкості. Якщо відповідно до СниП 2.09.02-85 ці приміщення повинні бути відокремленими від приміщень іншого призначення протипожежними стінами.
Таблиця 4.5 - Первинні засоби пожежогасіння
Назви приміщення
Площа яка захищається, м Типи первинних засобів пожежогасіння Кількість,
шт.
Офіс 100 м
Вуглекислотні вогнегасники типу
ОУ -8.
Пінні вогнегасники:
ОВП-10, ОП-5. 10
Робочі місця з відеотерміналами або персональними ЕОМ у приміщеннях з джерелами шкідливих виробничих факторів повинні розміщуватися в ізольованих кабінах з обладнаним повітрообміном.
4.5 Розрахунок економічної ефективності заходів з охорони праці
Визначаємо економічну ефективність від впроваджених заходів з охорони праці , якщо на підприємстві в результаті соціальних заходів і заходів з охорони праці зменшився випуск бракованої продукції та плинність кадрів.
Дані небхідно взяти з таблиці.
Середньоспискова кількість працівників,чол.
Плинність кадрів до впровадження заходів з
ОП, %
Зниження плинності кадрів, % Втрати робочого часу від звільнення 1 працівника, дні Тривалість зміни, хв. Річний фонд робочого часу, дні Витрати на навчання 1 працівника, грн. Втрати від випуску браку, грн. Зниження випуску браку після впровадження заходів з ОП, % Витрати, пов'язані із звільненням і прийомом робітників, грн.
280 17 9 2 492 227 350 7500 7 160
1 Визначаємо наскільки зменшиться чисельність працюючих при запланованій плинності кадрів після впровадження заходів з ОП за формулою:
Чс = Ч*Рп/100, (4.1)
де Ч - середньоспискова кількість працюючих, чол.;
Рп - запланована плинність кадрів після впровадження заходів з
ОП, %
Згідно з індивідуальним завданням
Чс = 280*8/100 = 22,40
2 Визначаємо економію після скорочення плинності кадрів за формулою:
Еп = Зв*Чс + (Зт* Рп/Рд), (4.2)
де Зв - витрати на навчання одного працівника, грн.;
Зт - витрати, пов'язані із звільненням одного працівника, грн.;
Рд - плинність кадрів до впровадження заходів з ОП, %
Еп = 350*280 + (160*8/17) = 98075,29
2 Визначаємо економію від зменшення кількості бракованої продукції в зв'язку з покращенням умов праці за формулою:
Еб = Б*Ш/100, (4.3)
де Б - заплановане зниження випуску бракованої продукції після впровадження заходів з ОП, % ;
Ш - шкода нанесена управлінню від випуску бракованої продукції, грн.
Еб = 7*7500/100 = 525
3 Визначаємо економію робочого часу від скорочення текучості кадрів за формулою:
Ер.ч. = Зр.ч.*Т*Чс, (4.4)
де Зр.ч. - витрати робочого часу від звільнення одного працівника, дні;
Т - тривалість зміни, хв.
Ер.ч. = 2*492*22,4 = 22041,6
4 Умовне зменшення кількості працівників на підприємстві визначається за формулою:
N = Ер.ч./Ф, (4.5)
де Ф - річний фонд робочого часу, дні
N = 22041,6/227 = 97,09
6 Визначаємо ріст продуктивності праці на підприємстві за формулою:
?П = N/Р*100%, (4.6)
де Р - середньоспискова кількість працівників на підприємстві, чол.
?П = 97,09/280*100 = 34
7 Тоді загальна економічна ефективність від впровадження заходів з ОП становитиме
Ез = Еп + Еб (4.7)
Ез = 98075,29 + 525 = 98600,29.
Висновок
Охорона праці в нашій державі - одне з найважливіших завдань, адже саме заходи з охорони праці забезпечують збереження і раціональне використання трудових ресурсів підприємства. Саме для цього в Україні існує законодавство в галузі охорони праці, забезпечено контроль за виконанням цього законодавства , встановлено відповідальність за його порушення. Основним змістом охорони праці в Україні є проведення заходів технічного порядку, які спрямовані на оздоровлення умов праці.
Саме питанню охорони праці на ДП "Пантера" було приділено особливу увагу у данному підрозділі дипломної роботи. Було проаналізовано стан охорони праці на виробництві, проведено аналіз потенційних небезпек та шкідливих факторів виробничого середовища. Крім того, проведено розрахунок доплат за шкідливі умови праці. Для практичного використання результатів роботи на ДП "Пантера", визначимо організаційні заходи з охорони праці працівників, що працюють з деревообробними верстатами, такі як:

 
 

Цікаве

Загрузка...